Virus mozaika fižola (CPMV) ustavi napredovanje raka 

Ključni izziv pri zdravljenju raka je v preprečevanju napredovanja raka v metastatsko bolezen, ki je največkrat terapevtsko odporna in ima slabo prognozo. Je glavni vzrok za smrti, povezane z rakom, trenutne možnosti zdravljenja pa ostajajo omejene.

Napredovanje raka
Nove študije pa kažejo, da je CPMV učinkovit tudi kot imunoprofilaksa in onkološka preventiva: ustavi lahko napredovanje raka debelega črevesa, raka jajčnikov, melanoma, raka dojke. Foto: Bigstock

Že dlje časa je znano, da virus mozaika fižola (CPMV) inducira trajne protitumorske odzive, če se uporablja »in situ« – torej če se ga vbrizga neposredno v tumor. Nove študije pa kažejo, da je učinkovit tudi kot imunoprofilaksa in onkološka  preventiva: ustavi lahko napredovanje raka debelega črevesa, raka jajčnikov, melanoma, raka dojke. Sistemsko dajanje CPMV stimulira prirojeni imunski sistem, da učinkovito napade tumorsko spremenjene celice, njihovo uničenje (in onemogočanje z njimi povezanih antienov) pa vodi do sistemske, trajne in prilagodljive protitumorske imunosti. Gre za adjuvantno zdravljenje, ki močno izboljša tudi učinovitost imunoterapije. CPMV deluje kot imunostimulatorni adjuvans, ki vodi v rekrutacijo imunostimulatornih celic, sproščanje protitumorskih citokinov in smrt tumorskih celic.

Povzroči pridobivanje širokega spektra imunskih celic bodisi v na mestu tumorja ali krvi, vključno z DC, nevtrofilci in NK celicami, ki sproščajo protitumorske citokine, kot so IFNγ, IFNα, TNF-α in IL-12. To povzroči uničenje spremenjenih celic ter okrepi imunski spomin za naslednje »napade« tumorsko spremenjenih celic. Ta  oblika zdravljenja temelji na nanotehnologiji. Prvi rezultati pa že kažejo njeno učinkovitost po kirurškem zdravljenju: dodajanje CPMV izboljša preživetje in zniža tveganje  za ponovni vznik metastatskih tumorjev.

Vir:

Chung YH, Zhao Z, Jung E, et al. Systemic Administration of Cowpea Mosaic Virus Demonstrates Broad Protection Against Metastatic CancersAdvanced Science, 2024; DOI: 10.1002/advs.202308237