Dokazano: zdrav življenjski slog podaljša življenje

Avtor: R. M. Z.

Nekajenje, zmerno uživanje alkohola in vzdrževanje primerne telesne teže so trije dejavniki, ki lahko za več let podaljšajo življenje in odložijo pojav upada zmožnosti ali invalidnosti v kasnejših obdobjih življenja, so ugotovili raziskovalci. 

Za potrebe analize so raziskovalci črpali podatke iz ameriške študije National Health and Retirement Study, ki je med leti 1998 in 2012 zaobjela skoraj 15.000 Američanov v starosti od 50 do 89 let. 
Podatki so najboljše splošno zdravstveno stanje pokazali pri ljudeh, ki niso nikoli kadili tobaka, niso spadali v skupino debelih ljudi (ITM med 18.5 in 29.9 kg/m2) in so alkohol uživali v zmernih količinah (natančneje, moški manj kot 14 pijač na teden in ženske manj kot sedem). Primerjava s splošno populacijo je nato pokazala, da so lahko ob 50. rojstnem dnevu pričakovali sedem let daljšo življenjsko dobo, medtem ko so se začetni znaki upada zmožnosti ali invalidnosti pojavili z zamikom šestih let. Če je za moške v ZDA trenutna pričakovana življenjska doba 78 in za ženske 82 let, pa ugotovitve nove analize pokažejo, da se za oba spola v skupini z nizkim tveganjem ta podaljša na 85 in 89 let.  
Analiza, v kateri so združili znanje raziskovalci ameriške univerze University of Michigan v Ann Arborju in inštituta Max Planck Institute for Demographic Research v nemškem Rostocku, je bila objavljena v julijski številki spletne izdaje revije Health Affairs.

»Iz ugotovitev jasno izhajajo koristi na zdravje posameznika, če bi sledili zdravemu načinu življenja z nizkim tveganjem,« pišejo avtorji. Ob tem dodajajo, da so se pretekle študije osredotočile na eno od oblik tveganega vedenja (kajenje ali uživanje pretiranih količin alkohola). Hkratno preučevanje različnih oblik vedenja, ki vplivajo na zdravje posameznika, pa omogoča nov vpogled na zdravje in možnosti podaljševanje življenjske dobe brez odvisnosti ali povezanosti z napredno medicinsko tehnologijo. 

Raziskovalci so med ljudmi z različnimi življenjskimi slogi odkrili presenetljive velike razlike. Primer: ženska, ki je stara 50 let in je v vseh treh ključnih točkah (kajenj, alkohol, telesna teža) dosegla dobre rezultate, je živela 12 let dlje v primerjavi z žensko istih let, ki je kadarkoli kadila, imela preveliko telesno težo in kršila priporočilo zmernega uživanja alkohola. Med moškimi je ta razkorak nekoliko daljši od 11 let. 

Vsak od treh izpostavljenih vedenjskih dejavnikov tveganja je bil tudi neodvisno povezan s prvimi pojavi upada zmožnosti, pri čemer se je debelost izkazala za glavni in največji dejavnik. Pri debelih moških se je pojavila v starosti 64,9 let in pri ženskah pri 63. letih. To pa je od tri do šest let hitreje v primerjavi s sovrstniki, ki niso predebeli. 

S sledenjem življenjskemu slogu, ki je v vseh treh dejavnikih dosegal najboljše rezultate, so se prvi znaki zmanjšanja zmožnosti pri moških pokazali pri 72,1 letih, pri ženskah pa pri 75,2 letih. 

Žal pa so ljudje, ki dosledno vzdržujejo zdrav življenjski slog, v veliki manjšini, opozarjajo raziskovalci. Do 59. leta starosti je namreč kar 80 odstotkov odraslih Američanov kadilo ali bilo predebelih ali pa oboje hkrati – gre za podatke, ki se zadnjih 40 in več let niso bistveno spremeniki. In če je danes več ljudi, ki se ne predaja kadilskim užitkom, pa je zato v primerjavo s prejšnjimi desetletji več ljudi, ki so predebeli.

Študija se sicer ni ukvarjala z genetskim dejavnikom v povezavi z omenjenimi tveganji, so pa raziskovalci potrdili že poznane ugotovitve: če so ljudje opustili kajenje najmanj deset let pred vključitvijo v študijo, se je to pozitivno odražalo tudi na njihovem zdravstvenem stanju. Rezultati so skladni preteklimi ugotovitvami študij, da opustitev kajenja in sledenje zapovedim bolj zdravega načina življenja tudi v kasnejših življenjskih obdobij podaljša življenje.

Foto: Bigstock


 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Perskindol Active gel«  

1. Organizator nagradne igre

Organizatorja Facebook nagradne igre »Perskindol Active gel« sta Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks) in podjetje Ewopharma d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija (v nadaljevanju Ewopharma).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je podjetje Ewopharma d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija. 

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Perskindol Active gel«, ki poteka na Facebook strani izvajalca. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani izvajalca nagradne igre http://www.revijazamojezdravje.si

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.  

2. Potek in pogoji sodelovanja 

Nagradna igra poteka od 28. julija 2017 od 18.00 ure do vključno 6. avgusta 2017 do 23. ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revije za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bodo trije posamezniki izžrebani in nagrajeni. Vsak od nagrajencev bo prejel Perskindol Active gel 100 ml. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro.  

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.  

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre http://www.revijazamojezdravje.si 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).  

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna. 

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.   

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.  

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.  

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 6. avgusta 2017 do 23. ure. Trije nagrajenci bodo določena z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 7. avgusta 2017 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi dva rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado prejela, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovala potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre. 

Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek vseh treh nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade. 

V kolikor se kateri od treh nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli. 

Navodila in prevzem nagrade bosta izžrebanca urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre Ewopharma. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).  

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.  

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam. 

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  

Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.  

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov obeh organizatorjev nagradne igre. 

 

Ljubljana, 28. julij 2017

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj