Prepoznati bolnika, ki potrebuje psihoonkološko podporo

Pri zagotavljanju psihoonkološke obravnave se zdravstveni delavci spoprijemajo z dvema izzivoma. Prvi je pravočasno prepoznati bolnike, ki doživljajo globljo stisko. Raziskave kažejo, da velik delež bolnikov z rakom v stiski ostaja neprepoznan, kar povezujejo s tem, da zdravstveni delavci podcenjujejo stisko oz. pričakujejo, da bo o njej bolnik sam spregovoril.

Psihoonkološka pomoč
Ob naraščanju števila bolnikov je psihoonkološka obravnava danes izjemno pomemben del celostne obravnave bolnikov z rakom. Foto: Bigstock

V svetu so zato ponekod razširjeni programi presejanja čustvene stiske s pomočjo različnih vprašalnikov. Drugi izziv je zagotoviti dostopnost psihoonkološke obravnave, kar je obenem pogoj za uspeh takšnih presejalnih programov. Tokratno strokovno srečanje nagovarja potrebo po povezovanju vseh virov pomoči, tako znotraj zdravstvenega sistema, kot tudi programov društev bolnikov.

Pri nas je na tem področju najbolj aktiven Oddelek za psihoonkologijo Onkološkega inštituta, ki letos obeležuje 40 let delovanja. Ob obletnici so pripravili  strokovni simpozij, na katerem so predstavili aktualne izzive in izhodišča, kako nadgraditi strokovno obravnavo bolnikov z rakom, ki potrebujejo psihoonkološko podporo. Ob naraščanju števila bolnikov z rakom, vse daljšem preživetju in vse večji ozaveščenosti o pomenu duševnega zdravja je psihoonkološka obravnava danes namreč izjemno pomemben del celostne obravnave bolnikov z rakom, ki zmanjšuje duševno stisko bolnikov in prispeva k višji kakovosti življenja. Pravočasno prepoznavanje duševnih stisk in dostopnost psihoonkološke obravnave še vedno ostajata izziv, zato strokovnjaki izpostavljajo potrebo po povezovanju vseh virov pomoči, ki so na voljo bolnikom kot svojcem. (OI Ljubljana, SOJ)