Zdravilna skrivnost termalnih voda

Avtor: Iva Jeknić

Slovenska naravna zdravilišča odlikuje veliko naravnih zdravilnih dejavnikov, ki ponujajo bližji korak do zdravja. Zdravilni učinki izvirskih in termalnih voda se kot pomemben dejavnik uporabljajo v medicini in zdravstvu.

V Sloveniji imamo štirinajst državno verificiranih naravnih zdravilišč, ki so združena v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. Slovenska naravna zdravilišča najdete v štirih slovenskih regijah, ponujajo pa vam vse, kar potrebujete za sproščujoč oddih ali uspešno okrevanje.

O naravnih zdraviliščih, zdravilnih skrivnostih termalnih voda in zdraviliški krizi smo se pogovarjali z direktorjem Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztokom Altbauerjem.

 
 Iztok Altbauer.

Za začetek nam zaupajte, kakšni so bili razlogi ustanovitve Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Razlogi segajo daleč v zgodovino, saj je bila skupnost ustanovljena leta 1957. Že takrat je veljala kot prvo strokovno združenje sedmih zdravilišč, ki so se združila zaradi strokovnega izpopolnjevanja, razvijati pa so se začela ob naravnih danostih. Ko smo združili naravne danosti, jih analizirali in povezali s stroko, je nastalo naravno zdravilišče. Leta 1957 so na naših tleh delovali cenjeni profesorji in zdravniki, ki so bili pionirji slovenskega povojnega razvoja zdravilišč. Spraševali so se, kako bodo vsakega pacienta sprejeli, kako ga bodo obravnavali in kakšne terapije mu bodo dali. Tako je bila tudi izmenjava izkušenj razlog za ustanovitev Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Katere pogoje morajo terme izpolnjevati, da jim lahko rečemo naravno zdravilišče?

Zdravilišče dobi status naravnega zdravilišča takrat, ko izpolnjuje tri pomembne pogoje. Kot prvo mora biti dokazan vir naravnega zdravilnega sredstva, ni pa nujno, da je to samo termalna voda. Narejena mora biti analiza učinkovitosti naravnega zdravilnega sredstva v smislu kasnejšega zdravljenja oz. za namene rehabilitacije. Kot drugi pogoje se šteje strokovno osebje – zdravnik in specialist na področju, za katerega se je dokazalo, da so zdravilni učinki najboljši. Imamo zdravilišča, ki pokrivajo več tako imenovanih indikacij, skupaj pa pokrivamo devet bolezenskih področij. Tretji pogoj so ustrezni prostori. Paciente, ki pridejo v zdravilišče na rehabilitacijo, moramo namestiti v sobe, ki so ustrezno opremljene. Imamo tudi primere sob, kjer imamo zagotovljeno 24-urno dežurstvo. To je predvsem pri pacientih s srčno-žilnimi boleznimi. Če nekdo pride po srčnem infarktu, ga štejemo za rizičnega bolnika. Dežurna služba je tako stalno v pripravljenosti, sestavljajo pa jo medicinsko osebje in zdravnik. Ko so ti trije pogoji izpolnjeni, lahko zdravilišče Ministrstvo za zdravje zaprosi, da mu na podlagi vseh teh dokazil dodeli koncesijo. Ko zdravilišče dobi koncesijo, ga potem lahko uvrstimo v sistem za izvajanje rehabilitacije v zdraviliščih.

V katerem delu Slovenije prevladuje največ naravnih zdravilišč in zakaj ravno tam?

Če gledamo regijo, je to zagotovo celjska regija, saj je tam šest zdravilišč – Terme Dobrna, Terme Topolščica, Rogaška Slatina, Thermana Laško, Terme Zreče in Terme Olimia. Lahko bi jih sicer šteli sedem, vendar Rimske Toplice še ne spadajo v našo skupnost.

Kako pa to, da Rimske Toplice niso del Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč?

Po obnovi so dobili koncesijo – imajo verificirano zdravilno naravno sredstvo, niso pa še pričeli postopek rehabilitacije, saj še nimajo postavljene zdravniške ekipe. Oni torej veljajo kot naravno zdravilišče, vendar pacientov še ne morejo sprejemati, čeprav imajo za to zagotovljeno infrastrukturo.

Zdravilišča imajo poseben status v zdravstvenem sistemu Slovenije in tesno povezanost z zdravstveno stroko. Kakšna je pravzaprav zdravilna skrivnost termalnih voda?

Skrivnost se skriva v njihovem delovanju na zdravje. Na neki točki je bila potrebna znanost, da je dokazala obstoj zdravilnih učinkov. Zakaj določena vsebina mineralov bolj deluje na ene organe − ali gibalni aparat ali živčevje − in zakaj druga ne. Dokler teh raziskav ni bilo narejenih, so samo približno vedeli, da te vode na nekaj učinkujejo. Učinke dokažemo zelo preprosto. Nekdo po operaciji kolena pride na rehabilitacijo v zdravilišče v zelo okrnjenem gibalnem stanju. Z uporabo naravnih zdravilnih sredstev, bodisi blata in oblog bodisi termalne vode, ter z vajami, ki jih izvajamo, se ta gibljivost izboljša za 40 ali 50 odstotkov. Namen zdravilišč je ravno ta, da pri ljudeh iz bolnega vzpostavimo normalno oz. čim bolj normalno stanje. To pomeni, da lahko človek normalno živi ali pa da je čim prej delovno usposobljen.

Velja rek, da termalna voda dela čudeže. Je res tako?

Že iz srednjega veka obstajajo slike ljudi, ki so razdeljene na tri dele. V prvem delu so očitno bolni in skrivljeni ljudje, saj imajo takšne in drugačne težave. V nadaljevanju slike je vir, kjer so zajete termalne vode. Na drugi strani potem tisti, ki je prej komaj sključeno hodil, hodi popolnoma zravnan in srečen. Če znamo zdravilne učinke termalnih voda pod strokovnim nadzorom pravilno izrabiti, potem je to dokazano uspešno zdravljenje s pomočjo narave, ki nam je bila v Sloveniji res dana.

Zdravilišča so že razvila nove metode zdravljenja in nove programe za preprečevanje bolezni. Katere natančneje?

Znanost napreduje na vseh področjih – tako gre naprej na medicinskem in zdravstvenem področju, prav tako pa gre v korak s časom z zdravilišči. Po svetu iščemo uspešne metode in jih skušamo aplicirati tudi pri nas. V Termah Olimia poleg vode, bogate s silicijem, uporabljajo nove metode, s katerimi pospešujejo regeneracijo hrustanca in mehkih tkiv s tako imenovano magnetno-resonančno terapijo in terapijo z ogljikovim dioksidom. Ti programi so edinstveni ne samo v slovenskem merilu, ampak tudi v evropskem. Zanimivi so tako po vsebini kot tudi po ceni. V Termah Krka pa recimo pri rehabilitaciji po operativnih posegih uporabljajo najnovejše terapevtske metode v kombinaciji z naravnimi zdravilnimi faktorji. V Termah Dolenjske Toplice in Termah Šmarješke Toplice je to predvsem specifična termalna voda, v Talasu Strunjan pa morska voda, morska klima, morsko blato in sol. Bogat nabor znanja z medicinskega področja so recimo razširili tudi na področja preventive zdravja. Razvijajo lastne programe razstrupljevanja telesa, zmanjševanja telesne teže, programe za srčne bolnike, diabetike, osteoporozne bolnike in druge, vse bolj pa postajajo aktualni tudi programi aktivnega in zdravega staranja.

Na kakšen način in koliko je ustanovitev Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč vplivala na razvoj naravnih zdravilišč, zdraviliškega turizma in zdraviliškega zdravstva pri nas?

Ena od nalog skupnosti je povezovalni del; prav tako smo partner pri vsakoletnem dogovarjanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, sodelujemo pa tudi s preostalimi partnerji za vsakoletni splošni dogovor. V tem splošnem dogovoru se opredeljujejo kvote − koliko sredstev bo namenjenih za zdraviliško zdravljenje in rehabilitacijo. Tako skušamo za zdravilišča doseči čim boljše pogoje. V določenih pogajanjih smo uspešni, v določenih pa ne. Ena od temeljnih nalog skupnosti zdravilišč je torej ravno povezovalni del, čeprav tudi analitični ni zanemarljiv. Vsak mesec opravimo analizo zasedenosti na nivoju vseh zdravilišč, ob koncu leta naredimo primerjalne analize za leta nazaj in naredimo pregled poslovanja vseh članov. Prav tako skušamo pridobiti čim več informacij tudi iz tujine, zato menim, da je ustanovitev skupnosti pozitivno vplivala na razvoj naravnih zdravilišč na naših tleh.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj