O vrednotenju zdravstvenih tehnologij

Avtor: Vytenis Andriukaitis, evropski komisar za zdravje in varnost hrane

Živimo v času vznemirljivih inovacij v zdravstvu. Precizna medicina ter vrhunska medicinska diagnostika in pripomočki obetajo korenito preobrazbo našega zdravstvenega varstva in učinkovite rešitve za paciente. Z učinkovitim vrednotenjem novih zdravstvenih tehnologij lahko razločimo, katere inovativne tehnologije so resnično koristne in katere zvenijo dobro le na papirju ali sejmih. 

Predlog za trajnostno sodelovanje na ravni EU pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij, ki ga je Evropska komisija predstavila 31. januarja 2018, zato prinaša koristi pacientom in tudi nacionalnim organom ter industriji.

Kaj je vrednotenje zdravstvenih tehnologij?

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij povzema informacije o zdravstvenih, socialnih, ekonomskih in o etičnih vprašanjih, povezanih z uporabo zdravstvene tehnologije. Te so podane na sistematičen, pregleden, nepristranski in zanesljiv način. Državam EU zato pomembno pomaga pri zagotavljanju dostopnosti, kakovosti in vzdržnosti zdravstvenega varstva.

  • V vrednotenju zdravstvenih tehnologij so podani odgovori na vprašanja, kot so:
  • Ali to zdravilo zagotavlja boljše zdravljenje določene bolezni?
  • Ali bo ta novi skener resnično omogočal boljše diagnosticiranje?
  • Koliko znašajo stroški tega zdravila/pripomočka za zdravstveni sistem?  

Pacienti bodo lahko hitreje začeli uporabljati novo tehnologijo in inovacije v zdravstvu, npr. precizno medicino, krvne teste za odkrivanje različnih vrst raka in druge napredne medicinske možnosti, o katerih se veliko govori. Predlog vnaša tudi več preglednosti, kar zadeva terapevtsko dodano vrednost. To lahko pomeni zelo veliko razliko, včasih med življenjem in smrtjo.

Evropska komisija je v predlogu določila okvir za skupne klinične ocene na dveh področjih: za nova zdravila in nekatere nove medicinske pripomočke, tudi diagnostiko in vitro. Skupne ocene naj bi bile usmerjene v klinične prednosti, ki jih nove zdravstvene tehnologije omogočajo v primerjavi z obstoječimi. Države članice pa lahko na podlagi rezultatov določijo dodano vrednost v nacionalnem okviru.

Koliko koristi bodo pacienti imeli zaradi hitrejše uvedbe obetavnih inovativnih tehnologij, bo resda odvisno od nacionalnih odločitev. Farmacevtski izdelki predstavljajo 220 milijard evrov, medicinski pripomočki pa 110 milijard evrov letnih stroškov za zdravstveno varstvo v EU oziroma nekaj več kot 25 % letne porabe za zdravstveno varstvo. Pomemben je tudi podatek, da države povprečno namenjajo 10 % BDP-ja za zdravstveno varstvo. Zato je v njihovem interesu, da upoštevajo ocene, ki bodo pripomogle k zmanjšanju stroškov in boljšim rezultatom zdravljenja.

Skupno delo na ravni EU pri kliničnih ocenah bo izvajala usklajevalna skupina držav članic za vrednotenje zdravstvenih tehnologij, ki jo bodo sestavljali predstavniki nacionalnih organov. Sodelovanje na ravni EU bo državam članicam prihranilo podvajanje dela ter jim omogočilo, da bodo združile strokovno znanje in bolje uporabile svoja finančna sredstva.

Naš predlog je uravnotežen in tudi ambiciozen. Upošteva posebne značilnosti sektorja farmacevtskih izdelkov in sektorja medicinskih pripomočkov. Temelji na pristopu postopnega uvajanja. Uredba naj bi se začela uporabljati tri leta po sprejetju in začetku veljavnosti, nato pa je predvideno še triletno obdobje, ki bo državam članicam in industriji omogočilo prilagoditev novim postopkom.

Predlog temelji na več kot dvajsetletnem prostovoljnem evropskem sodelovanju na tem področju. Zdaj je čas, da še okrepimo sodelovanje na ravni EU. Ta korak je podprlo 87 % sodelujočih v javnem posvetovanju. 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj