Zakaj kampanja “Ne! nasilju v zdravstvu”?

Zaradi stopnjevanja nasilnih dogodkov v zdravstvu, na katere družba ni našla pravega odgovora, vas vabimo, da podprete kampanjo “Ne! Nasilju v zdravstvu”.

Ne nasilju v zdravstvu
10. maja začne teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov podpore pobudi za spremembo Kazenskega zakonika, s katero bi se zagotovilo varnejše pogoje za delo v zdravstvenih ustanovah. Foto: Bigstock

Tudi vi lahko s svojim podpisom prispevate k bolj varnemu delovnem okolju za vse zaposlene v zdravstvu in k bolj varni in dostopni oskrbi bolnikov. Predlagana sprememba kazenskega zakonika lahko pripomore k zaščiti vseh, ki se v zdravstvu trudijo za dobrobit bolnika.

Za obravnavo zakonske spremembe v okviru zakonodajnega postopka moramo zbrati pet tisoč podpisov podpore volivcev.

Pobudo podpirajo osrednje organizacije, ki predstavljajo zaposlene v zdravstvu, poleg predlagateljev (članic Zdravniške zbornice Slovenije) tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Lekarniška zbornica Slovenije. Pridružujejo se ji sindikati in stroka. Tako široka podpora kaže, da pobuda izhaja iz resničnih potreb in stisk vseh zdravstveni delavcev in sodelavcev.

Kako lahko sodelujem?

10. maja začne teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov podpore pobudi za spremembo Kazenskega zakonika, s katero bi se zagotovilo varnejše pogoje za delo zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in varnejše zdravljenje pacientov.

Podporo lahko izrazite:

ELEKTRONSKI PODPIS PREKO E-UPRAVE:
1. Prijavite se na 
tej povezavi >>> ali poiščite na spletni strani e-Uprava obrazec Podpora volivca pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembi Kazenskega zakonika

Za prijavo je potrebno:
– kvalificirano digitalno potrdilo ali
– SMS pass ali
– nova elektronska osebna izkaznica.

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Za obdelavo obrazca lahko s seznama izberete katerokoli Upravno enoto, pri čemer zaradi obremenjenosti Upravno enoto Ljubljana odsvetujemo izbiro slednje.

2. E-podpišite obrazec
Elektronskih obrazcev vam ni treba tiskati, overjati in pošiljati na Zdravniško zbornico Slovenije.

FIZIČNI PODPIS:
1. V poslovnem času organa obiščite katerokoli Upravno enoto ali krajevni urad Upravne enote

2.  Zaprosite za obrazec, s katerim bi izrazili podporo volivca pobudi za vložitev predloga zakon in ga izpolnite ALI s spletne strani zbornice natisnite že pred izpolnjen obrazec

Obrazec lahko izpolnite v naprej, vendar ga morate podpisati pred uradno osebo na upravni enoti ali na krajevnem uradu upravne enote (v poslovnem času).Pišite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. Bodite pozorni na:

·  IME IN PRIIMEK: naj bosta enaka kot na identifikacijskem dokumentu, ki ga predložite uradni osebi ob overitvi podpisa;

·  DATUM ROJSTVAdan – mesec – leto;

·  STALNO PREBIVALIŠČE: naslov mora biti enak kot v identifikacijskem dokumentu, ki ga predložite ob overitvi podpisa: KRAJ – ULICA – HIŠNA ŠTEVILKA – OBČINA; izpišite vse besede, ničesar ne krajšajte;

·  DAJEM PODPORO zahtevi oziroma pobudi za:

obkrožite C. PZ, v kvadratek vpišite šifro 1052, pod vložitev predloga zakona pa vpišite: »NE! NASILJU V ZDRAVSTVU«

3. Obrazec podpišite pred uradno osebo na Upravni enoti ali krajevnem uradu Upravne enote

4. Pošljite izpolnjen obrazec na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana