Okužbe dihal: v Ljubljani odprli oddelek za epidemije

Avtor: R. M. Z.

V Sloveniji še ne beležimo porasta okužb dihal, vendar pa je vrata že odprl začasni Oddelek za epidemije v drugem nadstropju Bolnice dr. Petra Držaja UKC Ljubljana.  Vrata so letos odprli nekoliko prej v primerjavi s prejšnjimi leti, za to pa so se odločili na podlagi izkušenj iz preteklih let. Oddelek za epidemije deluje že od leta 2011 in je bil v letu 2017 odprt 3 mesece, na njem pa se je zdravilo 428 ljudi.

Letos se je tako ponovno vzpostavila ekipa zdravstvenih delavcev, ki bodo v naslednjih tednih in mesecih srce in motor tega oddelka. Nadzorni zdravnik oddelka, ki trenutno šteje 21 postelj, je Blaž Pečavar, dr. med., nadzorna medicinska sestra oddelka je Nina Maksimovič, dipl. m. s. Organizacijo in koordinacijo oddelka, kot že 7 leto, vodi Mateja Klep Breskvar, viš. strok sod., ob pomoči  Eduarda Madarasa, org. dela, ob tem sporočajo iz UKC Ljubljana. 

Koordinatorica Oddelka za epidemije Mateja Klep Breskvar je povedala: »Oddelek za epidemije skupaj z vodstvom UKC Ljubljana izmenično vodita Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter Interna klinika. Letos je vodenje prevzela Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja pod strokovnim vodstvom predstojnice doc. dr. Tatjane Lejko Zupanc, dr. med., in glavne medicinske sestre Jolande Munih, prof. zdr. vzgoje. Pred odprtjem oddelka stečejo vse pripravljalne aktivnosti in v te priprave je vključenih veliko služb: oskrbovalne službe, tehnično-vzdrževalni sektor, zaposleni iz Interne klinike in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Pripraviti je treba prostore, zagotoviti postelje, vzpostaviti mrežo za prehrano, čiščenje. Naredijo se tudi prvi razporedi ekip. Opremo v oddelku vsako leto vestno dopolnjujemo. Dobimo jo iz različnih oddelkov oziroma klinik. Oddelek je letos dobro opremljen, saj smo zagotovili nekaj električnih postelj, kupili veliko nove boljše opreme in na sploh upoštevali predloge zaposlenih in pacientov o izboljšavah oddelka.« 

Nadzorni zdravnik oddelka Blaž Pečavar je dodal: »Oddelek je namenjen predvsem bolnikom, ki prebolevajo akutno okužbo dihal oziroma je ob okužbi prišlo do poslabšanja kroničnih bolezni. Pacienti so večinoma polimorbidni, negovalno izredno zahtevni, zato je delo na tem oddelku zelo zahtevno. Sprejem v ta oddelek poteka 24 ur na dan, vse dni v tednu, zlasti še popoldan in ponoči, zato so naša dežurstva tudi zelo obremenjena. Po izkušnjah zadnjih let delo poteka zelo dobro, brez konfliktov, usklajeno, težave sproti rešujemo. Ko smo prvič vzpostavili oddelek, je bil ta odprt tri tedne, zadnja leta pa ostaja odprt tri mesece. To je odraz povečanega števila starejših  pacientov, ki imajo tudi pridružene kronične bolezni. Zaradi tega se daljša tudi čas zdravljenja in ležalna doba v bolnišnici.« 

Kadrovska zasedba Oddelka za epidemije je zelo pestra: zdravnik, vodja oddelka iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, zdravniki specialisti iz Interne klinike in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in specializanti. Na oddelku so vedno prisotni štirje zdravniki. 

Nadzorna medicinska sestra Nina Maksimovič je povedala: »Bazični negovalni kader je tudi tokrat iz internistično-infektoloških oddelkov UKC Ljubljana. Na oddelek za epidemije Bolnišnice dr. Petra Držaja je prerazporejenih 19 usposobljenih medicinskih sester. To se je pokazalo, kot primer dobre prakse UKC Ljubljana, kjer zaposleni zamenjajo okolje, spoznajo nove obraze ter si izmenjajo pridobljeno znanje in izkušnje. Cilj zdravstvenega tima je zagotoviti pacientu varno in kakovostno obravnavo v času njegove hospitalizacije.« 

Za vzpostavitev takega oddelka je potrebno veliko zaposlenih z izkušnjami, ogromno sodelovanja in razumevanja, ob tem pojasnjujejo na UKC Ljubljana. Na oddelku se zdravijo težki bolniki, ki potrebujejo vrhunsko nego, dobro opremo in visoko strokoven kader. Pri delu s pacienti pomagajo tudi Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Oskrbovalne službe, Lekarna UKC Ljubljana v Bolnici dr. Petra Držaja, Klinični inštitut za radiologijo.

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj