UKC Maribor: bolniki zadovoljni, zaposleni precej manj

Znane so ugotovitve raziskave o zadovoljstvu pacientov in bolnikov na UKC Maribor, ki jo je opravil Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost na Filozofski fakulteti Univerze Maribor.

Evropske države so čedalje bolj osredotočene na vlogo pacienta kot osrednje točke v zdravstvenem sistemu.

Številne evropske države so čedalje bolj osredotočene na vlogo pacienta kot osrednje točke v zdravstvenem sistemu, kar se kaže pri večji vključenosti pacientov pri odločanju in ocenjevanju zdravstvenega procesa.

Medtem, ko raziskava med v specialističnih ambulantah po Sloveniji, ki jo izvaja NIJZ, še poteka, je UKC Maribor že predstavil prve rezultate. Pacienti so zdravstveno obravanavo ocenili z dobro štirico (4,62), zadovoljstvo zaposlenih pa je doseglo dobro trojko (3,27).

Ocenjevali na lestvici od 1 do 5

Raziskava o zadovoljstvu pacientov temelji na 633 anketiranih pacientih, ki so splošne vidike zadovoljstva z zdravstveno obravnavo na nivoju UKC cenili s 4,62.

Vprašalnik je vseboval naslednje trditve, ki so jih pacienti glede na svoje izkušnje ocenili z oceno od 1 do 5:
Ste bili zadovoljni z zdravstvenim zavodom na splošno?
Ste bili zadovoljni s kakovostjo vaše zdravstvene obravnave na splošno?
So bila vaša pričakovanja glede vaše zdravstvene obravnave izpolnjena?
Ali so bile spoštovane vaše pravice v zdravstveni ustanovi?

Pacienti so bili najmanj zadovoljni s pričakovanji glede svoje zdravstvene obravnave, najbolj pa s spoštovanjem svojih pravic.

Pacienti z obravnavo zelo zadovoljni

»Podoba institucije javnega zdravja ne more biti popolna brez ocene vseh, ki uporabljajo zdravstvene storitve«, je prepričana dr. Sara Tement, vodja Centra za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost, FF Maribor.

“Veseli me, da nam je vodstvo UKC Maribor kot neodvisni instituciji zaupalo obsežni projekt ocenjevanja zadovoljstva pacientov ter ocene delovnih pogojev in počutja zaposlenih. Po večmesečnih pripravah metodologije, je med oktobrom 2018 in januarjem 2019 potekala izvedba ankete med bolnišničnimi in ambulantnimi pacienti, zdravstvenimi delavci na vseh klinikah in oddelkih ter med vsemi zaposlenimi v upravno-tehničnih službah. Analize v splošnem pokazale zelo ugodne ocene kakovosti zdravstvene obravnave. Med najbolj povednimi rezultati je visoka ocena zadovoljstva zdravstvene obravnave in zavoda, ugodna zaznava spoštljivosti, vljudnosti ter strokovnosti zaposlenih.”

Odzivnost med zaposlenimi več kot 70 odstotna

Vodstvo UKC Maribor je prepoznalo tudi potrebo po nepristranski analizi stanja delovnih pogojev in počutja med zaposlenimi. Na več kot 30 oddelkih in službah je odzivnost presegla 70 odstotkov, skupna povprečna ocena vseh vidikov zadovoljstva zaposlenih na nivoju UKC Maribor pa je 3,27. V raziskavi je sodelovalo skoraj 2000 zaposlenih, zajemala je vse poklicne skupine in enakovreden delež obeh spolov. Izkazalo se je, da se večina zaposlenih želi zaposliti drugje in svoje delo opravlja z veseljem.

Dobre ocene za vodenje in strokovnost

»Rezultati ankete za vodstvo predstavljajo dragoceno povratno informacijo o tem kako svojo ustanovo in svoj položaj v njej, vidijo zaposleni. Najbolj razveseljiv je zelo jasno izražen občutek visoke pripadnosti organizaciji in delovna zavzetost zaposlenih. Visoko je ocenjeno vodenje s strani neposredno nadrejenih, informiranost na delovnem mestu, jasnost delovnih nalog, ter občutek zadostne usposobljenosti za delo. Zelo veselijo tudi dobri medsebojni odnosi med zaposlenimi,« je povedaldr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor.

Zaposleni preobremenjeni, slabi materialni pogoji

Rezultati ankete jasno kažejo tudi občutek preobremenjenosti med zaposlenimi in to tako v smislu kognitivne zahtevnosti, kakor tudi prevelikega obsega dela. Izredno nizko so ocenjeni »materialni pogoji« dela, negativno pa izstopa tudi dimenzija pravičnosti in transparentnosti. Vsekakor dovolj informacij, ki zahtevajo analizo in sistematično strateško ukrepanje.

Rezultati dajejo podlago za izboljšave

Natančna analiza je bila že opravljena in sicer v obliki ”Osebne izkaznice oddelkov”. Hkrati pa intenzivno potekajo dejavnosti s ciljem izboljšanja materialnih pogojev dela in razbremenitve najbolj obremenjenih kadrov, pa tudi organizacijske spremembe, ki bodo omogočile pravično nagrajevanje zaposlenih. Izzivov še ne bo zmanjkalo, pravijo v UKC Maribor.

»Rezultati ankete, ki jo je opravila zunanja ustanova, presenečajo v številnih ozirih. Med zaposlenimi je bila velika odzivnost. Izrazili so veliko pripadnost ustanovi in dobro počutje na delovnem mestu. Bolniki pa so v celoti z visokimi ocenami pohvalili zdravljenje. Rezultati so pomembni, saj dajejo tudi podlago za izboljšave,« je povedal dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj