Kako kakovosten je vaš partnerski odnos?

Kakovost partnerskega odnosa lahko primerjamo z različnimi pojmi, na primer zakonsko ali partnersko zadovoljstvo, kakovost, prilagojenost ali sreča. Vse te pojme zelo težko razlikujemo, zato jih raziskovalci uporabljajo kot sinonime.

Kakovostne partnerske zveze omogočajo visoko stopnjo varnosti od fizične in čustvene povezanosti na vseh ravneh. Foto: Bigstock

Dejavnikov, ki lahko napovedo kakovost našega partnerskega odnosa je veliko, različni avtorji namreč poudarjajo različne dejavnike. V nadaljevanju si poglejmo nekaj najpogostejših dejavnikov. Zadovoljstvo v partnerskem odnosu opredeljujemo kot medosebno vrednotenje pozitivnih čustev do partnerja in odnosa z njim.

Monika Drozg, magistrica zakonskih in družinskih študijev ter zakonska in družinska terapevtka (stažistka) bo na portalu revijazamojezdravje.si tedensko objavljala kolumne, pa tudi odgovarjala na vaša vprašanja. Spletna stran: Acinom.siPišite na [email protected], vprašanje bomo posredovali strokovnjakinji in na spletni strani tudi odgovorili.

Zadovoljstvo v partnerskem odnosu je povezano z višjo stopnjo odprtosti, vestnosti in sprejemljivosti, pozitivno interpretacijo partnerjevega vedenja, pozitivno povezavo s samo–razkrivanjem v komunikaciji, seksualnim zadovoljstvom, obzirnostjo in empatijo, stopnjo izobrazbe, zaslužkom in finančnim vložkom. Zadovoljne in kakovostne partnerske zveze naj bi omogočale visoko stopnjo varnosti od fizične in čustvene varnosti do varnosti zavezanosti in varnosti skupnosti.

Napovedniki partnerskega zadovoljstva

Napovednike partnerskega zadovoljstva lahko razvrstimo v tri skupine in sicer na osebne in socialne viri, ki jih vsak izmed partnerjev prinese v njun odnos , torej sposobnosti vsakega izmed partnerjev, zdravje (telesno in duševno) ter osebnostne lastnosti (npr. stil navezanosti, samospoštovanje…) Napovednik partnerskega zadovoljstva je prav tako zadovoljstvo z življenjskim slogom partnerjev, torej kako si med sabo razporedita dela v gospodinjstvu, kako skupaj preživljata prosti čas itn.

Partnerski odnos pa je seveda boljši tam kjer je moč zaznati več bonitet, ki si jih partnerja poklanjata med seboj, torej pozitiven odnos do drugega partnerja (sta si podobna, privlačna, imata enostavno komunikacijo ), si izražata ljubezen in naklonjenost ter sta čustveno neodvisna drug od drugega, poleg tega pa imata učinkovito medsebojno komunikacijo in dovolj interakcije drug z drugim, kar jima omogoča lažje soočanje s stresom in drugimi življenjskimi ovirami.

Torej, da povzamemo nekaj glavnih znakov za kvaliteten partnerski odnos: želja po fizični bližini in stikih, pripravljenost na samo-razkrivanje, dajanje medsebojne pomoči, visoka intenzivnost in velik obseg medsebojnega komuniciranja, zadosten obseg stvari, ki jih partnerji počno skupaj, občutek medsebojne povezanosti in soodvisnosti ter zadovoljstvo z odnosom .

Več avtorjev je mnenja, da za boljšo kakovost odnosa, ni nujno potrebna večja intenzivnost vseh teh dejavnikov, bolj pomembni so občutki, ki jih imata partnerja drug ob drugem, torej da sta si naklonjena. Poudariti je potrebno tudi to, da niso pomembne le lastnosti, ampak tudi pričakovanja partnerjev. V odnosu naj bi bili najbolj zadovoljni tisti partnerji, katerih pričakovanja so izpolnjena.

Partnerji, ki s svojim partnerskim odnosom niso zadovoljni pa se pogosto spopadajo s težavami kot so čustvena nestabilnost pri enem izmed partnerjev (ali obeh), nerealno ocenjevanje partnerjevih kvalitet, z različnimi seksualnimi motnjami ter z nekonstruktivnimi načini razreševanja konfliktov.

Ena izmed možnost za preverjanje kakovosti vašega partnerskega odnosa, je obisk zakonskega in družinskega terapevta, ki za merjenje kakovosti uporablja posebej pripravljene in preverjene merske vprašalnike in lestvice. Skupaj s terapevtom nato analizirate vaš partnerski odnos ter poskušate okrepiti šibke točke vašega partnerskega odnosa.

VIR: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101694

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj