Zdravniška napaka

Avtor: Mag. Nataša Cankar, odvetnica

Zdravljenje je lahko zelo zapleten proces. Kljub vsemu trudu zdravstvenega osebja se med zdravljenjem včasih nehote zgodi napaka, ki ima lahko za bolnika neprijetne in tudi daljnosežne posledice.

Kdaj gre za zdravniško napako?

Zdravniška napaka je nenačrtovan, nepričakovan dogodek, ki bi lahko ali je povzročil škodo bolniku. Predstavljajo jo npr. napake v diagnostičnem postopku, napake pri predpisovanju zdravil, izvedba napačnega ukrepa, opustitev ukrepa itn. Zdravniki in vsi zdravstveni delavci morajo zdravstveno dejavnost opravljati skladno s profesionalnimi standardi (torej skladno z veljavno zdravstveno doktrino) ter z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi. Zdravniška napaka ni nujno le posledica ravnanja zdravnika, ampak jo lahko povzroči tudi drugo zdravstveno osebje


Ni že vsako poslabšanje zdravstvenega stanja bolnika zdravniška napaka. Kot zdravniška napaka bo obravnavano le takšno ravnanje, ki pomeni nedopusten zdravniški poseg oziroma kršitev dolžne profesionalne skrbnosti. Od zdravniške napake je treba razlikovati zaplet pri zdravljenju, torej poslabšanje zdravstvenega stanja bolnika, ki se pojavi redko, naključno in ga tudi pri vsej dolžni skrbnosti ni mogoče preprečiti (npr. nepričakovana alergija bolnika na zdravilo, ki je glede na njegovo zdravstveno stanje in do takrat znane odzive na zdravila ni bilo mogoče predvideti, itn.). Ob zapletu pri zdravljenju, ki ga zdravnik in osebje tudi ob vsej dolžni strokovni skrbnosti niso mogli predvideti, je odškodninska odgovornost izključena. 

Kako ravnati, če menite, da se je pri vašem zdravljenju zgodila napaka?

Če je zdravljenje poslabšalo vaše zdravstveno stanje in vam je torej povzročilo škodo na zdravju, imate pravico do ustrezne denarne odškodnine. Kaj morate v zvezi s tem vedeti?

1. V takšnem primeru se morate najprej posvetovati z zdravnikom in nadaljevati (pravilno) zdravljenje svojih težav oziroma začeti ustrezne zdravstvene ukrepe, če lahko ti omilijo ali odpravijo škodo, ki jo je vašemu zdravju povzročila storjena napaka. Vsekakor je najpomembneje, da najprej poskrbite zase. Dodaten razlog za takšno ravnanje pa je, da bo pri določanju odškodnine za škodo, nastalo zaradi napake, upoštevano tudi morebitno poslabšanje, ki ga je povzročilo odlašanje z odpravljanjem posledic te napake. Odškodnina se utegne zaradi tega znižati, ker se bo štelo, da ste s takšnim ravnanjem sami še poslabšali z napako povzročeno škodo na zdravju, za to poslabšanje pa ni bila kriva zdravniška napaka.

2. Drugi pomemben korak je zbiranje vaše zdravstvene dokumentacije. Le če boste lahko izkazali, da se je poslabšanje vašega zdravja zgodilo zaradi napake, ste upravičeni do odškodnine. Napako pa boste lahko dokazovali le z zdravstveno dokumentacijo, v kateri so zapisani vsi izvedeni postopki oziroma opravljena dejanja.

3. Ko boste imeli zbrano vso potrebno dokumentacijo, lahko vložite zahtevek za povračilo škode pri zavarovalnici, pri kateri ima zdravstvena ustanova zavarovano odgovornost. O njem bo podal mnenje tudi zdravstveni zavod. Zahtevku morate priložiti vso zbrano zdravstveno dokumentacijo. 

4. Če vam ne bo uspelo doseči izplačila zahtevane odškodnine pri zavarovalnici, vam ostane še sodna pot, to je odškodninska tožba. Pri tem morate seveda računati na precejšnje stroške in tudi precej dolgotrajen postopek (lahko tri ali več let). Uveljavljanje odškodninskega zahtevka je navadno zahtevno ter vključuje tudi preglede vašega zdravstvenega stanja in zdravstvene dokumentacije, ki jih opravijo sodni izvedenci.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj