Stekle priprave na novi zakon o dolgotrajni oskrbi

Področje dolgotrajne oskrbe se iz Ministrstva za zdravje seli na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V nadaljevanju pa se bo preneslo na novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost.

Obstoječi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je pripravila Janševa vlada, je v vseh pogledih neizvedljiv. Foto: Bigstock

Prvi korak bo ustanovitev delovne skupine, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh ministrstev, ZZZS in ministrstva za finance. Njena ključna naloga bo, da v čim krajšem roku pripravi okvir novega zakona o dolgotrajni oskrbi. Obstoječi (pripravila ga je prejšnja vlada) namreč niti finančno niti kadrovsko ni izvedljiv.

Drugačno ramišljanje o staranju

Predstavniki starejših sicer že dlje časa pozivajo k ustanovitvi ministrstva, ki bi bilo izključno posvečeno celovitemu reševanju problematike starejših. Slovenija je namreč ena od najhitreje starajočih se evropskih držav. Mnogi starejši so bodisi še vedno zaposleni, bodisi skrbijo za druge – za svoje otroke, vnuke in druge v svojih skupnostih – in sami ne potrebujejo pomoči.

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru. Foto: Univerza v Mariboru

»Mlajša generacija se lahko uči od starejših na vseh področjih (tehničnem, obrtnem, kognitivnem od osnovne šole do univerze) in njihovo znanje je treba prenašati in ne razpršiti. Več kot je seniorjev, bolj raznolika je družba. Odgovornost vlade je, da sodeluje z državljani, civilno družbo in zainteresiranimi stranmi, vključno s podjetji vseh velikosti in vseh vrst, širšim javnim sektorjem in neprofitnimi sektorji,« je prepričan dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru.

Izkoristiti potencial seniorjev

»Ljudje morajo razmišljati o staranju drugače, da bo lahko izkoriščen potencial naraščajočega deleža seniorjev in bodo imeli najboljšo možno prihodnost. Pomembno področje, na katerega bi se morali osredotočiti, je odprava ovir, ki seniorjem preprečujejo, da po upokojitvi še naprej delajo, če to želijo. Potrebno je več sodelovanja vseh, ki lahko pomagajo, da bi premostili vrzeli med raziskovanjem, izobraževanjem in prakso s spodbujanjem interakcij med učenci, učitelji in člani skupnosti,« poudarja Gričar.

Povezani projekti lahko vzpostavijo smiselne vloge seniorjev v njihovih skupnostih z zagotavljanjem več povezav z mladimi. Nadalje s prepoznavanjem možnih programov skupnosti, v katerih lahko sodelujejo starejši z blagimi do zmernimi težavami, in izobraževanjem študentov za povečanje znanja in zavedanja značilnosti staranja. Znanje, sposobnosti in izkušnje socialno in ekonomsko angažiranih upokojencev niso samo medgeneracijska vez v delovnem procesu, kajti prispevek predhodno pridobljenih dobrin, vrednosti in premoženja utira pot uspehu mlajših generacij. Dragoceno je oboje: izkušnje starejših in energija mladih. (dr. Jože Gričar)

Srebrna ekonomija kot nova priložnost

Zdi se, da se družba, pa tudi politika, še ne zaveda dejstva, da starejši postajajo prevladujoč del populacije. To obdobje je še vedno premalo razumljeno kot tako, ki lahko okolju lahko ponudi veliko.  »Spremembe, ki jih prinaša dolgoživa družba, je mogoče primerjati samo s podnebnimi spremembami. Ene in druge prihajajo počasi a vztrajno, povsem tiho, zadevajo vse, na njih pa nismo pripravljeni. Da bi živeli dlje, si ljudje želijo od nekdaj; sedaj to imamo. Odpira se možnost ustvarjanja srebrne ekonomije, ki vključuje vse, kar zadeva ljudi, ki so stari 55+. Tega pa je veliko in vse več še bo. Vendar srebrna ekonomija ne bo nastala sama od sebe,« izpostavi Gričar.

Prepričan je, da je potrebno usklajeno sodelovanje organizacij vseh vrst in velikosti ter posameznikov – seniorjev, ki se želijo aktivno starati: »Potrebno je izmenjavati izkušnje, saj je problematika podobna v vseh državah razvitega sveta. Zato si prizadevamo za e-sodelovanje s sosednjimi državami zaradi bližine, da so olajšani osebni stiki in zagotovljeni podatki o e-storitvah v sosednji državi. In z vsemi razvitimi državami, od katerih se lahko veliko naučimo in izmenjujemo dobre prakse. E-sodelovanje omogoča internet, ki je povsod vsem na voljo in za vse enak za uporabo. Dostopnost in uporaba e-tehnologij sta temelja vzpostavljanja srebrne ekonomije.«

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj