Zdravstvene storitve v tujini

Avtor: mag. Nataša Cankar, odvetnica

V Sloveniji so čakalne dobe za nekatere nujne zdravstvene posege ali storitve nedopustno dolge, žal pa se še podaljšujejo. Evropska direktiva o pravicah pacientov do čezmejnega zdravljenja daje bolnikom, ki so državljani EU, možnost, da v takšnih primerih poiščejo zdravstveno pomoč v tujini.

Kdaj je mogoče uveljaviti pravico do zdravljenja v tujini?
To je mogoče v treh primerih:
 kadar gre za nujne zdravstvene storitve (npr. poškodbo na dopustu v tujini);
 kadar so v Sloveniji izčrpane vse možnosti zdravljenja oziroma v Sloveniji ni izvajalca zdravstvene storitve, pri katerem bi bolnik lahko zdravstveno storitev uveljavil pod dopustno čakalno dobo, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje oz. preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja;
 kadar se bolnik na podlagi napotnice za specialistično zdravljenje, recepta za zdravilo ali naročilnice za pripomoček odloči, da bo zdravljenje ali specialistični pregled opravil v tujini.
Ali tovrstno zdravljenje krije zdravstveno zavarovanje ali mora bolnik storitev plačati sam?
Odgovor na to vprašanje se razlikuje glede na posamezni primer. Zavod za zdravstveno zavarovanje bolniku povrne:
 stroške zdravljenja, če gre za nujno zdravstveno storitev (zato ker se je bolnik npr. poškodoval ali zbolel, medtem ko je bil v tujini);
 stroške zdravljenja, potne stroške in stroške nastanitve, če je bolnik zdravstveno pomoč v tujini poiskal, zato ker čakalna doba za to storitev v Sloveniji presega dovoljeno oziroma so v Sloveniji izčrpane vse možnosti zdravljenja;
 stroške zdravljenja v tujini v znesku, ki bi ga bolnik moral za takšno storitev plačati v Republiki Sloveniji, če čakalna doba za tovrstno storitev v Sloveniji ne presega dovoljene, pa se je bolnik vseeno odločil za zdravljenje v tujini; v takem primeru mora bolnik stroške zdravljenja v tujini založiti sam, od ZZZS pa lahko pozneje zahteva povračilo; ZZZS v tem primeru bolniku tudi ne povrne potnih stroškov in stroškov nastanitve; v nekaterih primerih lahko bolnik povračilo stroškov pozneje doseže le, če mu je ZZZS zdravljenje v tujini predhodno odobril; pred odločitvijo za zdravljenje v tujini se zato vedno prepričajte, ali je za zdravstveno storitev, ki jo nameravate opraviti v tujini, potrebna predhodna odobritev ZZZS. 
Ni odveč poudariti, da vse zgoraj navedeno velja le za države EU. Podlaga za plačilo stroškov zdravljenja v tujini je evropska direktiva, zato so z izrazom tujina zajete le države članice EU.
Pogosti praktični zapleti, ki se pojavijo pri odločitvi za zdravljenje v tujini in na katere morajo biti bolniki še posebej pozorni
ZZZS bolniku poleg stroškov zdravljenja povrne tudi potne stroške in stroške nastanitve, le če je čakalna doba za tovrstno storitev v Sloveniji presežena oziroma če te storitve v roku ni mogoče opraviti nikjer v Sloveniji (ne npr. samo v bolnišnici, ki je najbližja ali je v njej potekalo dozdajšnje zdravljenje); pred odločitvijo za zdravljenje v tujini je zato treba vedno preveriti čakalne dobe za tovrstno storitev v Sloveniji; podatki o čakalnih dobah za posamezno zdravstveno storitev so na spletu, in sicer na naslednjem naslovu: https://cakalnedobe.ezdrav.si;
 ZZZS ne vrača morebitnih drugih stroškov, povezanih z zdravljenjem, kot je npr. strošek prevoda zdravstvene dokumentacije v jezik države, v kateri bo opravljena zdravstvena storitev; v resnejših primerih je lahko te dokumentacije kar precej, posledično pa tudi stroški prevoda niso zanemarljivi;
 ZZZS prav tako ne povrne stroškov tolmača, ki bo mogoče potreben za uspešno komunikacijo s tujim zdravnikom; tudi ti stroški so lahko precejšnji; če ste se odločili za zdravljenje v tujini in imate to možnost, skušajte izbrati za zdravljenje državo, katere jezik obvladate sami, da se boste lahko zares posvetovali s tujim zdravnikom, ki bo vodil vaše zdravljenje;
 ZZZS običajno (le v nekaterih primerih so izjema otroci in težko prizadete osebe) tudi ne povrne stroškov spremljevalca; kadar je zdravstveno stanje bolnika težko, bo v tujini le stežka sam opravil vse potrebno (prevoz do bolnišnice, iskanje nastanitve itn.) in bo navadno nujno potreboval spremljevalca.
Od konkretnega primera pa je odvisno tudi vprašanje, kje in kako bodo potekali morebitni kontrolni pregledi po končanem zdravljenju.
Če se odločite za zdravljenje v tujini, skušajte čim bolj natančno predvideti vse s tem povezane stroške (večina je našteta zgoraj) in jih približno oceniti, da vas ne bo pozneje presenetil neprijetno visok račun. Več informacij o zdravljenju v posamezni državi EU lahko najdete na kontaktnih točkah posameznih držav EU, predstavljenih na spletni strani http://europa.eu. Žal je večina spletnih strani posameznih držav dostopna le v angleščini (slovenskega prevoda ni).
Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj