Dodatno zdravstveno zavarovanje za posebne primere

Avtor: mag. Nataša Cankar, odvetnica

Poznamo več vrst zdravstvenega zavarovanja: obvezno ali osnovno, dopolnilno in zavarovanja za posebne zdravstvene primere. Taka zavarovanja se sklepajo: za nastop nekaterih težjih bolezni; za določene operacije; za kritje samoplačniških storitev; posebna (dodatna) zobozdravstvena zavarovanja itn.

Tako zavarovanje je lahko koristno. Pomeni določeno varstvo, predvsem pred finančnimi težavami, ki nas doletijo v primeru hujše bolezni (visoki zdravstveni stroški, morebitna izguba dohodka zaradi daljše bolniške odsotnosti, itn.). 

Različne zavarovalnice pri predstavitvi svojih ponudb uporabljajo včasih tudi precej agresivne ali celo zavajujoče pristope (kličejo stranke po telefonu, obiski na domu, kratko odmerjen čas za odločitev o sklenitvi itd.). 

Ob sklepanju si je zato koristno zastaviti nekatera vprašanja. Tovrstna zavarovanja so navadno omejena na zelo ozko in natančno opredeljene bolezni ali posebna zdravstvena stanja. Lahko vključujejo tudi dodatne omejitve glede trenutka nastopa zavarovalnega primera (od sklenitve zavarovanja do postavitve diagnoze mora npr. preteči določeno obdobje) ali glede starosti in zdravstvenega stanja oseb, ki jih sklenejo. Navadno so npr. omejena na starostno obdobje med 15. in 60. ali 65. letom (pri nekaterih zavarovalnicah je to obdobje lahko malo daljše) in vsebujejo določila, da mora biti oseba, ki tako zavarovanje sklene, povsem zdrava. Kaj pa pomeni izraz „povsem zdrav“? Ali se, če npr. sklenete zavarovanje za primer določenih operativnih posegov, kasneje pa vas dejansko doleti operacija, šteje, da ste bili ob sklenitvi zavarovanja „povsem zdravi“, čeprav ste imeli že takrat določeno, primerno zdravljeno kronično bolezen, ki  ni povezana z nujno operacijo? Bo v tem primeru zavarovanje veljalo ali ne? 

Pred sklenitvijo takih dodatnih zdravstvenih zavarovanj se zato čim bolj natančno pozanimajte, za kakšne primere in pod kakšnimi pogoji se boste dejansko zavarovali. Priporočljivo je, da si za to vzamete dovolj časa in izvedete vsaj naslednje korake:  

1. Od izbrane zavarovalnice zahtevajte, naj vam pojasni, kateri splošni pogoji veljajo za vašo polico in kje si jih lahko preberete. Če so objavljeni na spletni strani zavarovalnice, naj vam sporočijo točno oznako teh splošnih pogojev, da ne boste po pomoti prebrali napačnih, ki veljajo za kak drug zavarovalni paket. Splošni pogoji namreč navadno vsebujejo določbe o tem, na kakšen način zavarovalnica preveri vaše zdravstveno stanje ob sklenitvi zavarovanja in kakšne podatke lahko o vas pridobiva po nastopu zdravstvenega primera ter na čigave stroške.

2. V primeru kakršnekoli nejasnosti zahtevajte od zavarovalnice dodatna pojasnila, če je le mogoče pisno. Po potrebi se posvetujte tudi z drugim pravnim ali zavarovalnim strokovnjakom, da boste zadevo res pravilno razumeli.

3. Posebej bodite pozorni na medicinske izraze v splošnih pogojih ali zavarovalnih policah. Preverite, kaj je njihov pravi pomen (preko interneta, morda vprašajte svojega zdravnika, itn.). Sicer lahko pride do hudih nesporazumov in primerov, da kljub sklenjenemu in plačanemu zavarovanju ne boste upravičeni do zavarovalnine. Nekatere zavarovalnice npr. ponujajo zdravstveno zavarovanje za primer, če zbolite za rakom. Splošni pogoji v teh primerih nemalokrat točno določajo tipe raka, za katere veljajo (in ne pokrivajo vseh možnih oblik tega obolenja). Ni torej nujno, da boste upravičeni do zavarovalnine, če boste zboleli za rakom (lahko da vaše zavarovanje ravno tega tipa ne vključuje).

Pred sklenitvijo tovrstnih zavarovanj torej pridobite čim več informacij iz različnih virov in si vzemite tudi dovolj časa za pregled police in splošnih pogojev. Premislite, ali bo to zavarovanje za  vas dejansko koristno ali ne. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste zavarovanje redno plačevali, ob nastopu težav pa ostali brez zavarovalnine, na katero ste računali. 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj