Lahko s  krvnim testom ločimo depresijo od bipolarne motnje?

Takšen test so razvili v francoskih laboratorijih družbe Synlab, ob njegovi odobritvi pa so izpostavili, da gre za prvi validiran krvni test, s katerim je mogoče depresijo ločiti od bipolarne motnje. Psihiatri so novico testu, ki naj bi pomagal pri diferencialni dignozi psihiatričnih bolezni, sprejeli precej zadržano.

Krvni test in depresija
V Franciji razvili prvi validiran krvni test, s katerim je mogoče depresijo ločiti od bipolarne motnje. Foto: Bigstock

Zgodnja in pravilna diagnoza depresije in bipolarne motenj, ki zahtevata drugačno zdravljenje, predstavlja psihiatrom precejšen izziv. V do sedaj objavljenih raziskavah ugotavljajo, da diagnozo bipolarne motnje v povprečju postavijo v obdobju 8-10 let, utemeljena pa je s psihiatrično klinično preiskavo. Sicer pa lahko bipolarna motnja, ob neustreznem terapevtskem pristopu, vodi v hude posledice – tako za pacienta, kot za njegovo družino. Za bolnika z bipolarno motnjo je še posebej tvegana uporaba antidepresivov, ki lahko sprožijo premik v manično fazo in jih je zato nujno kombinirati s stabilizatorji razpoloženja. V francoskem združenju za biološko psihiatrijo in nevropsihofarmakologijo (AFPBN) so pojasnili, da do sedaj nobeden od podobnih diagnostičnih testov ni zadostil zahtevnim znanstvenim, etičnim in kliničnim pogojem. Poleg validacije v vsaj dveh ustrezno načrtovanih kliničnih raziskavah, mora imeti takšen test tudi zadovoljivo stopnjo občutljivosti in specifičnosti, cena pa mora zagotavljati njegovo dosegljivost za široko populacijo.(sp)