Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

Avtor: mag. Nataša Cankar, odvetnica

Letos bo minilo deset let od uvedbe zastopnika pacientovih pravic v naš zdravstveni sistem. Večina bolnikov najbrž ve, da v pokrajinskih središčih obstaja zastopnik pacientovih pravic (podatki za stik so navadno objavljeni tudi v ambulantah). Njegova naloga je skrbeti za čim boljše varstvo pravic, ki jih bolnikom podeljuje zdravstvena zakonodaja.

pacientove pravice

Mogoče manj znano pa je, na kak način lahko zastopnik pacientovih pravic pomaga v konkretnih primerih. 

Kakšno je delo zastopnika pacientovih pravic?

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 15/08 in spremembe) mu podeljuje kar precejšnje pristojnosti. Že na prvi pogled jih je mogoče razdeliti v dva sklopa:

–        pristojnosti zastopnika, povezane s stanjem pacientovih pravic na splošno;

–        pristojnosti zastopnika, povezane s pomočjo konkretnemu bolniku, če je po mnenju bolnika prišlo do kršitve njegovih pravic. 

V okviru splošnega varstva bolnikovih pravic zastopnik spremlja stanje pacientovih pravic na območju, na katerem deluje, in o tem redno poroča Ministrstvu za zdravje, lahko pa tudi svetuje izvajalcem zdravstvene dejavnosti, jim predlaga ukrepe za izboljšanje varstva pravic bolnikov in nanje naslovi predloge, mnenja, kritike ali priporočila, na katera so se dolžni v roku odzvati. Med najpogostejšimi kršitvami pacientovih pravic, zaradi katerih se bolniki obračajo na zastopnika, so po raziskavi, izvedeni na Ministrstvu za zdravje v letu 2017, naslednje:

–        kršitev primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave;

–        nepotrebno trpljenje;

–        pomanjkljive informacije;

–        nepravilno zdravljenje;

–        neustrezna diagnoza;

–        nekakovostna storitev;

–        zapleti;

–        čakalne dobe;

–        neprimeren odnos;

–        varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

–        obveščenost in sodelovanje. 

In kako lahko zastopnik v takšnih primerih pomaga?

Skladno s svojimi zakonskimi pristojnostmi lahko (49. člen ZPacP):

–        bolniku na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred zdravljenjem ali med njim in kadar so te kršene;

–        daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga mogoče rešitve (npr. predlaga notranji nadzor ali reševanje zapleta v mediacijskem postopku);

–        bolniku nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu;

–        za bolnika opravlja potrebne poizvedbe v povezavi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti;

–        neformalno posreduje pri izvajalcih zdravstvenih storitev z namenom hitrega odpravljanja kršitev;

–        napoti bolnika na pristojno pravno ali fizično osebo ali državni organ, če ne gre za kršitev pravice, pri kateri lahko pomaga;

–        v okviru bolnikovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist bolnika za hitro in uspešno razrešitev spora. 

Pomoč zastopnika pacientovih pravic je za bolnike brezplačna. Za učinkovito zastopanje pa bo moral bolnik zastopniku podeliti pooblastilo z natančnimi navedbami, katera dejanja lahko opravi in katere podatke naj pridobi v njegovem imenu. 

Bolnikom, ki se med zdravljenjem srečajo s katero izmed zgoraj zapisanih težav, lahko torej zastopnik ponudi hitro in precej učinkovito pomoč. V lažjih primerih se bo bolnikova težava s tem dokončno rešila. V praksi se velik del primerov, ki jih obravnava zastopnik pacientovih pravic, reši brez denarne odškodnine, torej z opravičilom, dogovorom, dodatnimi pojasnili, s ponovno izvedeno zdravstveno storitvijo, z nadaljnjim zdravljenjem in napotitvijo, zamenjavo osebnega zdravnika, s pridobitvijo drugega mnenja itn. V težjih primerih pa bo zastopnik bolniku lahko pomagal vsaj pri pridobitvi potrebne dokumentacije in s pojasnili, kam naj se obrne po nadaljnjo pomoč, kar lahko bistveno skrajša čas reševanja njegovih težav.

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj