NIJZ ostro nad ministra Šabedra: Čudi nas njegova izjava

Teza, da nimamo na pacienta natančnih podatkov o čakalnih dobah, ne more biti razlog, da v Sloveniji ne izvajamo ukrepov za skrajševanje čakalnih dob, pravijo na NIJZ. Odzvali so se na izjavo ministra za zdravje glede čakalnih dob.

Za upravljanje zdravstvenih politik ni treba poznati na pacienta natančnih podatkov, pravijo na NIJZ. Foto: Bigstock

V celoti objavljamo odziv NIJZ na izjavo ministra za zdravje Aleša Šabedra glede čakalnih dob:

“Na NIJZ nas čudi izjava ministra za zdravje Aleša Šabedra, da NIJZ ne zna ali noče urediti podatkov o čakalnih dobah. Na Ministrstvu za zdravje RS so namreč seznanjeni, da so podatki za čakajoče več kot 90 % natančni, kar je po mednarodnih merilih zelo dobra osnova za upravljanje čakalnih dob. Tudi predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije menijo, da imamo v Sloveniji dovolj točne podatke o čakajočih in čakalnih dobah za njihovo upravljanje, s čimer je minister za zdravje seznanjen.

Za upravljanje zdravstvenih politik ni treba poznati na pacienta natančnih podatkov, saj zadostujejo trendi, ki jih podatki jasno izražajo. Iz podatkov torej lahko razberemo, pri katerih zdravstvenih storitvah bi bili potrebni ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, za kar pa je odgovoren upravljavec zdravstvenega sistema, torej Ministrstvo za zdravje RS.

Odgovornost za poročanje o točnosti podatkov je jasno zapisana v zakonu o pacientovih pravicah, zato nas čudi nepoznavanje zakonskih podlag, pristojnosti in odgovornosti deležnikov v slovenskem zdravstvu. Nadzor nad poročanjem o točnih podatkih ima Zdravstveni inšpektorat RS, ki je organ v sestavi Ministrstva za zdravje RS. NIJZ te pristojnosti nima in ima le statistično funkcijo, torej zbiranje in obdelavo podatkov.

Kljub temu NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in drugimi deležniki, vpletenimi v proces spremljanja čakalnih dob, že več kot 6 mesecev intenzivno izvaja aktivnosti za izboljšanje kakovosti podatkov o čakalnih dobah. Preverjanje podatkov pomeni dvig kvalitete podatkov in zajema podatkov v sistemu eNaročanje.

Danes lahko rečemo, da so vzroki za napake pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti bodisi tehnični, procesni ali organizacijski (kadrovski). Na odpravo teh vzrokov NIJZ nima nikakršnega vpliva. Odgovornost za upravljanje zdravstvenega sistema bi moralo prevzeti Ministrstvo za zdravje RS in tega ne prelagati na ostale zdravstvene inštitucije.”

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj