Z združenimi močmi: s skupnimi ukrepi v obvladovanje krhkosti

Avtor: R. M. Z.

Med pogostimi zdravstvenimi težavami, ki pestijo prebivalce na območju Evropske unije, so tudi s staranjem povezane invalidnosti. Skrb je spodbudila Evropsko komisijo in druge evropske institucije, kot je Svet Evrope, in države članice, da se soočijo s težavo in sprejmejo ukrepe. 

Uspeh skupne pobude bo prispeval k bolj homogenemu pristopu h krhkosti, izboljšanemu presejanju, diagnosticiranju, preprečevanju in zdravljenju kot tudi reformi zdravstvenega sistema in prepoznavanja prioritet v vadbenih in raziskovalnih programih ob hkrati preusmeritvi soredotočenosti na preprečitev invalidnosti, so prepričani v Evropski komisiji. 
Stroka sicer še ni sprejela enotne definicije krhkosti, v splošnem pa jo razumemo kot upad telesnega funkcioniranja, ki se povečuje s staranjem. Z razvojem krhkosti se poveča možnost padcev, prizadeti posamezniki pa postanejo (še bolj) odvisni od pomoči drugih ljudi. Poleg tega pa je posledično lahko krhkost povezana z drugimi obolenji in stanji ter je povezana z višjimi stopnjami hospitalozacije in kasnejših oblik bivanja, ki zahtevajo posebno skrb za oskrbovance. 
Zaradi demografskega trenda staranja prebivalcev na območju EU zato ne preseneča, da so se EU ustanove lotile oblikovanja skupnega ukrepa na ravni EU.
Osnovni cilj skupnega ukrepa je vzpostavitev skupnega okvirja v obravnavi krhkosti pri starostnikih, ki je povezana z visokim tveganjem za pojav ali razvoj invalidnosti ali gibalne nezmožnosti. Cilj vključuje oblikovanje strategij, ki so prilagojene pogojem, interesom in prednostnim nalogam vsake od države članic. Pristojni so prepričani, da bo pristop omogočil razvoj politik, ki so prilagojene lokalnim razmeram znotraj skupnega EU okvirja. 

Še je čas za vključitev
Kdo je vključen v oblikovanje omenjenega ukrepa in ali se zaintetesirane strani strani še lahko vključijo? V tej skupni pobudi interese 22 držav članic predstavlja več kot 40 organizacij. Poleg njih na različne načine sodeluje še več kot 100 zainteresiranih strani, med njimi so tudi sami starostniki. 
Ljudje se lahko vključijo na različne načine: od udeležbe na prvem srečanju v Madridu (19 in 20. januar), možnost sodelovanja pa bo posameznikom ostala odprta doživljenjsko. Prostojni za skupni ukrep bodo različne skupine javnosti nagovarjali preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, sporočila za javnost, srečanja z zainteresiranimi stranmi in predstavniki parlamenta), s čimer bodo poskrbeli, da se pomembne informacije čim širše razširijo med zainteresirane strani. 

In kako bo skupni ukrep prispeval h ključnim prioritetam Evropske komisije? Komisijo je globoko zaskrbljena nad zdravstvenimi stanji, ki so povezani s staranjem, kar dokazujejo tudi številni dokumenti komisije na to tematiko. 
Med vprašanji, ki so povezani s staranjem, pa izstopa invalidnosti predvsem zato, ker močno prispeva k izgubi kakovosti življenja posameznikov, ki jih prizadane. Obravnava glavnega dejavnika tveganja (krhkosti) in oblikovanje skupnih ukrepov bo po prepričanju Evropske komisije bistveno prispevala k reševanu te prednostne naloge.  

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj