Pomanjkanje gibanja, debelost in depresija

Avtor: A. V., Medscape

Nova prospektivna ameriška študija povezanosti med gibanjem in debelostjo ter simptomi depresije je pokazala, da je pomanjkanje gibanja močneje povezano z razvojem izraženih znakov depresije kot z debelostjo. 

12.599 odraslih, ki so bili vključeni v raziskavo Aerobnega centra za longitudinalne raziskave v Dallasu, so med letoma 1979 in 1989 ocenili glede na njihovo telesno zmogljivost in debelost, v letih 1990, 1995 in 1999 pa so vsi izpolnili tudi vprašalnik o simptomih depresije. Udeleženci raziskave so bili v povprečju stari 44,9 leta, delež žensk je bil 18,4-odstoten; izključili so vse posameznike, ki so imeli srčno-žilna obolenja, raka, abnormalne elektrokardiogramske rezultate po telesni obremenitvi ali duševne motnje.

Za kriterije debelosti so uporabili indeks telesne mase, obseg pasu in odstotek telesne maščobe, raziskali pa so tudi povezavo med debelostjo in aerobno telesno dejavnostjo ter razvojem simptomov depresije. Kot se je pokazalo, je bilo pomanjkanje kardiorespiratorne kondicije močneje povezano z razvojem očitnih simptomov depresije kot z debelostjo. Da bi zmanjšali tveganje za razvoj depresije, bi morali posameznike spodbujati, da redno izvajajo kardiorespiratorno vadbo, in to ne glede na njihovo debelost, so poudarili raziskovalci.

►► Zanimiva je tudi ugotovitev, da je bilo tveganje za depresijo manjše pri debelih posameznikih z dobro telesno pripravljenostjo kot pri normalno težkih in telesno nedejavnih.

Pomemben družbeno-ekonomski problem

Glede na visoko prevalenco depresije in njene uničujoče posledice ter na izzive pri zagotavljanju učinkovitega zdravljenja je zelo pomembno prepoznati spremenljive dejavnike tveganja, ugotavljajo avtorji študije. Ker sta več kot dve tretjini odraslih Američanov pretežki ali debeli (68 %), so si zastavili vprašanje, ali je teža eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja. Prejšnje raziskave na tem področju niso ponudile jasnih odgovorov, saj je bilo po večini težko razbrati, ali debelost vpliva na depresijo ali je povezava ravno nasprotna, torej da depresija vpliva na pridobivanje teže. Nedavna metaanaliza pa je pokazala pomembne povezave v obeh smereh.

Pomanjkljivosti dozdajšnjih raziskav

Poleg tega se dozdajšnje študije pri kriteriju debelosti navadno niso poglabljale v povezanost med odstotkom telesne maščobe ali ravnijo trebušne debelosti (obseg pasu) in depresijo, ampak so v ta namen uporabile samo podatek o indeksu telesne mase. Maščobno tkivo, še posebno trebušno maščobno tkivo, je tesno povezano z metabolnim zdravstvenim statusom, zato so lahko ti podatki ponudijo jasnejšo sliko o tem, kateri vidiki debelosti (odvečna teža kot taka ali pričakovane metabolne težave) najbolj ogrožajo duševno zdravje. Večina dozdajšnjih prospektivnih študij tudi ni ustrezno upoštevala ravni telesne dejavnosti in kardiorespiratorne kondicije, ki naj bi varovalno učinkovala proti razvoju simptomov depresije.

Starejše longitudinalne raziskave Aerobnega centra za longitudinalne študije so pokazale, da je višja raven kardiorespiratorne kondicije povezana z manjšo pojavnostjo izraženih simptomov depresije in da so se ti v večjem številu pojavljali pri ljudeh v poznih srednjih letih kot posledica zmanjšane kardiorespiratorne (aerobne) vadbe. Na te podatke se je naslonila nova študija, ki je še neodvisno raziskala posamične dejavnike in njihovo prepleteno součinkovanje na razvoj simptomov depresije.

Sama debelost ni napovednik depresije

»S to raziskavo smo pokazali, da prekomerna telesna teža in debelost nista napovednika za razvoj simptomov depresije – ob upoštevanju ravni kardiorespiratorne kondicije. Pomembna je ugotovitev, da je debelost pogosto napovedala razvoj simptomov depresije, ko raven kardiorespiratorne kondicije ni bila upoštevana,« so v članku, objavljenem v Medscapu, zapisali raziskovalci Katie M. Becofsky, Xuemei Sui, Duck – Chul Lee, Sara Wilcox, Jiajia Zhang in Steven N. Blair. Ker prejšnje študije, ki so raziskovale povezavo med debelostjo in depresijo, po večini niso ustrezno upoštevale telesne dejavnosti ali kardiorespiratorne kondicije, »je verjetno povezava med debelostjo in depresijo pogosto precenjena.«

Po novejših ocenah pričakujejo, da bo skoraj 17 % Američanov enkrat v življenju izkusilo težko obliko depresije. Ta je povezana z opravilno nesposobnostjo, s kognitivno oviranostjo, slabo kakovostjo življenja ter s povečano nevarnostjo za srčna obolenja in zaplete, povezane s sladkorno boleznijo tipa 2. Depresivni ljudje so tudi bolj podvrženi zlorabi mamil in alkohola ter samomoru. 

Pomen kardiorespiratorne vadbe

Pokazalo se je tudi, da telesno dejavni in debeli posamezniki niso nič bolj ogroženi za razvoj depresije kot telesno dejavni z normalno težo. Po drugi strani pa so bili telesno nedejavni in debeli pod značilno povečanim tveganjem (verjetnost za pojav simptomov depresije je bila od 63- do 125-odstotna). Zanimiva je tudi ugotovitev, da je bilo tveganje za depresijo manjše pri debelih posameznikih z dobro telesno pripravljenostjo kot pri normalno težkih in telesno nedejavnih. To ponovno pritrjuje, da je kardiorespiratorna kondicija bolj ključnega pomena za duševno zdravje kot debelost.

»Treba je tudi pojasniti, da te ugotovitve ne izključujejo povezave med debelostjo in depresijo, ampak prej kažejo na to, da je kardiorespiratorna kondicija boljši napovednik razvoja simptomov depresije in je celo varovalo proti tovrstnim škodljivim učinkom debelosti,« poudarijo raziskovalci. 

Psihosocialni in telesni mehanizmi

Psihosocialnih in telesnih mehanizmov pozitivnega delovanja kardiorespiratorne kondicije, ki delujejo proti depresivnim učinkom debelosti, je več: posamezniki, ki so redno telesno dejavni, imajo boljšo samopodobo ter večje samospoštovanje in družbeno potrditev. S telesnega vidika se povečata količina in delovanje ključnih živčnih prenašalcev (serotonina, norepinefrina in dopamina), zmanjša stresni odziv (nižja raven kortizola, manjša srčno-žilna reaktivnost na duševne strese) in omejijo vnetja. Protidepresivne lastnosti telesne dejavnosti so lahko tudi rezultat povečane ravni ključnih rastnih dejavnikov (možganski nevrotrofni dejavnik) in nevrogeneze v hipokampusu. 

Zato je po mnenju raziskovalcev telesna dejavnost dobrodošla za vse posameznike, ne glede na njihovo debelost, lahko pa doseganje in ohranjanje zdrave telesne teže s pomočjo telesno dejavnega življenjskega sloga tudi pomembno izboljša duševno zdravje.

Foto (zgoraj): Bigstock
Foto (spodaj): iStock

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »SlimJOY kapsule«

1. Organizator nagradne igre

Organizator Facebook nagradne igre »SlimJOY kapsule« je Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je Kinoks, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »SlimJOY kapsule«, ki poteka na Facebook strani izvajalca. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani izvajalca nagradne igre http://www.revijazamojezdravje.si

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.  

2. Potek in pogoji sodelovanja 

Nagradna igra poteka od 19. junija 2017 od 19.30 ure do vključno 25. junija 2017 do 23. ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revije za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bo en posameznik izžreban in nagrajen. Prejel bo SlimJOY kapsule. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro.  

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.  

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre http://www.revijazamojezdravje.si 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).  

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna. 

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.   

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.  

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.  

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 25. junija 2017 do 23. ure. En nagrajenec bo določen z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 26. junija 2017 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi rezervnega nagrajenca, ki bo nagrado prejel, če prvotno izžrebani v določenem roku ne bo posredoval potrebnih osebnih podatkov, se bo nagradi odpovedal, ne bodo izpolnil vseh pogojev nagradne igre ali bo glede na pravila izključen iz nagradne igre. 

Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek nagrajenca še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bo nagrajenec obveščen o  nagradi, ob tem pa bo pozvan, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posreduje osebne podatke za prevzem nagrade. 

V kolikor se nagrajenec v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli izžrebani rezervi, ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli. 

Navodila in prevzem nagrade bo izžrebanec urejal v dogovoru z organizatorjem nagradne igre. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).  

Nagrajenec bo nagrado prejel na naslov, ki ga posreduje organizatorju. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.  

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam. 

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  

Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.  

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov organizatorja nagradne igre. 

 

Ljubljana, 19. junij 2017

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj