Jesen je pred vrati – okrepite vaše telo

Avtor: S. S.

Prebavne motnje, preobčutljivost, težave z dihanjem in spremembe na koži, sindrom kronične utrujenosti brez patofizioloških sprememb in postavljene diagnoze so lahko znak preobremenjenega detoksifikacijskega sistema. 

Pa tudi naraščanje rakavih obolenj in drugih degenerativnih bolezni nedvoumno postavlja vprašanje strokovnjakom, kaj je v ozadju različnih vzajemno delujočih degenerativnih procesov. Izpostavljeni nismo le visokokalorični hrani z malo hranilnimi snovmi, škodljivim vplivom iz okolja (ksenobiotiki), ampak tudi tistim, ki jih organizem proizvaja sam. To so endotoksini, ki jih naš fiziološki sistem ni zmožen vedno učinkovito nevtralizirati.

Detoksifikacija (strokovni izraz izhaja iz anglosaške terminologije in pomeni razstrupljanje) je eden izmed številnih strokovnih izrazov, ki ga širša javnost napačno uporablja ali celo zlorablja, je prepričana stroka. Vse prepogosto je tarča trivije pa tudi predmet napačne razlage. In kaj pravzaprav stoji za pojmom detoksifikacija?

V najširšem smislu pomeni razbremenjevanje prebavnega trakta, dihal in kože, ki zahteva poseben način prehranjevanja z dodatkom izbranih prehranskih dopolnil, ožje pa ključne funkcije v celici, katerih pomanjkljivo delovanje lahko pripelje do bolezenskih stanj in tudi smrti.

Nenadzirano delovanje ksenobiotikov ima lahko brez ustreznih detoksifikacijskih procesov škodljive posledice za zdravje. Pri razstrupljanju zato prvenstveno govorimo o zunanjih škodljivih dejavnikih in odpravi njihovih škodljivih učinkov. Osrediniti se je treba na celično raven, na kateri številni ksenobiotiki povzročajo motnje, tako imenovano signalno transdukcijo, ki lahko vodi do proliferacije, diferenciacije, apoptoze in do celičnega odmrtja.

ORGANI Z DETOKSIFIKACIJSKIM ENCIMSKIM SISTEMOM

Strupi lahko v naš organizem prodrejo prek prebavnega trakta, dihal ali – kar najpogosteje pozabljamo – čez kožo. V nasprotju s trdnim prepričanjem se detoksifikacijski encimi ne nahajajo le v jetrih, ampak tudi v koži, ki je naš največji organ.

Najpomembnejši in največji delež razstrupljanja v človeškem telesu prevzemajo jetra. Jetrne celice filtrirajo in s pomočjo detoksifikacijskih procesov nevtralizirajo veliko koncentracijo ksenobiotikov, bakterij in drugih toksinov iz krvi. Ena pomembnejših funkcij jeter je tudi proizvajanje žolča, ki je potreben za absorpcijo, prebavo in za izločanje maščob, v katerih so raztopljeni številni v maščobah topni (liposolubilni) ksenobiotiki, posebno organskega izvora. Poleg številnih drugih funkcij jeter se v jetrih skladiščijo vitamini B 12, E, K, D in železo.

Mehanizmi razstrupljanja

Vsi procesi razstrupljanja se ob katalitičnem delovanju encimov začnejo v celicah. Encimi so beljakovine, ki imajo poleg kataliziranja kemijskih reakcij številne ključne biološke in fiziološke naloge. Ena izmed bistvenih funkcij encimov je prav kataliza detoksifikacijskih reakcij kemijskih snovi iz okolja in že omenjenih endogenov, škodljivih snovi, ki jih proizvaja telo samo. V različnih tkivih in organih se na bazalni ravni nahajajo encimski sistemi za detoksifikacijo, vendar se zaradi izpostavljanja določenemu zunanjemu škodljivemu vplivu ta raven pri nekaterih zvišuje. Stroka opozarja, da je treba ločiti med dvema ključnima razstrupljevalnima sistemoma, odgovornima za dobro imunsko odpornost: detoksifikacijo ksenobiotikov in antioksidativno detoksifikacijo. Če sta sistema ustrezno uravnotežena, bo naša telesna odpornost dobra, sicer se bomo pogosto spoprijemali z njegovim padcem in posledično z utrujenostjo ali obolenji.

Živahno dogajanje v celicah

Omenjeno delovanje obeh sistemov poteka stalno, vsak trenutek dneva, še posebej razgibano pa je ponoči, med počitkom. Biologi ločijo dve fazi – v prvi sistem potencialno »razoroži« kemijske organske in anorganske snovi, ki prihajajo v naše telo iz okolja (iz zraka, vode, hrane), nevtralizirajo pa se tudi endogene spojine, ki nastajajo v telesu (npr. steroidni hormoni). Pri zapletenih encimskih reakcijah tako spremljamo pot od kemijske spojine do delujoče kemijske reakcije.

Za ‘fazo 1’, ki bi jo lahko poimenovali tudi faza funkcionalizacije, je značilno dodajanje kisika na molekulo škodljive snovi, da bi ta postala reaktivna.

V naslednji fazi je treba predhodno nastalo reaktivno molekulo nevtralizirati. Največji del tega se vrši prek posebnega encimskega sistema, tj. citokroma P-450.

Encimski sistem citokrom P-450 katalizira kemijsko spremembo in metabolizacijo primarnih toksičnih kemijskih snovi v metabolite. Zaradi te konverzije je njihova moč povzročitve poškodb genov, celic in tkiv bistveno zmanjšana. Z oksidacijskimi, redukcijskimi in s hidrolitičnimi reakcijami v encimih CYP-450 nastajajo reaktivne karbokisline, hidrokisline in aminoskupine spojin.

‘Faza 2’ detoksifikacije se imenuje tudi faza konjugacije. Potem ko ksenobiotik preide prvo fazo, v kateri je delovanje encimov CYP-450 povzročilo kemijske spremembe z reaktivnimi značilnostmi ksenobiotika, se v fazi 2 odvija njegova konjugacija z določeno spojino, tj. s konjugantom. Cilj te kemijske spremembe je konverzija.

V fazi 2 konjugacije, ki poteka ob prisotnosti glukuronida ali glukuronske kisline, se nevtralizira večina (okoli 80 %) strupov.

Pomembna ‘kljukica’

Pri orisanih vzajemno delujočih reakcijah kot neželen faktor sodeluje tudi encim β-glukuronidaza, ki deluje nasprotno procesu glukuronidizacije ter »reciklira« nevtralizirane in biotransformirane spojine, kot so na primer strupi steroidnih hormonov. A lahko si pomagamo – izsledki številnih raziskav namreč kažejo, da z uživanjem prehrane, bogate s sadjem in z zelenjavo, v telo vnesemo D-glukarat, ki zavira njegovo delovanje.

Modulacijski učinek hranil na metabolne procese, ki so vključeni v razstrupljanje, so predmet številnih raziskav. Preučevanje celic, študije, izvedene na živalih, pa tudi klinične študije poskušajo pokazati prilagoditev procesa konverzije (faze 2 razstrupljanja) in posledičnega izločanja strupov iz telesa. Izsledki kažejo, da določena živila lahko uravnavajo ali uravnotežijo metabolne poti, ki so vključene v biotransformacijo, in posledično izločajo odstranitev strupov.

Foto: Bigstock

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Podarjamo 5 prehranskih dopolnil Basica«

Organizator nagradne igre

Organizatorja Facebook nagradne igre »Podarjamo 5 prehranskih dopolnil Basica« sta Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks) in podjetje Vivalis d.o.o., Rudnik 1, 1235 Radomlje, Slovenija (v nadaljevanju Vivalis).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je podjetje Vivalis d.o.o., Rudnik 1, 1235 Radomlje, Slovenija.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Podarjamo 5 prehranskih dopolnil Basica«, ki poteka na Facebook strani Revije za moje zdravje, ki jo ureja Zavod Kinoks. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani 

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.

2. Potek in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 19. septembra 2016 od 19.30 ure do vključno 25. septembra 2016 do 23.00 ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revija za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bo pet posameznikov izžrebanih in nagrajenih. Vsak od nagrajencev bo bo prejel eno prehransko dopolnilo Basica. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.  

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 25. septembra 2016 do 23.00 ure. Trije nagrajenci bodo določeni z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 26. septembra 2016 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi dva rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado prejela, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovali potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre.

Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade.

V kolikor se kateri od nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli.

Navodila in prevzem nagrade bodo izžrebanci urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre Vivalis. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo. 

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov obeh organizatorjev nagradne igre.

Ljubljana, 19. september 2016


PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj