Nov model plačevanja molekularne diagnostike v onkologiji

Molekularna diagnostika omogoča tudi prognozo bolezni, napovedovanje ponovitve bolezni ali odgovora na zdravljenje. Zdaj njeno plačevanje poteka po novem modelu.

V seznam storitev je vključena tudi storitev MDO018 »Genetski testi za opredelitev potrebe po dopolnilni sistemski kemoterapiji pri zgodnjem raku dojk«.ki je bila doslej samoplačniška. Foto:Bigstock

V sodobni obravnavi bolnikov z rakom so molekularna diagnostika in genetski označevalci nepogrešljivi za natančnejšo opredelitev tumorjev ter za izbiro najustreznejših zdravil in protokolov za zdravljenje, ki so prilagojeni posameznemu bolniku in njegovemu tumorju – t.i. personalizirano (indidvidualizirano) zdravljenje.

Z uvedbo novega sodobnega modela plačevanja molekularne genetske diagnostike v onkologiji s 1. julijem 2020 prihaja tudi uvedba financiranja genetskih testov za določitev zdravljenja pri zgodnjem raku dojke. Nov model plačevanja je bil sprejet s Splošnim dogovorom 2020, izvajalci zdravstvenih storitev pa od 1.7.2020 dalje izvajajo te storitve v breme ZZZS.

Z vzpostavitvijo novega modela plačevanja je izvajalcem omogočeno evidentiranje in obračunavanje opravljenih diagnostičnih storitev. Cilj izvajanja diagnostičnih storitev je ugotovitev sprememb v genih, ki so spremenjeni pri določenih vrstah tumorjev. Na podlagi ugotovljenih sprememb se izbere ustrezno zdravljenje s tarčnimi zdravili. Pacienti so tako deležni bolj usmerjenega in učinkovitega zdravljenja.

Nov seznam storitev vključuje preiskave za vse diagnoze, za katere se trenutno izvaja diagnostika (rak debelega črevesa in danke, rak dojke, rak želodca, rak jajčnikov, melanom, limfom, sarkom, rak materničnega telesa, rak ščitnice, rak prostate, rak ledvic, rak trebušne slinavke, karcinom pljuč in drugi raki).

V seznam storitev je vključena tudi storitev MDO018 »Genetski testi za opredelitev potrebe po dopolnilni sistemski kemoterapiji pri zgodnjem raku dojk«. Genetski podpis raka dojk je diagnostična preiskava pri zgodnjem hormonsko odvisnem, HER2 negativnem raku dojk. Uporaba temelji na dognanjih kliničnih raziskav TailorX (za Oncotype DX) in Mindact (za Mammaprint). S tem testom lahko za tiste bolnice, za katere se na podlagi patohistoloških značilnosti tumorja ne more odločiti, ali je res potrebna dopolnilna kemoterapija, pridobi dodatno informacijo. Če test pokaže, da je tveganje za ponovitev bolezni majhno, se lahko kemoterapija varno opusti. Pred 1. julijem 2020 sta bila ta testa samoplačniška. Bolnice so oddale vlogo za povrnitev stroškov testa na ZZZS, ki je nato stroške povrnil. Uvedba te storitve v nov model plačevanja pa omogoča neposredno plačilo stroškov testov Onkološkemu inštitutu Ljubljana (do 60 letno) in UKC Maribor (do 20). Cena ene takšne storitve (genetskega testa) znaša 2.991 evrov.

Izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica OI: ”Na Onkološkem inštitutu smo ponosni, da smo omogočili razvoj molekularne diagnostike na Oddelku za molekularno diagnostiko, ki je po zahtevnosti in kakovosti preiskav primerljiv z največjimi centri po svetu. S tem smo našim bolnikom omogočili izvajanje molekularnogenetskih preiskav »doma« in tudi v isti inštituciji, kjer se izvaja tudi njihovo zdravljenje.’’
 
Anka Bolka, vodja – direktorica Področja za analize in razvoj pri ZZZS: ‘’Nov model plačevanja je bil sprejet s Splošnim dogovorom 2020, izvajalci zdravstvenih storitev pa od 1. 7. 2020 dalje izvajajo te storitve v breme ZZZS.  ZZZS izvajanje storitev molekurane genetske diagnostike plačuje po t.i. dejanski realizaciji, torej količinsko neomejeno. Na letni ravni bo opravljenih predvidoma 3.634 diagnostičnih storitev, za kar bo ZZZS zagotovil dodatnih 3.072.299 evrov. Storitve izvajajo Onkološki inštitut Ljubljana, Klinika Golnik, UKC Ljubljana in UKC Maribor. Kljub visokim stroškom testov je njihova uvedba stroškovna učinkovita zaradi bolj usmerjenega in učinkovitega zdravljenja pacientov.’’
 
Dr. Srdjan Novaković, spec. lab. med. gen., vodja Oddelka za molekularno diagnostiko: ”Ocenjujemo, da bomo na Onkološkem inštitutu testirali med 1.500 in 1.600 bolnikov na leto. Je pa trend v onkologiji takšen, da se pričakuje molekularnogenetsko testiranje prav pri vseh bolnikih z rakom že ob postavitvi diagnoze ter tudi kasneje v različnih fazah poteka bolezni. Število testiranih bolnikov se bo tako iz leta v leto povečevalo skladno z novimi dognanji in vpeljavo le-teh v klinično prakso za potrebe tako diagnostike kot zdravljenja bolnikov z rakom. Ureditev plačevanja molekularnogenetskih preiskav je pomembno tudi s stališča nadaljnjega razvoja molekularne diagnostike v Sloveniji ter s stališča večje preglednosti in varnosti nad ravnanjem z vzorci bolnikov in s podatki o bolnikovi bolezni.
 
Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. inter. med. in internistične onkologije, Sektor internistične onkologije: ‘’Pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk lahko z molekularnogenetskim testiranjem, ki ga sicer izvajajo v tujini, preverimo tveganje ponovitve bolezni. Če rezultat testa pokaže nizko tveganje ponovitve bolezni, lahko pri teh bolnicah opustimo kemoterapijo. S tem največ koristimo bolnicam, ki jim odvzamemo težji del sistemskega zdravljenja – kemoterapijo in z njo povezane zgodnje in kasne neželene učinke. Kljub relativno visoki ceni testa pa ob prihranku kemoterapije in z njo povezanih stroškov zdravljenja in odsotnosti z dela to ne bo dodatno obremenilo zdravstvene blagajne.’’

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj