Živimo zdravo in odgovorno

Avtor: Sanja Vilfan Švajger

Svetovni dan proti raku nadaljuje v letu 2016 začeto 3-letno kampanjo pod geslom »Mi zmoremo. Jaz zmorem,« so sporočili z Onkološkega Inštituta v Ljubljani. Mednarodna zveza proti raku (UICC), katere člana sta tudi Onkološki inštitut Ljubljana (OI) in Zveza slovenskih društev proti raku, je 4. februarja zaznamovala svetovni dan proti raku. Kampanja išče odgovore na vprašanje, kaj lahko mi kot družba in jaz kot posameznik naredimo za to, da zmanjšamo globalno breme raka. 

Nenalezljive bolezni, kamor sodi tudi rak, so glavni vzrok smrti in invalidnosti po vsem svetu. Po napovedih bo leta 2030 za rakom na novo zbolelo 21,7 milijona ljudi (danes 14 milijonov), 13 milijonov pa jih bo zaradi raka umrlo (danes 8,2 milijona smrti zaradi raka letno). Podatki Letnega poročila Registra raka RS za leto 2014 kažejo, da v zadnjih letih zboli za rakom skoraj 14.000 Slovencev, več kot 7.000 moških in več kot 6.000 žensk, umre pa jih okoli 6.000, približno 3.400 moških in 2.600 žensk; med nami živi blizu 100.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli zaradi ene izmed rakavih bolezni (prevalenca). Dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., vodja epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku pojasnjuje, da so med pomembnejšimi letošnjimi sporočili UICC znova poziv, da naj posamezniki upoštevajo nasvete, kako ogroženost z rakom zmanjšati, družba pa mora poskrbeti za tako podporno okolje, ki bo v pomoč posameznikom v preventivi raka in pri zagotavljanju kakovostne oskrbe bolnikov z rakom.

O raku moramo govoriti

Prof. Janja Ocvirk, predstojnica KO za internistično onkologijo na OI Ljubljana in aktivno sodelujoča v Združenju EuropaColon Slovenija, ob svetovnem dnevu raka poudarja, da je rak, če ga odkrijemo zgodaj, ozdravljiv. »Če bodo ljudje ozaveščeni, če bodo pomislili na možnost razvoja raka, če bodo šli dovolj zgodaj k zdravniku, bo rak odkrit pravočasno in ni potrebno, da zaradi bolezni umrejo, ampak lahko z rakom živijo ali ozdravijo. Čedalje bolj govorimo o raku; če se vrnemo 30 let nazaj, je bil rak tabu tema, o njem se ni govorilo. S tem, ko o njem govorimo, o njegovih simptomih, zgodnjem odkrivanju, lahko rešimo marsikatero življenje.«

Premagujemo ga tudi s sodobnimi pristopi zdravljenja

Velik preboj v zdravljenju raka je s seboj prinesla imunoterapija; prvič vidimo pri bolnikih z metastazirano obliko raka dolga preživetja, in kar je nadvse pomembno, dobro kakovost življenja. »Z imunoterapijo stimuliramo lastni imunski sitem. Z imunoterapevtskimi zdravili omogočimo, da odkrijemo tisto, po čemer lahko imunski sistem prepoznava raka. Rak se zna skriti, z novimi zdravili pa spodbudimo telo, da jih naprej odkrije, nato pa premaga. Ko ga enkrat stimuliramo, se ta proces samodejno odvija naprej. Kot avtomobil prižgeš, najprej potrebuješ malo zagona, potem pa teče naprej … To je taka primerjava, ki se meni zdi zelo posrečena,« slikovito oriše dogajanje v telesu bolnika z rakom ob prejemu imunoterapije prof. Ocvirk.

Pri melanomu že potrojena preživetja

»In ja, imunoterapija lahko pomeni tudi ozdravitve. Tako pri melanomu opazujemo velik napredek v zadnjih letih; preživetja so se namreč več kot potrojila. 25–30 % bolnikov ima izrazito dolga preživetja, žal pa ne pomaga tistim, ki imajo zelo agresivne oblike raka,« razloži prof. Ocvirk. Novost je v ZDA že uvedeno adjuvantno pooperativno zdravljenje z imunoterapijo, kmalu pa ga pričakujemo tudi v evropskih smernicah.

Nova možnost zdravljenja pri urotelnem raku

Za urotelni karcinom, najpogostejšo vrsto raka mehurja, razen kemoterapije dolgo ni bilo nobenega drugega zdravila. Zato je še kako pomembna evropska registracija pembrolizumaba, nivolumaba in atezolizumaba za zdravljenje lokalno ali metastatskega urotelnega karcinoma pri odraslih, ki so predhodno prejemali kemoterapijo s platino, pa tudi pembrolizumaba in atezolizumaba pri bolnikih, za katere zdravljenje s kemoterapijo s cisplatinom ni primerno. Izsledki študije z imunoterapevtskim zdravilom pembrolizumab so pokazali klinično pomembne in izboljšane koristi v celokupnem preživetju v primerjavi s kemoterapijo, v resnici pa gre za prelomen premik v zdravljenju sicer težko ozdravljivih bolnikov.

Klinične izkušnje pa se prenašajo tudi v prakso. Na oddelku za internistično onkologijo OI v Ljubljani imajo dobre izkušnje: »Urotelni karcinom je ena izmed indikacij, kjer je imunoterapija zelo uspešna; pri nas smo imeli bolnike v okviru različnih programov,« je pojasnila prof. Ocvirk. V EU sta bolnikom ob pembrolizumabu na voljo tudi atezolizumab in nivolumab, ki pa ga lahko predpišejo šele v drugi liniji zdravljenja urotelnega raka.

Dodatni premiki na boljše tudi v zdravljenju raka pljuč

Nedrobnocelični rak pljuč je najpogostejša oblika raka pljuč, ki se pojavi v približno 85 % vseh primerov. Petletna stopnja preživetja bolnikov, ki trpijo za močno napredovalim metastatskim (IV. stadij) rakom pljuč, je nizka, le 2-odstotna. Prvi preboj pri zdravljenju metastatske bolezni raka pljuč so naredila tarčna zdravila, zdaj pa prihajajo imunoterapevtska zdravila, za katera upamo, da bodo za bolnike velika luč na koncu predora,« je prepričana internistka onkologinja mag. Mojca Unk z OI Ljubljana. »Zakaj je imunoterapija tako privlačna? Zato, ker z njo lahko spodbudimo imunski sistem, v primerjavi s kemoterapijo pa ima sorazmerno malo sopojavov. Tudi možnost dolgotrajnega odgovora je veliko; tisti bolniki, ki odgovorijo na zdravljenje, so dolgo časa brez napredovanja bolezni, v prihodnosti pa upamo, da jih bomo lahko tudi pozdravili.«

______________________

Kaj lahko naredi vsak posameznik?

– Živi zdravo.

– Podpira skrb za zdrava delovna mesta in zdrave šole.

– Se udeležuje presejalnih programov.

– Je pozoren na vse zdravstvene spremembe.

– Pomaga drugim bolnikom ali sam prosi za pomoč.

– Aktivno sodeluje pri zdravljenju in rehabilitaciji.

 

Skupna prizadevanja za zdravo življenje

– Skrbimo za zdrave šole.

– Skrbimo za zdrava delovna mesta.

– Skrbimo za zdravo življenjsko okolje, zdrava mesta in vasi.

– Skrbimo za vrnitev ozdravljenih bolnikov na delovna mesta.

– Preganjamo napačne predstave in mite o raku.

– Zahtevamo dostop do primernega specifičnega in paliativnega zdravljenja.

– Spodbujamo politike, da nam zagotovijo zdravo življenjsko in delovno okolje ter dostop do kakovostnega zdravljenja.

– Spodbujamo politike, da zagotovijo dovolj sredstev za celovito obvladovanje raka.

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj