Železo v plazmi nadzoruje delovanje nevtrofilcev

Nizka raven železa v plazmi (hipoferemija), ki jo povzroči hepcidin, je ohranjen vnetni odziv, ki ščiti pred okužbami, vendar zavira eritropoezo. Vpliva na levkocitogenezo, vendar mehanizmi vpliva do sedaj niso bili pojasnjeni.

Železo-pomanjkanje in presežek.
Z uporabo proteomskih podatkov so avtorji predvideli, da bo proizvodnja nevtrofilcev po aplikaciji železa veliko bolj zahtevna kot proizvodnja drugih vrst belih krvnih celic. Foto: Bigstock

Nova študija nakazuje možne vzroke za to, eden od njih je vpliv železa v krvni plazmi na sintezo nevtrofilcev. Z uporabo proteomskih podatkov so avtorji predvideli, da bo proizvodnja nevtrofilcev po aplikaciji železa veliko bolj zahtevna kot proizvodnja drugih vrst belih krvnih celic. Domneva se je na živalskem modelu potrdila kot pravilna: pri miših s hepcidinom posredovano hipoferemijo je prišlo do znatnega zmanjšanja števila granulocitov, ne pa tudi monocitov, limfocitov ali dendritičnih celic.

Odboj nevtrofilcev po nevtropeniji, povzročeni z anti-Gr-1, je bil med hipoferemijo oslabljen, vendar ga je »rešilo« dodatno železo. Podobno je hipoferemija izrazito zavirala farmakološko stimulirano granulopoezo, posredovano s faktorjem, ki spodbuja kolonije granulocitov, in kopičenjem nevtrofilcev v vranici in peritonealni votlini, ki ga povzroča vnetje. Ob tem je hipoferemija spremenila efektorske funkcije nevtrofilcev in zavirala antibakterijske mehanizme.

Avtorji so sklenili, da raven železa v plazmi modulira profil prirojene imunosti z nadzorom razmerja med monociti in nevtrofilci ter z nadzorom aktivnosti nevtrofilcev.

Viri:

BonadonnaM,  Altamura S, Tybl E, et al. Iron regulatory protein (IRP)–mediated iron homeostasis is critical for neutrophil development and differentiation in the bone marrowScience Advances, 2022; 8 (40) DOI: 10.1126/sciadv.abq4469

Frost N E, Wideman S K, Preston A, et al. Plasma iron controls neutrophil production and functionScience Advances, 2022; 8 (40) DOI: 10.1126/sciadv.abq5384