AstraVita – pravila nagradne igre

1. Organizator nagradne igre

Organizator Facebook nagradne igre je Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks), ki podeljuje nagrade podjetja AstraVita d.o.o., Beethovnova ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju AstraVita).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je AstraVita d.o.o. 

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri,  ki poteka na Facebook strani izvajalca.  

Nagradna igra ni povezana z družbenim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.  

2. Potek in pogoji sodelovanja 

Nagradna igra poteka od 25.4. 2019 od 12. ure do vključno 6.5.2019 do 19. ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revije za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bo 10 posameznikov izžrebanih in nagrajenih z nagrado:

1 škatlica prehranskega dopolnila AstraVita Gastrix, 30 žvečljivih tablet

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. Udeleženci so seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema pravila sodelovanja v zvezi z nagradno igro in se strinja, da Zavod Kinoks/Revija za moje zdravje shrani in obdeluje njegov elektronski naslov z namenom pošiljanja elektronskih novic Revije za moje zdravje. Udeleženec nagradne igre se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic ali zahteva izbris osebnih podatkov iz baze. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in pošljejo preko FB sporočilo Reviji za moje zdravje ali sporočilo na e-naslov [email protected].

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.  

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja. Udeleženci se tudi strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Osebne podatke sodelujočih bo organizator obdeloval za namen pošiljanja nagrade nagrajencem in tedenskih enovičnikov spletne strani www.revijazamojezdravje.si ter bo za podatke skrbel v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi pravilniki o varstvu osebnih podatkov, sprejetimi pri organizatorju.

Nagrajene osebe se zato strinjajo, da po obvestilu organizatorja o nagradi in pred prevzemom nagrade organizatorju posredujeta potrebne osebne podatke (ime, priimek, naslov elektronski naslov ali dosegljivo telefonsko številko) z namenom obveščanja oziroma pošiljanja nagrad.

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna. 

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.   

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.  

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo na e-naslov Revije za moje zdravje [email protected] prispeli do vključno 6.5.2019 do 19. ure. Nagrajenci bodo določeni z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 7.5.2019 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi rezervne nagrajence, ki bodo nagrado prejeli, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovali potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre. 

Izvajalec nagradne igre bo nagrajence o nagradi obvestil preko FB sporočila, komentarja v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revije za moje zdravje ali pa bodo obveščeni preko e-pošte. Ob tem bodo nagrajenci pozvani, da posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade. 

V kolikor se kateri od nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne oglasi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli. 

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.  

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Udeleženci nagradne igre z udeležbo podajo privolitev oziroma soglasje za prijavo na e-novice Revije za moje zdravje. Preklic ali spremembo soglasja je mogoče kadarkoli, prejemnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic in zahteva izbris svojih osebnih podatkov. Nagrajenci poleg e-naslova posredujejo še podatke, potrebne za pošiljanje nagrade, osebni podatki pa bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov in ne bodo posredovani tretjim osebam. 

Ljubljana, 25.4.2019

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj