Demenca in covid: povečano tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Tveganje za Alzheimerjevo bolezen se pri starejših odraslih po preboletju covid -19 poveča za 50 do 80 odstotkov, kaže ameriška raziskava, 13. septembra 2022 objavljena v strokovni reviji Journal of Alzheimer's Disease.

Covid poveča tveganje za Alzheimerjevo bolezen. Foto: Bigstock

Na covid-19 pozitivni starostniki kažejo znatno večje tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni pri starostnikih v enem letu po okužbi, poročajo ameriški raziskovalci. Največje tveganje so opazili pri ženskah, starih 85 let in več. Ni pa jasno, ali covid okužba sama po sebi sproži razvoj Alzheimerjeve bolezni ali pa zgolj pospeši njen razvoj.

»Mnogi dejavniki, ki vplivajo na razvoj Alzheimerjeve bolezni, še vedno ostajajo slabo razumljeni, vemo pa, da jo pospešijo predhodne okužbe, zlasti virusne, in sistemsko  vnetje,« pravi soavtorica študije Pamela Davis, profesorica na Medicinski fakulteti univerze Case Western Reserve (CWRU),  in nadaljuje: »Ker je okužba s koronavirousm SARS-CoV2 pogosto povezana z nepravilnostmi osrednjega živčnega sistema, nas je zanimalo, ali igra vlogo tudi pri Alzheimerjevi bolezni.«

Preučili podatke za 6,2 milijona odraslih

Raziskovalna skupina univerze Case Western Reserve (CWRU) je preučila elektronske zdravstvene kartoteke 6,2 milijona odraslih Američanov, starih 65 let in več, ki so med februarjem 2020 in majem 2021 obiskali osebnega zdravnika in predhodno niso imeli diagnoze Alzheimerjeve bolezni. Razdelili so jih v dve skupini: v prvi so bili tisti, ki so v tem obdobju zboleli za covidom (oziroma so bili SARS-CoV-2 pozitivni), v drugi pa vsi ostali. V prvo skupino je bilo tako vključenih več kot 400.000 ljudi, v drugo pa skoraj 5,8 milijonov. Ugotovili so, da je bilo zbolevanje v covid skupini za več kot polovico pogostejše kot v skupini, ki okuže s SARS-CoV-2 ni imela.

Alzheimerjeva bolezen je napredujoča nevrodegenerativna bolezen, katere incidenca se v zadnjih letih strmo povečuje. Je najpogostejša oblika demence, ki jo ima več kot polovica bolnikov. Danes v državah članicah EU živi več kot 7,9 milijonov ljudi z demenco. Leta 2018 je v Sloveniji imelo demenco 1,65 % populacije (torej skoraj 35 tisoč ljudi), leta 2050 pa bo po ocenah ta delež narastel na 3,4 %. Največji delež med članicami EU ima sicer Italija, delež oseb z demenco pa znaša 2,12 % populacije. Evropske držve se s tveganjem za Alzheimerejvo bolezen različno spopadajo, letno poročilo Alzheimer Europe pa med demenci prijazne države uvršča tudi Slovenijo. Kot primeri dobrih praks so navedene še Belgija, Bolgarija, Francija, Irska, Italija, Nizozemska in Velika Britanija (vir: Dementia in Europe Yaerbook 2021).

Dodatne obremenite zdravstvenega sistema

Če se bo povečevanje novih diagnoz Alzheimerjeve bolezni nadaljevalo, lahko pričakujemo nov val bolnikov, ki bodo dodatno obremenili zdravstveni sistem, tako bolnišnice kot domove za starostnike.  Alzheimerjeva bolezen je resna in zahtevna bolezen in mislili smo, da smo jo nekoliko obrnili z zmanjšanjem splošnih dejavnikov tveganja, kot so hipertenzija, bolezni srca, debelost in sedeči življenjski slog, pravijo raziskovalci, ki nameravajo nadaljevati preučevanje učinkov covida na Alzheimerjevo bolezen in tudi na druge nevrodegenerativne motnje. Cilj je definirati populacijske skupine, ki so najbolj ranljive. Prejšnje študije, ki so jih opravili na CWRU, so pokazale, da je pri ljudeh z demenco dvakrat večja verjetnost, da bodo zboleli za covidom. Enako velja za osebe z motnjami zaradi zlorabe različnih substanc (zdravil, drog…). Izkazalo se je tudi, da je 5 % ljudi, ki so jemali zdravilo Paxlovid za zdravljenje simptomov COVID, v enem mesecu doživelo ponovno okužbo.

Viri:

Lindsey Wang, Pamela B. Davis, Nora D. Volkow, Nathan A. Berger, David C. Kaelber, Rong Xu. Association of COVID-19 with New-Onset Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s Disease, 2022; 89 (2): 411 DOI: 10.3233/JAD-220717

Dementia in Europe Yaerbook 2021. https://www.alzheimer-europe.org/sites/default/files/2022-03/Alzheimer%20Europe%20Dementia%20in%20Europe%20Yearbook%202021%20-%20Dementia-inclusive%20Communities%20and%20Initiatives%20across%20Europe_0.pdf.

Prevalence of dementia in Europe. https://www.alzheimer-europe.org/dementia/prevalence-dementia-europe.