Covid se poslavlja, nevarnost za okužbo s HPV pa ostaja

V zadnjih dveh letih je bila večina pozornosti stroke in javnosti posvečena pandemiji covida-19. Seveda pa v tem času druge okužbe niso mirovale, tudi ne najpogostejša spolno prenosljiva okužba s humanimi papiloma virusi (HPV).

Okužbo HPV in njene dolgoročne posledice (vključno z več vrstami raka) – ki so jim v največji meri izpostavljeni mladi – najučinkoviteje preprečimo s cepljenjem. Foto: Bigstock

Ne glede na to, da so v času izrednih zdravstvenih razmer potekali preventivni programi za njihovo zmanjševanje, so številke o cepljenjih, s katerimi se pred okužbo lahko zaščitimo, prenizke.

Okužbo HPV in njene dolgoročne posledice (vključno z več vrstami raka) – ki so jim v največji meri izpostavljeni mladi – najučinkoviteje preprečimo s cepljenjem. To se pri nas izvaja ob sistematskem pregledu v 6. razredu, ko deklice brezplačno prejmejo prvi odmerek cepiva. Starši pred cepljenjem podajo izjavo, da se s cepljenjem strinjajo. Cepljenje je brezplačno tudi za študentke zamudnice (rojene leta 1998 ali kasneje, ki dotlej še niso bile cepljene). Za vse ostale je cepljenje samoplačniško. Potrebni so 3 odmerki.

»Analiza podatkov več kot 6000 žensk v Evropi je pokazala, da jih je 14 % okuženih s sevi HPV (humani papiloma virus), ki bi nekoč lahko vodili do raka. To je visoka številka. Okuženi ne vedo za svoje stanje in okužbo prenašajo naprej. Še posebej zaskrbljujoče je stanje v vzhodni Evropi in to je tudi jedro problema, s katerim se trenutno soočamo. Vzhodna Evropa ima namreč višjo prevalenco okužb HPV, nižji delež cepljenih in večjo umrljivost zaradi raka materničnega vratu. Podatki za ta del Evrope kažejo, da je okuženih 35 odstotkov mlajše populacije (enkrat več od evropskega povprečja), pri starejših ženskah pa se delež okuženih stabilizira pri okrog 5 %,« je povedal dr. Xavier Bosch s Katalonskega onkološkega inštituta, svetovni strokovnjak za HPV in raziskave o HPV.

O okužbah HPV osveščenih tri četrtine staršev

Na okrogli mizi ob Evropskem tednu boja proti raku, ki je potekala 24. maja 2022, je urednik spletne platforme Vaccines Today Garry Finnegan predstavil rezultate študije o vplivu covid-19 na odnos javnosti do okužbe s humanimi papiloma virusi (HPV). Študijo je po naročilu farmacevtske družbe MSD izvedla agencija IPSOS. V njej je sodelovalo 7111 oseb iz Nemčije (1334 oseb), Italije (1132), Švedske (1332), Portugalske (680), Avstrije (600), Romunije (388) in Slovenije (375). Razmerje med spoloma je bilo 51 % proti 49 % v korist žensk, sodelujoči pa so imeli v povprečju 1,7 otroka. Namen študije je bilo ugotoviti, kako so informacije o okužbah HPV in zaščiti pred njimi med epidemijo covid-19 vplivale na zaznavanje do okužb HPV in tudi na odnos do cepljenja. Pogoja za vključitev sta bila starost 18 let ter to, da je vključena oseba starš ali skrbnik vsaj enega otroka, mlajšega od 21 let. Raziskava je potekala v obliki spletnega vprašalnika, ki je vzel 5 minut časa.

V Sloveniji je precepljenost deklic, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole, 58 %. V zadnjem desetletju se je povečala za desetino. So pa precejšnje razlike med posameznimi regijami. V Ravnah na Koroškem je precepljenih 88,1 % deklice, v Novem mestu 55,6 %, v Mariboru 75,3 %, v Ljubljani 45,1%, v Kranju 51,4 %, v Kopru 58,1%, v Novi Gorici 43,4 in v Celju 66,1 %. (vir: NIJZ)

Izkazalo se je, da so trije od štirih sodelujočih staršev seznanjeni s HPV, med njimi pa prevladujejo ženske in starši iz Francije (79 %) in Italije (85 %). V primerjavi s podobno študijo iz leta 2019 se delež ni bistveno spremenil (69 % leta 2019 proti 73 % leta 2022). Večina staršev, 57 %, tudi ve, da cepljenje proti HPV lahko pomaga preprečiti nekatere vrste raka. Pred pandemijo covid-19 jih je bilo teh 66 % – torej precej več. Med tistimi, ki se zavedajo, da lahko cepljenje prepreči raka, prevladujejo ženske in starši v Romuniji (73 %) ter Nemčiji (67 %).

Na omizju je bilo povedano, da še vedno precej visok delež staršev meni, da cepljenje ni način za preprečitev potencialno zelo nevarnih bolezni. Še posebej med mladimi (v starostni skupini 10 do 30 let) je ključen vpliv družbenih omrežij in spletnih portalov – za večino je to edini vir informacij o boleznih, vključno s covid-19. Deležni so ogromne količine podatkov, ki pogosto niso kakovostni (kvantiteta prevladuje nad kvaliteto). Pomembno je ugotoviti, kje najpogosteje iščejo informacije, povezane z zdravjem, in poskrbeti, da bodo tam na razpolago kakovostni materiali, so se strinjali sogovorniki.

Vzhodna Evropa ima višjo prevalenco okužb HPV, nižji delež cepljenih in večjo umrljivost zaradi raka materničnega vratu.

Zmanjšano tveganje za raka 

Cepljenje proti HPV zmanjša tveganje za različne oblike raka in tudi o tem so raziskovalci povprašali v anketi. Le dobra tretjina staršev (37 %) se zaveda, da cepljenje lahko pomaga preprečiti raka materničnega vratu. Leta 2019 je bilo teh precej več, in sicer 49 %. Osveščenost o drugih rakih, z nastankom katerih je povezana dolgotrajna kronična okužba z visokorizičnimi HPV, pa je precej manjša: da se zaradi nje poveča tveganje za vaginalnega raka, ve le 10 % staršev. Pri drugih rakih je delež še manjši. Da je okužba z visokorizičnimi HPV lahko dejavnik za raka dojk, ve 7 % sodelujočih v raziskavi. Pri raku prostate je takih 6 %, pri raku pljuč 8 %, pri raku testisov in jeter 5 %, pri raku vulve, glave in vratu, mehurja, danke in ledvic pa 4 %. Bolje so ozaveščene ženske.

Svetovna zdravstvena organizacija je oblikovala globalno pobudo, da bi do leta 2030 odpravili raka materničnega vratu, povezanega s HPV.

Trije glavni razlogi staršev, ki menijo, da je potrebno, da je njihov otrok cepljen, so: »cepljenja so potrebna za preprečevanje bolezni« (64 %), »cepljenja so edini način za zaustavitev širjenja nekaterih bolezni« (55 %) in proaktivnost glede preventivnega zdravja otrok (52 %). Manjšina staršev (15 %), ki meni, da cepljenje ni potrebno, je kot glavne razloge navedla: »zaskrbljen sem glede varnosti cepiva za mojega otroka« (50 %), »cepljenje ni nujno za zaustavitev širjenja nekaterih bolezni« (29 %) in »za preprečevanje nekaterih bolezni cepljenja niso potrebna« (18 %).

Covid-19 zvišal naklonjenost cepljenju

Dve tretjini staršev sta povedali, da je po pandemiji covid-19 večja verjetnost, da bodo cepili otroke in zdravnike vprašali o cepljenju za bolezni, ki niso covid-19. Tudi osveščenost o nevarnostih okužb HPV med njimi narašča. Vendar je v tej smeri treba narediti še veliko, je izpostavil Finnegan. Starši pogosto tudi menijo, da jim je zaradi globalne pandemije covid-19 na voljo preveč informacij o cepljenjih: skoraj polovica (43 %) se jih zaradi tega počuti preobremenjenih.

Poudarki evropske raziskave:Le 1 od 2 staršev, seznanjenih s HPV (55 %), se o njem počuti dobro poučenega: to dodatno osvetljuje vrzel v osveščenosti. Starši iz Slovenije (67 %) so se med pandemijo covid-19 počutili najbolj preobremenjeni z informacijami o razpoložljivih cepljenjih.

»Ukvarjam se z zdravljenjem bolnikov z rakom in najbolj me žalosti, da osebe obeh spolov, ki se z virusi HPV okužijo v mladosti, kasneje zbolijo za rakom. Sama imam dve hčerki in moja najpomembnejša vloga, vloga matere, vključuje tudi to, da ravnam tako, kot je zanju najbolje,« je povedala Ersa Urkmez, Patient and Advocacy & Awareness Fundraising Director, ENGAGEe. Komentirala je tudi podatek, da se v povprečju le 51 % staršev odloči za HPV cepljenje otrok. »To ni dovolj in je vsekakor nekaj, na čemer bo treba delati v prihodnosti. S starši je potrebno komunicirati tako, da bodo postali proaktivni. V proces osveščanja je treba v večji meri vključiti tudi zdravnike. Ne kampanje v medijih, zdravniki so ključni pri tem, da bodo informacije o dejstvu, da okužbe HPV lahko povzročijo raka in da jih s cepljenjem lahko preprečimo, prenesli staršem. Druga pomembna naloga je poučiti otroke. Da bodo znali prenesti informacije o koristnosti cepljenja za njihovo zdravje staršem.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj