25. maj se bliža, ste pripravljeni na spremembe?

Avtor: R. M. Z.

Napočil je skrajni čas, da se organizacije spoznajo s spremembami, ki bodo po 25. maju letos veljale glede obdelave osebnih podatkov in prostega pretoka teh podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji je to Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Je to področje, o katerem veste dovolj? 

Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

→ boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;

→ pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;

→ izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok;

→ obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;

→ javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;

→ višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel  kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 evrov oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.

Ob tako visokih kaznih bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. 

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV

Da bi spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti, se lahko 15. marca 2018 udeležite seminarja, ki bo med 9.30 in 14.00 uro potekal v dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, na naslovu Dunajska 162 v Ljubljani (Bežigrad).

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  189 evrov + DDV – brez popusta.  
10 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. marca 2018. Kotizacija z 10% popustom znaša 170,10 €+DDV.
Za več udeležencev priznajo dodatni 10% popust.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PREDAVATEJICI

► dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.  

► mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge: » Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ». 

PROGRAM

→  Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – glavne spremembe:

  • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
  • Spremembe glede pravic posameznika
  • Spremembe glede iznosa podatkov

→  Nove določbe

  • Presoje vplivov na zasebnost
  • Odgovorne osebe za osebne podatke
  • Sankcije
  • Pravica do pozabe
  • Pravica do prenosljivosti
  • Obveščanje o varnostnih incidentih itd.

→  Vpliv GDPR na naše poslovanje, npr. veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina novih, zlasti, kako zajeti vse prihodnje načine obdelav ( segmentiranje obstoječih strank), kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, pravica do ugovora, itd.

→  Odgovori na vprašanja udeležencev

Gradivo

Udeleženci bodo prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.

Komu je namenjen seminar? 

→ Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …

→ Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah

→ Podjetnikom

→ Vodjem pravnih služb in kadrovikom

→  Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki ima po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov

→ Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov

Prijava

Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave sprejemajo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemajo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

 
Plačilo
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15032018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
Informacije

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 051 317 357 ali pa pišite in pošljite vprašanja po e-pošti:  [email protected]
 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj