Dolga preživetja in izboljšana kakovost življenja

Avtor: Sanja V. Švajger

Imunoterapija, ki pomeni prelomnico v zdravljenju rakavih obolenj, je imela vidno mesto tudi na najpomembnejšem evropskem kongresu za raka ESMO 2017, ki je septembra potekal v Madridu. Pozornost strokovne javnosti so pritegnili tudi izsledki študij z imunoterapevtskim zdravilom pembrolizumab, ki ga preučujejo pri 12 različnih vrstah raka; ponekod je edino zdravilo, drugod v kombinaciji z drugim zdravilom (monoterapija ali kombinirano zdravljenje).

Dodaten napredek se je pokazal v monoterapiji pri napredovalem urotelnem karcinomu, raku želodca, ploščatoceličnem karcinomu glave in vratu (HNSCC), raku visoke mikrosatelitske nestabilnosti (MSI-H) ali raku okvare popravljanja neujemanja (MMR) ter trojno negativnem raku dojke (TNBC) pa tudi v kombinaciji z drugimi terapijami pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC), raku želodca in melanomu.

Nova možnost zdravljenja pri urotelnem raku

 Za urotelni karcinom, najpogostejšo vrsto raka mehurja, razen kemoterapije dolgo ni bilo nobenega drugega zdravila. Zato je še kako pomembna novost evropska registracija pembrolizumaba za zdravljenje lokalno ali metastatskega urotelnega karcinoma pri odraslih, ki so predhodno prejemali kemoterapijo s platino, pa tudi pri bolnikih, za katere zdravljenje s kemoterapijo s cisplatinom ni primerno. Stroka na čelu s profesorjem Ronaldom de Witom, ki je vodja skupine eksperimentalne sistemske terapije za urogenitalna rakava obolenja na Inštitutu Erasmus MC Cancer Institute, je prepričana, da gre za pomembno novo možnost zdravljenja za bolnike. Raziskava, na osnovi katere je zdravilo dobilo dovoljenje za uporabo, je pokazala klinično pomembne in izboljšane koristi v celokupnem preživetju v primerjavi s kemoterapijo, v resnici pa gre za prelomen premik v zdravljenju sicer težko ozdravljivih bolnikov. V EU je bolnikom na voljo tudi že atezolizumab (Tecentriq) z isto indikacijo ter nivolumab (Opdivo) z indikacijo v drugi liniji.

Dodatni premiki na boljše tudi v zdravljenju raka pljuč

Glavni obliki raka pljuč, ki je v svetovnem merilu vodilni vzrok smrti zaradi raka, sta nedrobnocelični in drobnocelični. Nedrobnocelični rak pljuč (NSCLC) je najpogostejša oblika raka pljuč, ki se pojavi v približno 85 % vseh primerov. Petletna stopnja preživetja bolnikov, ki trpijo za močno napredovalim metastatskim (IV. stadij) rakom pljuč, je nizka, le 2 %. Zato je vsak nov korak v zdravljenju pljučnega raka natančno spremljan. Na kongresu so bili predstavljeni izsledki nove raziskave, v kateri so kombinirali zdravljenje z imunoterapijo in kemoterapijo. Po dodatnem petmesečnem spremljanju so se pokazale nove izboljšave: v skupini bolnikov, ki so ob kemoterapiji prejemali tudi imunoterapijo, so se pokazali odgovori na zdravljenje pri več kot polovici bolnikov, pri tistih, ki so prejemali samo kemoterapijo, pa pri približno tretjini. Tudi tveganje napredovanja bolezni ali smrtnega izida se je v skupini, ki je jemala obe terapiji, še naprej nižalo za skoraj polovico. 

Visok odziv na zdravljenje pri bolnikih z melanomom 

Napredek v zdravljenju metastatskega melanoma prinaša zdravljenje s kombinacijo pembrolizumaba in encimskega inhibitorja IDO1. Bolniki z napredovalim metastatskim melanomom, ki sodelujejo v raziskavi the ECHO-202 (KEYNOTE-037), so odgovorili na zdravljenje v 56 odstotkih, srednje preživetje pa znaša 12,4 meseca; brez napredovanja bolezni je bilo 65 odstotkov pol leta, po letu in pol pa še skoraj polovica vseh bolnikov. 

Imunoterapija tudi za raka glave in vratu

S pembrolizumabom trenutno poteka več kot 20 raziskav s področja zdravljenja raka glave in vratu, študija 3. faze KEYNOTE-040, ki je bila predstavljena na kongresu ESMO 2017, pa je pokazala na potrebo po še novih raziskavah s pembrolizumabom, krepitvi uvajanj zdravila pemrolizumab tudi v zdravljenja drugih vrst raka in predpisovanje v zgodnjih linijah zdravljenja, je poudaril priznani strokovnjak Ezra Coheniz s Centra za translacijsko znanost, z Moores Cancer Center in s Centra za precizno imunoterapijo na kalifornijski univerzi v San Diegu. 

Imunoterapija tudi za raka želodca

Tudi za bolnike z gastričnimi obolenji do prihoda imunoterapije ni bilo pravega zdravljenja. Večino gastričnih rakavih obolenj predstavljajo adenokarcinomi, ki se razvijejo iz celic, ki tvorijo najglobljo sluznico (mukoza) želodca. Rak želodca je peta najpogostejša vrsta raka na svetu in tretji vodilni vzrok smrti zaradi raka. Vsako leto je skoraj milijon na novo odkritih primerov raka želodca, umre pa več kot 700.000 ljudi. 

Registracijska študija KEYNOTE-059 2. faze, ki preučuje zdravljenje s pembrolizumabom pri bolnikih z napredovalim gastričnim adenokarcinomom ali adenokarcinomom gastroezofagealnega prehoda, je pokazala protitumorsko aktivnost in trajnost odgovorov pri bolnikih, ki so prejemali pembrolizumab v več linijah terapije, z višjimi stopnjami odgovora pri pozitivnih bolnikih PD-L1. 

Imunoterapija se hitro širi in ima vse več indikacij

Izr. prof. dr. Janja Ocvirk, vodja internističnega oddelka na OI, ima pri nas največ izkušenj z imunoterapijo pri melanomu, takoj ko bo mogoče, pa bo začela tudi uvajanje pri kolorektalnem raku. Povedala je, da ima pembrolizumab veliko študij in da se bo uveljavil tudi pri drugih rakih, ne le pri melanomu in pljučnem raku. Že na ASCU se je pokazalo, da so uspešne tudi številne kombinacije, da so odgovori na zdravljenje lahko še boljši. V ZDA je že registriran za poseben tip raka črevesja, takega, ki je mikrosatelitsko nestabilen, pa tudi za vse druge vrste raka z mikrosatelitsko nestabilnostjo. Mikrosatelitska nestabilnost pomeni imunogenost tumorja gensko nagnjenost k mutacijam. Veliko mutacij kar poveča imunogenost tumorja, kar pomeni veliko oprijemališč za imunoterapijo in večjo možnost za uspešnost terapije. Pri teh vrstah raka se je pokazalo, da je imunoterapija zelo uspešna. Najbolj raziskano zdravilo je pembrolizumab; tako je Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) že registrirala pembrolizumab za vse mikrosatelitske vrste raka.

Imamo tudi podatke o dolgoročnih preživetjih bolnikov z melanomom iz prvih študij, ki so seveda velika, prek 3 let in več. Odgovor ki ga dosežemo z imunoterapijo, traja, in  je bistveno boljše, če je bil popolni odgovor na zdravljenje ali samo delni ali mirovanje, ko je bilo zdravljenje zaključeno.

Pri nas vsi bolniki z melanomom, ki pembrolizumab potrebujejo, dobijo. Potekajo pogajanja z zavarovalnico za druge vrste raka. Imunoterapija za pljučnega raka je že omogočena, kot tudi za Hodgkinove limfome ter karcinom ledvic. Imunoterapija se izrazito hitro širi in ima čedalje več indikacij – sama in v kombinaciji z drugimi terapijami, tudi na področju biomarkerjev, s katerimi prepoznamo bolnike, ki bodo na terapijo (bolje) odgovorili, poteka veliko raziskav. Trenutno jih poznamo malo, a v prihodnosti jih bo veliko več; tako je tudi prav, saj pravzaprav šele s pomočjo teh bioloških kazalnikov lahko izvajamo za posameznika prilagojeno zdravljenje.

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj