Odličnost in dostopnost rehabilitacije za slabovidne

V Sloveniji smo lahko ponosni na sistemsko urejenost podpore osebam s slepoto in slabovidnostjo, posebno na številne strokovnjake, ki delujejo na tem področju.

Slepi in slabovidni
Dogodek za medije ob Mednarodnem dnevu bele palice, ki je potekal v nacionalnem centru celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih (NC CRSS) na Očesni kliniki UKC Ljubljana.

Čaka pa nas še veliko dela pri enakopravnem vključevanju v družbo, pri čemer bo izziv tudi pomanjkanje določenih kadrov za delo z ljudmi s tovrstno invalidnostjo, so glavni poudarki iz dogodka za medije, ki je ob Mednarodnem dnevu bele palice  potekal v nacionalnem centru celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih (NC CRSS) na Očesni kliniki UKC Ljubljana.

Predstojnica Očesne klinike prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič je poudarila, da je NC CRSS eden redkih tovrstnih učnih centrov v Evropi, ki zagotavlja multidisciplinarno, strokovno in specializirano zdravstveno obravnavo. V centru delujejo strokovnjaki z različnih področij: tiflopedagogi, psihologi, socialni delavci ter oftalmologi in specializirane medicinske sestre. Vodja učnega centra izr. prof. dr. Nataša Vidovič Valentinčič je med drugim povedala, da se trudijo zagotavljati kontinuirano, dostopno, ponovljivo in časovno ustrezno rehabilitacijo, ki je zdravstvena pravica iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.  Izvajajo pa tudi poseben program celovite rehabilitacije otrok in mladostnikov s slepoto in slabovidnostjo ter njihovih družin.