Dr. Cirila Slemenik Pušnik – kardiologinja širokega srca

O srčnem popuščanju govorimo, kadar srce krvi po telesu ne poganja tako učinkovito kot pri zdravih ljudeh. Do srčnega popuščanja pride zaradi poškodbe srčne mišice, ki najpogosteje nastane ob srčnem infarktu, nezdravljenem krvnemu tlaku, zaradi vnetja srčne mišice, okvare zaklopk in še drugih manj pogostih srčnih obolenj.

Simptomi, ki se kažejo pri srčnem popuščanju, so predvsem dušenje, otekanje nog, slabša fizična zmogljivost, zaznavanje prsne bolečine ali prisotnost aritmije .Foto: Bigstock

Bolezen prizadene predvsem starejšo populacijo, povprečna starost bolnika je 70 let. Zaradi vedno boljše diagnostike se zdravljenje izboljšuje, s čimer se podaljšuje preživetje bolnikov. Treba pa je omeniti, da se s temi težavami srečujejo tudi mlajši ljudje, je v pogovoru o zdravljenju, rehabilitaciji bolnikov s srčnim popuščanjem pa tudi o vlogi telemedicine na tem precej zapostavljenem področju uvodoma izpostavila dr. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine, vodja kardiološkega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Dr. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine, vodja kardiološkega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Foto: osebni arhiv

Zdraviti tudi ko je iztisni delež ohranjen ali okrevan

Dr. Slemenik Pušnik pove, da ob srčnem popuščanju z okrnjenim (zmanjšanim) iztisnim deležem in srčnim popuščanjem z minimalno zmanjšanim iztisnim deležem poznamo tudi obliko srčnega popuščanja, kjer je iztisni delež ohranjen, oziroma je okrevan (pomeni, da se je po uvedbi terapije popravil, a je srce ostalo okvarjeno).

Zavzemano se za to, da bi bila telemedicina plačana storitev, a žal največkrat dobimo odgovor, da je to del standarda. To ne drži, saj če težke bolnike vodim na tak način, je to nadstandard za družbo – bolniki so manjkrat prisiljeni oditi v bolnišnico in so s tem cenejši za sistem, opozarja dr. Slemenik Pušnik.

Za te bolnike do nedavnega ni bilo terapije, prihajajo pa pomembne spremembe. Tudi tukaj so se  zaviralci SGLT2 izkazali za zdravilo, ki bolnikom s tako obliko srčnega popuščanja spreminja življenje na bolje. Raziskava je pokazala, da se jim stanje izboljša in upočasni napredovanje bolezni. V ZDA je zdravilo (empagliflozin) del uradnih smernic za zdravljenje srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem, v Evropi bo jeseni, seveda pa zdravniki z njim že zdravimo bolnike, ki ga potrebujejo.

Družinski zdravnik napoti bolnika k specialistu kardiologu, ki opravi vso potrebno diagnostiko. Šele po opravljenih preiskavah in potrditvi, da bolnik res boleha za srčnim popuščanjem (otekle noge na primer so morda le posledica venske insuficience) se ga napoti v našo ambulanto za napredovalo srčno popuščanje, razloži dr. Slemenik Pušnik.

Diagnostika in zdravljenje

Simptomi, ki se kažejo pri srčnem popuščanju, so predvsem dušenje, otekanje nog, slabša fizična zmogljivost, zaznavanje prsne bolečine ali prisotnost aritmije. Da prepoznamo in opredelimo bolnika s srčnim popuščanjem, mu poleg osnovnega pregleda opravimo tudi preiskave, kot so EKG zapis, rentgensko slikanje pljuč in srca, določitev markerja srčnega popuščanja iz krvi – proBNP in seveda zlati standard, ultrazvok srca. V veliko pomoč pri postavitvi vzroka srčnega popuščanja sta tudi magnetna resonanca srca in koronarografija.

Terapija temelji na štirih skupinah zdravil – štirih temeljnih stebrih. V prvem stebru so to zaviralci ACE, ki so bili med prvimi zdravili za zdravljenje srčnega popuščanja, in novejše zdravilo ARNI (sakubitril/valsartan). Drugi steber predstavljajo blokatorji adrenergičnih receptorjev beta – beta blokatorji, v tretjo skupino se uvrščajo t. i. zdravila MRA (antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev), četrti steber so zaviralci SGLT2. Novost pri zdravljenju srčnega popuščanja je, da istočasno uvajamo zdravila iz vseh štirih skupin zdravil v nižjih odmerkih, ki se jih nato postopoma zvišuje. Delujejo na različne načine, njihovi učinki se seštevajo. Prej smo namreč čakali na poslabšanje simptomov in šele ob tem postopno uvedli dodatno zdravilo. 

Novost pri zdravljenju srčnega popuščanja je, da istočasno uvajamo zdravila iz vseh štirih skupin zdravil v nižjih odmerkih, ki jih nato postopoma zvišujemo.

Zdravilo prinese hitro olajšanje simptomov

Kardiologinja pri svojih bolnikih opaža, da zaviralci SGLT2 zelo hitro izboljšajo zdravstveno stanje bolnika s srčnim popuščanjem. Pove, da so učinki terapije vidni že po dobrem tednu, torej že kmalu po odpustu iz bolnišnice. O izrazitem izboljšanju počutja bolniki tako poročajo že po 3 do 4 tednih, ko so v domači oskrbi. To se kaže tudi v zmanjšani porabi diuretikov – po začetku terapije s SGLT2. Zmanjšajo se otekline, nekoliko se zniža krvni tlak, popravi se tudi bolnikovo splošno, fizično stanje.

Delovanje zdravil je treba poznati in jih redno jemati

Dr. Slemenik Pušnik pojasni, da so bolniki še vedno zelo slabo ozaveščeni glede neželenih učinkih določenih zdravil. Zaradi tega jih jemljejo neredno ali pa jih celo opuščajo. Zato je še toliko pomembneje, da se v ambulantah za srčno popuščanje bolnikom razloži, zakaj se jim predpiše določeno zdravilo, kako deluje, kakšni so mogoči neželeni učinki. Strokovnjakinja poudari, da predvsem najnovejša skupina zdravil, zaviralci SGLT2, nimajo resnejših neželenih učinkov, izjema so nekoliko pogostejše okužbe sečil, ki pa se jim upoštevanjem napotkov lahko izognemo oziroma pozdravimo, če do njih pride.

Vseživljenjska rehabilitacija bolnikov s srčnim popuščanjem

Na kardiološkem oddelku v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec redno izvajamo ambulantno rehabilitacijo bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi, po srčnem infarktu. V ambulanti za srčno popuščanje še poseben poudarek dajejo vseživljenjski rehabilitaciji bolnikov in priporočajo vključevanje v koronarne klube. V Koronarnem klubu Mežiške doline je dr. Slemenik Pušnik strokovna mentorica. Pozornost je namenjena strokovnemu vodenju, kjer skupaj z vaditeljem izvajajo predpisane vaje in bolnike poskušajo naučiti, da jih redno izvajajo tudi doma. Zdravnica izpostavi, da si sicer želijo boljših sistemskih rešitev predvsem pri težje obolelih bolnikih, katerim se vadba še posebej prilagaja in se jih vseskozi vodi in usmerja, ter nadzor nad rizičnimi dejavniki. Vse to pomembno pripomore k zmanjšanju ponovnih hospitalizacij.

Strokovnjakinja poudari, da predvsem najnovejša skupina zdravil, zaviralci SGLT2, nimajo resnejših neželenih učinkov, izjema so nekoliko pogostejše okužbe sečil, ki pa se jim z upoštevanjem napotkov lahko izognemo, oziroma pozdravimo, če do njih pride.

Register bolnikov s srčnim popuščanjem

Bili so ena redkih ambulant, ki so tudi v času epidemije covid-19 nemoteno delovali, saj se zavedajo, da so redne kontrole, nadzor bolnikov in vključevanje svojcev v zdravljenje in rehabilitacijo ključni za uspešno delovanje. Vse to prispeva h kakovosti življenja bolnikov. Letno opravijo od 700 do 800 pregledov. V letu 2022 je bilo v register njihove ambulante na novo vključenih in vpisanih 60 bolnikov.

Od leta 2006 imajo v ambulanti register, v katerega je vključeno 1400 bolnikov s srčnim popuščanjem. Zavedajo se, da je število teh bolnikov še bistveno večje. Žal smo kadrovsko omejeni, tako da dejavnosti ne moremo širiti, potoži kardiologinja.

Primer dobrega zdravljenje srčnega popuščanja – vključitev telemedicine v ambulanto srčnega popuščanja

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so se za redno uvedbo telemedicine odločili po predhodnem sodelovanju v Evropskem projektu UNITED4HEALTH, v katerega je bilo vključenih 136 njihovih bolnikov s srčnim popuščanjem. Opazili so, da se jim je ob dobrem nadzoru vitalnih parametrov in ustreznem pravočasnem prilagajanju terapije zmanjšalo število hospitalizacij, izboljšale so se funkcijske zmogljivosti bolnikov.

V ambulanti za srčno popuščanje še poseben poudarek dajejo vseživljenjski rehabilitaciji bolnikov in priporočajo vključevanje v koronarne klube.

»V ta program vključimo bolnike s težjim potekom bolezni, uvedemo vsa zdravila in jih preko sodobnih telekomunikacijskih sistemov spremljamo. V našem Centru za zdravljenje na daljavo Koroške danes vodimo 46 bolnikov s hudim popuščanjem, ki dobijo komplet s tablico in merilniki; ti so preko povezave bluetooth povezani s portalom Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Vse meritve (krvni tlak, srčna frekvenca, telesna teža, krvni sladkor …) se tako samodejno prenašajo na njihov portal. Parametre se redno preverja v delovniku zjutraj in pri morebitnem odstopanju medicinska sestra iz ambulante pokliče bolnika, ki glede na ugotovljene težave dobi navodila. Če se potrdi, da gre za hujšo motnjo srčnega popuščanja, se vključi vodjo ambulante, sicer pri odpravi težav pomaga sestra. Tako so bolniki varni, mi jih pravi čas »ujamemo«, da ne pride do poslabšanja, ki bi zahtevalo hospitalizacijo, pojasni dr. Slemenik Pušnik.

Kaj vprašati zdravnika in kaj si je treba zapomniti

Še kako pomembno je, da se bolnik pripravi, kaj naj vpraša in pove, ko pride na pregled k zdravniku. Kardiologinja pojasni, da bolnike vzpodbujajo k dobremu samovodenju bolezni. Poudari, da mora bolnik vedeti, za kakšno obolenje gre pri njem. Mora si natančno zapomniti, najbolje je, da si zapiše, katera zdravila jemlje, vedeti mora, v katerih primerih je treba takoj k zdravniku in kdaj lahko ukrepa sam. Če bolnik zna opisati težave, pozna svoja zdravila, pozna točen odmerek, pove, da je morda spremenil ali opustil kako zdravilo, so se pojavili neželeni učinki, se bo ob poslabšanju lažje znašel, če ne bo mogel priti do zdravnika.

Dr. Cirila Slemenik Pušnik: »S pomočjo telemedicinske povezave so bolniki varni, mi jih pravi čas »ujamemo«, da ne pride do poslabšanja, ki bi zahtevalo hospitalizacijo.«

»Pri stanjih s povišano telesno temperaturo, bruhanjem, drisko, jih naučimo, katera zdravila morajo opustiti. Zato bolnike vedno pokličemo na edukacijo s svojci, saj morajo biti z vsem seznanjeni tudi oni. Bolnike poskušamo osvestiti o njihovi bolezni, saj gre za kronično bolezen, pri kateri danes znamo izboljšati kakovost življenja, a vendar, ne glede na vse ukrepe,  ima bolezen svojo pot … in bo z njimi ostala do konca življenja,« strne pogovor kardiologinja dr. Cirila Slemenik Pušnik.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj