HIV 30 let pozneje – zdravila so, a stigma ostaja

Avtor: R. M. Z.

V Sloveniji je približno 700 ljudi okuženih z virusom HIV. Življenjska doba okuženih se je zaradi učinkovitih zdravil močno podaljšala, prav tako pa tudi kakovost njihovega življenja. Če je bilo treba pred desetletji dnevno jemati tudi po 20 in več tablet, ki so bolnikom povzročala resne neželene učinke, je danes povsem drugače. 

moški-spolnost-hiv

Nove terapije, tudi s samo eno tableto, omogočajo kakovostno življenje. Kljub temu pa se okuženi in bolniki še vedno srečujejo z veliko težavami, predvsem v svojem družbenem okolju. Veliki težavi sta še vedno neozaveščenost, ki predstavlja veliko tveganje predvsem za mlade, in stigma, ki ne glede na to, da je danes okužba s HIV dobro obvladljiva, trmasto vztraja. Tik pred tridesetim zaznamovanjem svetovnega dneva aidsa smo se pogovarjali s  prof. dr. Janezom Tomažičem, dr. med., s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana. 

Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.: »Ocenjujemo, da je v Sloveniji 200–250 ljudi s HIV, ki za okužbo ne vedo in ki tako predstavljajo neposredno grožnjo za širitev okužbe.«

Število okuženih s HIV narašča 

Po več kot 30 letih od začetka HIV/aidsa in po vseh informacijah, ki smo jih o okužbi pridobili do zdaj, je nenavadno, da se število okuženih s HIV v Sloveniji povečuje. V zadnjih 10 letih zaznavamo povečano letno incidenco na novo odkritih oseb s HIV, vendar je epidemija še vedno razmeroma majhnih razsežnosti. Skrb vzbujajoče pa je, da so okužbe pretežno v eni izmed ključnih skupin – med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). V tej skupini ostaja delež okuženih po približnih ocenah za zdaj pod 5 %, je pojasnil prof. Tomažič. 

Potrebna je celostna obravnava 

V borbi proti HIV/aidsu so poleg infektologov, epidemiologov, mikrobiologov nujno potrebni tudi drugi specialisti, med katerimi imajo posebno mesto specialisti družinske medicine. Prav tako pa so za uspeh pomembni strokovnjaki s področij sociologije, antropologije in psihologije, brez katerih si danes ne moremo predstavljati učinkovite preventive. Za diagnozo okužbe je pomembno prepoznati dejavnike tveganja (epidemiološke okoliščine) in glavne klinične slike okužbe s HIV. Poudariti pa je treba, da imajo pri odkrivanju okuženih vse pomembnejšo vlogo nevladne organizacije (NVO) in skupnostni delavci, ki poleg ozaveščanja skrbijo tudi za testiranje v skupnosti. 

Zdravljenje danes je prijazno do bolnika

Z uvedbo zelo učinkovitega protiretrovirusnega zdravljenja pred več kot 20 leti je prišlo do bistvenega izboljšanja oskrbe oseb, ki živijo s HIV. Skoraj vsako leto imamo na voljo nova zdravila, ki so do bolnikov vse prijaznejša, saj jih bolje prenašajo in imajo manj kratko- in dolgoročnih neželenih učinkov, manj součinkovanj z drugimi zdravili, odmerjajo se enkrat dnevno in na voljo imamo tudi sheme zdravljenja s samo eno tableto dnevno. Dandanes začnemo bolnike zdraviti takoj, ko odkrijemo okužbo, ne glede na imunsko stanje okuženega oz. na koncentracijo celic CD4 v krvi. Če bolnik pride do nas zelo zgodaj in redno uživa zdravila ter se drži tudi preostalih zdravniških navodil, je pričakovana življenjska doba podobna kot v splošni populaciji, je strnil oris zdravljenja danes prof. Janez Tomažič in dodal, da so se strategije zdravljenja oseb, okuženih s HIV, v zadnjih 30 letih dramatično spreminjale in spremenile ter da je bil v vsakem desetletju postavljen temelj za naslednjo nadgradnjo. 

»Dandanes, gledano globalno, je shema s tremi zdravili standardni način zdravljenja oseb s HIV. Številne sheme s tremi zdravili so učinkovite, do bolnikov prijazne, varne in imajo dobro toleranco, vendar se zaradi dolgotrajnega (dosmrtnega) zdravljenja pojavljajo vprašanja o toksičnosti in ceni tovrstnega zdravljenja. Pomanjkljivosti standardnega načina zdravljenja bi lahko izboljšali sheme z dvema zdraviloma; manj zdravil pomeni poenostavitev zdravljenja, manjšo izpostavljenost toksičnosti protiretrovirusnim zdravilom, součinkovanju zdravil in manjšo ceno. In ravno takšno, povsem novo paradigmo zdravljenja smo pred kratkim tudi dobili. Gre za prvo zdravilo v eni tableti, ki vsebuje samo dve zdravili namesto dozdajšnje sheme s tremi in včasih tudi s štirimi zdravili. Rezultati dobro kontrolirane raziskave kažejo, da sta dve zdravili dovolj učinkoviti in varni za obvladovanje virusa, vendar pa bodo po mojem mnenju še potrebni čas in dodatni podatki iz opazovalnih študij, da bomo ta način prevzeli v vsakodnevno prakso,« je razložil prof. Tomažič. 

virus hiv

Zaščita prej in potem 

Kljub številnim raziskavam cepiva proti okužbi s HIV (še) ni. Najpomembnejša je temeljna preventiva s promocijo zdrave spolnosti, dosledne uporabe kondoma in rednega testiranja na spolno prenosljive bolezni (SPO), predvsem v skupini oseb z visokim tveganjem (MSM). Pri preprečevanju prenosa okužbe sta tako predvsem pomembna pogosto testiranje na SPO in zaščita pred izpostavitvijo (angl. Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP). PrEP je pomemben nov način preprečevanja okužbe s HIV, ki počasi prihaja z raziskovalnega področja v vsakdanje življenje; gre za t. i. »kemični kondom«, ko neokužena oseba poleg priporočil o varni spolnosti zaščitno prejema protiretrovirusnega zdravljenja (tenofovir/emtricitabin) in mora biti pod nadzorom zdravnika. Kadar je že prišlo do nezaščitenega spolnega odnosa s HIV-pozitivno osebo ali osebo, pri kateri je okužba zelo verjetna, je mogoča zaščita po izpostavitvi (angl. Postexposure Prophylaxis, PEP). Oseba dobi 4-tedensko zaščito s kombinacijo treh zdravil. PEP je treba začeti čim prej po izpostavitvi, najbolje v prvih 24 urah; še sprejemljivi interval je 72 ur. 

Širši nabor zdravil za vse bolj individualni pristop zdravljenja 

Po besedah prof. dr. Janez Tomažiča idealnega zdravila za zdravljenje okužbe z virusom HIV še nimamo, zato pa so veseli vsake nove terapije, ker se tako širi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravijo bolnike. Vsak bolnik je drugačen, se različno odzove na zdravila, ima lahko dodatne okužbe ali pridružena obolenja, kot so na primer okvare jeter, srca, ledvic in zato njegovim potrebam tudi poskušajo čim bolj prilagoditi izbor zdravil. 

Projekt, s katerim bi radi zajezili bolezen 

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja so v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost začeli projekt HIV PrEP (zaščita z zdravili pred izpostavitvijo), v katerega bi radi vključili 100 moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Gre za skupino moških, ki se v Sloveniji obnašajo najbolj tvegano: imajo nezaščitene analne odnose, so se že zdravili zaradi spolno prenosljivih okužb, so že bili prejemniki zaščitnih zdravil po izpostavitvi (PEP), uživajo rekreativne droge oz. se kakor koli drugače obnašajo tvegano. S projektom želijo pod zdravstveni nadzor dobiti še neokužene osebe, ki jim v našem prostoru najbolj ‘grozi’ ta okužba, in s svetovanjem o varnem vedenju ter z zdravilom preprečiti okužbo s HIV pa tudi druge spolno prenosljive okužbe. Ob vključitvi v program vsakega testirajo na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe. V projekt se lahko prijavite na e-naslov [email protected] ali 01 522 8117.

_____________________________________________________

Med letoma 2006 in 2015 je bilo v Sloveniji prijavljenih skupaj 442 primerov novih diagnoz okužbe s HIV. Letno število prijavljenih primerov se je gibalo od (najmanj) 33 v letu 2006 do (največ) 55 v letu 2011. Izstopa število prijavljenih novih diagnoz okužbe s HIV v kategoriji MSM – statistika zaznava kar 300 primerov (68 %).

virus hiv-podatki

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj