Po zdravje čez mejo – kako, kdaj, za koliko?

Avtor: Alja Bebar

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu pacientom prinaša nekaj pomembnih novosti. V katerih primerih se boste k zdravniku lahko odpravili v tujino, kako bo s plačilom za storitev in v kakšnih pogojih se boste lahko odločili za obisk tujega zdravnika?

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu pacientom prinaša nekaj pomembnih novosti. V katerih primerih se boste k zdravniku lahko odpravili v tujino, kako bo s plačilom za storitev in v kakšnih pogojih se boste lahko odločili za obisk tujega zdravnika?

Najpomembnejša novost, ki jo zakonodaja do sedaj ni zagotavljala, je to, da boste zdaj zdravljenje izven meja domovine lahko iskali že na podlagi napotnice ali recepta, ki vam ju bodo izdali doma. Prav tako boste lahko izbirali tako med vsemi ponudniki zdravstvenih storitev v država Evropske unije, tako javnimi kot zasebnimi.

Kdaj je dovolj napotnica, kdaj pa potrebujem posebno odobritev?

Nacionalni organ, ki je v našem primeru Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je uvedel sistem predhodne odobritve za zdravljenje v drugi državi članici za zdravljenje, ki vključuje vsaj eno prenočitev v bolnišnici, za visoko specializirano in drago zdravljenje ter v resnih in posebnih primerih, ki so povezani s kakovostjo ali varnostjo zdravljenja, ki ga izvaja izvajalec storitev v tujini.

V vseh ostalih primerih predhodne odobritve ne potrebujete, prav tako pa se ne spreminja postopek pri nujnem zdravljenju v Evropski uniji. Za tovrstno zdravljenje (kamor, denimo, sodi zlom roke na dopustu v Španiji) boste še naprej potrebovali le evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Po informacije na Nacionalno kontaktno točko

Preden se torej odpravite iskat zdravje izven slovenskih meja, je priporočljivo, da se zglasite v Nacionalni kontaktni točki za čezmejno zdravstveno varstvo v Ljubljani, obiščete spletno stran www.nkt-z.si, pošljete vprašanje po elektronski pošti na [email protected] ali pokličete na 01/30 77 222, kjer vam bodo podali natančne informacije o vašem primeru in vam povedali, ali za zdravljenje zadostuje napotnica vašega osebnega zdravnika ali pa boste potrebovali predhodno odobritev ZZZS. To direktiva sicer določa kot izredni postopek v posebnih primerih in ne kot del ustaljene prakse, saj so njen cilj tudi za pacienta manj zapleteni uradni postopki.

Katere stroške zdravljenje v tujini mi bodo povrnili in katerih ne?

Opozoriti velja, da vam direktiva ne zagotavlja povrnitve vseh stroškov. Tako vam ZZZS ne bo povrnil stroškov storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, storitev dolgotrajne oskrbe (kamor spadata zdravljenje in nega v socialnovarstvenih zavodih), storitev na področju pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa, storitev znotraj presejalnih programov,  sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom, medicinskih pripomočkov, ki so predmet izposoje zaradi potreb pri zdravljenju, negi in rehabilitaciji na domu, šolanega psa vodiča za slepe osebe. Tudi stroške, povezane s potovanjem v tujino (potni stroški, prehrana, prenočišče, stroški morebitnega spremljevalca), boste morali vedno poravnati sami.

Zakon določa, da vam za predhodno odobritev stroškov zdravljenja ni treba zaprositi pri specialistično ambulantnih zdravstvenih storitvah, za katere imate predhodno izdano napotnico zdravnika v Republiki Sloveniji, pri specialistično ambulantnih zdravstvenih storitvah, ki jih lahko uveljavite brez napotnice v javni zdravstveni mreži v Republiki Sloveniji, izdaji zdravila oziroma medicinskega pripomočka, za katerega imate predhodno predpisan recept ali naročilnico zdravnika v Republiki Sloveniji ter pri zdraviliškem zdravljenju, izdaji medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe in zahtevnejšega medicinskega pripomočka, do katerega ste upravičeni na podlagi predhodno izdane odločbe ZZZS.

Znesek povračila, ki ga boste lahko zahtevali po vrnitvi domov, bo enak višini stroškov za navedeno zdravljenje v matični državi, kar pomeni, da boste v primeru višjih stroškov zdravljenja v tujini dobili povrnjen znesek, predhodno določen v Sloveniji. Če bo zdravljenje v tujini cenejše kot v matični državi, bo povračilo odražalo dejansko ceno zdravljenja.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj