Slovenija v vrhu ortopedske tehnike, URI Soča ima sto let

Na jubilejnih 30. dnevih rehabilitacijske medicine so obeležili 100 let ortopedske tehnike v Sloveniji ter se posvetili vlogi rehabilitacijske tehnologije v sedanjosti.

Prof. dr. Helena Burger, dr. med., strokovna direktorica URI – Soča, je nagovorila prisotne. Foto: R. M. Z.

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu so potekali 30. dnevi rehabilitacijske medicine. Osrednji tradicionalni strokovni dogodek na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine ter celostne rehabilitacije v Sloveniji skupaj organizirata URI – Soča in Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ortopedska tehnika je v Sloveniji prisotna že 100 let, saj je bila prvega marca 1919 ustanovljena Državna protezna delavnica v Ljubljani. S tem se je v Sloveniji začelo organizirano delo z osebami, ki so potrebovale proteze ali ortoze. Delavnica je pomenila tudi zametke tehničnega dela današnjega Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, ki že desetletja uspešno povezuje področje rehabilitacijske medicine ter ortotike in protetike.

Na letošnjih dnevih rehabilitacijske medicine predavatelji pozornost namenjajo tudi vlogi rehabilitacijske tehnologije v sedanjosti. Prof. dr. Helena Burger, dr. med., strokovna direktorica URI – Soča, je ob tem povedala: »Na URI – Soča je med vsemi pacienti tistih, ki potrebujejo ortoze ali proteze, povprečno okrog 30 odstotkov. Za njihovo uspešno rehabilitacijo je pomembno, da jih obravnava celoten rehabilitacijski tim, katerega enakovreden član so tudi diplomirani inženirji ortotike in protetike. Le tako lahko dosežemo želene rezultate.«

Svetovna zdravstvena organizacija v standardih za protetiko in ortotiko navaja, da je v razvitih deželah potreba po med 15 – 20 kliničnih protetikih in ortotikih na milijon prebivalcev. Da se lahko zagotovi oskrbo s protezami in ortozami (izdelava, predaja, popravila, spremljanje po izdaji na trg) v skladu s standardi in predpisi, pa delo vsakega kliničnega protetika in ortotika podpirata še dva tehnika protetike in ortotike.

V Sloveniji je delujočih ortotikov in protetikov na število prebivalcev kljub dobri oskrbi še vedno manj od standardov v razvitih državah. Aktivnih, ki delajo klinično, je trenutno približno 30. Vendar pa v URI – Soča že vse od njene ustanovitve deluje današnji Center za ortotiko in protetiko, kjer je zaposlenih 24 inženirjev ortotike in protetike, ki izdelujejo in aplicirajo proteze, ortoze in epiteze. Center je tudi učna baza Zdravstvene fakultete v Ljubljani, smeri prototika in ortetika.

Maja Mlakar, glavna inženirka na Centru za ortotiko in protetiko na URI – Soča, je na dnevih rehabilitacijske medicine poudarila tudi: »Postopki pri umeščanju ortoz in protez na trg bodo v prihodnje vse bolj regulirani, s čimer bo zagotovljena njihova še večja varnost in doseganje namena. V Centru za ortotiko in protetiko URI – Soča zato izpolnjevanju standardov in zagotavljanju ustrezne kakovosti namenjamo posebno pozornost.«

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj