Prenehanje pogoja PCT za večino dejavnosti

Pogoj PCT z 21. februarjem 2022 preneha veljati za večino dejavnosti.

Če je HAG test 7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva. Foto: Bigstock

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki velja od 21. 2. 2022 naprej, upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo, zlasti zadovoljive oziroma visoke ravni imunosti prebivalstva (cepljeni proti COVID-19 in preboleli COVID-19).

 1. PCT pogoj pa morajo izpolnjevati vse osebe, ki so:
 • uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe:
  • ob sprejemu nastanitev,
  • ob ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali
  • v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec omenjenih dejavnosti.
 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov
  • ob sprejemu v nastanitev
  • po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec omenjenih dejavnosti.

PCT pogoj morajo v času opravljanja dela izpolnjevati tudi vsi, ki opravljajo delo v:

 • bolnišnicah
 • dejavnostih socialnega varstva
 • nastanitvenih zavodih socialnega varstva
 • zavodih za prestajanje kazni zapora
 • prevzgojnem domu

Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG pa se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

 • za dostop do zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvene dejavnost
 • osebam mlajšim od 15. let ter
 • osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji

2. Testiranje HAG postaja samoplačniško. Še vedno pa je brezplačno za:

 • osebo z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAG (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki). Oseba se naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije
 • osebo, ki želi prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba se z dokazilom o pozitivnem testu HAG ali PCR (na primer izpis iz aplikacije zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije. Z namenom obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje.

Če je HAG test 7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

3. Ukinja se samotestiranje v šolah.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj