Železo v plazmi nadzoruje delovanje nevtrofilcev

Nizka raven železa v plazmi (hipoferemija), ki jo povzroči hepcidin, je ohranjen vnetni odziv, ki ščiti pred okužbami, vendar zavira eritropoezo.

Železo v plazmi
Hipoferemija spremeni efektorske funkcije nevtrofilcev in zavira antibakterijske mehanizme. Foto: Bigstock

Vpliva na levkocitogenezo, vendar mehanizmi vpliva do sedaj niso bili pojasnjeni. Nova študija nakazuje možne vzroke za to, eden od njih je vpliv železa v krvni plazmi na sintezo nevtrofilcev. Z uporabo proteomskih podatkov so avtorji predvideli, da bo proizvodnja nevtrofilcev po aplikaciji železa veliko bolj zahtevna kot proizvodnja drugih vrst belih krvnih celic. Domneva se je na živalskem modelu potrdila kot pravilna: pri miših s hepcidinom posredovano hipoferemijo je prišlo do znatnega zmanjšanja števila granulocitov, ne pa tudi monocitov, limfocitov ali dendritičnih celic. Odboj nevtrofilcev po nevtropeniji, povzročeni z anti-Gr-1, je bil med hipoferemijo oslabljen, vendar ga je »rešilo« dodatno železo. Podobno je hipoferemija izrazito zavirala farmakološko stimulirano granulopoezo, posredovano s faktorjem, ki spodbuja kolonije granulocitov, in kopičenjem nevtrofilcev v vranici in peritonealni votlini, ki ga povzroča vnetje. Poleg tega je hipoferemija spremenila efektorske funkcije nevtrofilcev in zavirala antibakterijske mehanizme. Avtorji so zaključili, da je raven železa  plazmi modulira profil prirojene imunosti z nadzorom razmerja med monociti in nevtrofilci ter z nadzorom aktivnosti nevtrofilcev. (Science Advances, ms)