Imunoterapija postaja ključna pri zdravljenju bolnikov z rakom

Avtor: Sanja V. Švajger

Imunoterapija je v zadnjih letih postala eden izmed ključnih načinov zdravljenja bolnikov z rakom. Poseben pomen ima vzpon imunoterapije na področju raka pljuč, saj pri določenih podtipih tega raka že 20 let ni prišlo do napredka v zdravljenju in posledično so imeli ti bolniki do zdaj slabo napoved bolezni.

Danes zdravljenje z imunoterapijo prinaša zavidljive uspehe, stroka pa ves čas natančno spremlja vse novosti, ki jih številne raziskave prinašajo.

Z namenom, da bi tudi pri nas sledili novostim po svetu, je pod okriljem Sekcije za torakalno onkologijo Slovenskega zdravniškega društva na Bledu potekalo že 3. regijsko srečanje na temo imunoterapije pljučnega raka.

Bolniki terapijo dobro prenašajo

Tako kot so pokazale tudi že raziskave, je hudih neželenih učinkov res zelo malo; na splošno se zdravljenje z imunoterapijo zelo dobro prenaša. V raziskavah jih je kar nekaj navedenih, a v praksi je hudih zelo malo, le par odstotkov. Večina imunoterapijo zelo dobro prenaša – kot da bi dobili vodo, kar se marsikateremu bolniku zdi čudno, saj bi jih pričakoval (večina se je že dodobra poučila o njih), razloži doc. dr. Mirjana Rajer s Klinike Golnik in doda: »Če pa so, jih lahko obvladamo. Na začetku smo se jih bali, predvsem tega, koliko jih bo, kateri bodo, najbolj smo se bali vnetih pljuč, ki se pojavijo v redkih primerih. Pri bolnikih, ki jih zdravimo z imunoterapijo, največkrat vidimo spremembe na koži in drisko pa motnje v delovanju ščitnice, a tukaj si lahko pomagamo z zdravili.«

Številne novosti v letu dni

Ugledna strokovnjakinja, ki v mednarodni strokovni javnosti uživa velik ugled, predstojnica Onkološkega inštituta Meir Medical Centra v Kfar Sabi v Izraelu dr. Maya Gottfried, se je dotaknila bliskovitega razvoja rabe imunoterapije. Prikazala je presek novosti v zdravljenju napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč z imunoterapijo, presek kliničnih študij v prvo- in drugolinijskem zdravljenju ter se dotaknila poudarkov, ki so posebej označili preteklo leto. 

“Vidimo lahko, je ob grafičnih predstavitvah študij pojasnjevala prof. Gottfried, da se je v enem samem letu zgodilo toliko razburljivo drugačnega in novega; vsemu temu moramo natančno slediti.”

Priča smo bili študijam, ki prinašajo pomembne novosti, tudi pri razširjenem in lokalno napredovalem raku pljuč, pričakujemo pa tudi napredek pri dopolnilnem zdravljenju po operaciji raka pljuč. »Ena najpomembnejših novosti je gotovo zdravljenje v prvi liniji s kombinacijo pembrolizumaba in kemoterapije. V raziskavi KEYNOTE-189 se je pokazalo, da se močno izboljša celokupno preživetje brez napredovanja bolezni in skoraj prepolovi tveganje za napredovanje bolezni ali smrt, je poudarila prof. Gottfried, pa raziskava PACIFIC, ki je prinesla prvo pravo upanje za bolnike z lokalno napredovalim rakom pljuč. 

Neprestano spoznavamo nove načine kombinacij 

Gal Markel iz Ella Instituta za melanom, Medicinski center Sheba, Izrael, Medicinska fakulteta Sackler, Tel Aviv, mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja onkologije, imunoterapije in translacijske tumorske onkologije, je predstavil obnašanje in mehanizme delovanja imunskega sistema in tumorskih celic ter dileme glede kombiniranja različnih vrst terapij z vidika imunologa. 

»Raka pljuč lahko zdravimo z različnimi kombinacijami imunoterapije, kemoterapije, radioterapije.fekalne transplantacje, ki poteka tako, da del črevesne flore bolnika, ki se je na imunoterapijo odzval dobro, presadimo bolniku, ki zdravljenje z imunoterapijo ni pomagalo.” « Kombinacij in vrstnega reda, v kakšnem zaporedju jih bomo uporabili; tega je res veliko in neprestano spoznavamo nove. »Pomembno razumeti, kateri del imunološkega procesa pri bolniku bo najbolj skladno součinkoval z določeno vrsto zdravljenja. Pod natančno določenimi protokoli se včasih odločimo za postopek fekalne transplantacije, ki poteka tako, da del črevesne flore bolnika, ki se je na imunoterapijo odzval dobro, presadimo bolniku, ki zdravljenje z imunoterapijo ni pomagalo.” 

“Ob pravilni izbiri bolnikov so uspehi odlični.”

»Koristi, ki jih prinaša imunoterapija, in kombinacije terapij so res dih jemajoče: predstavil sem primere bolnikov v zelo napredovalem stadiju bolezni, te pa so po zdravljenju z imunoterapijo danes zazdravljeni,« je pojasnil Maximilian Hochmair, priznani pulmolog iz dunajske bolnišnice Otto Wagner Spital Wien in soavtor številnih ključnih raziskav v zdravljenju raka pljuč. 

Zdravljenje naj se začne v zgodnejših stadijih 

Na vprašanje, kateri so glavni premiki v letu 2018, je odgovoril, da so to gotovo spoznanja, da kombinacije imunoterapije s kemoterapijo podaljšajo preživetje ne glede na izraženost PDL1, tarčne učinkovine nove generacije in velik napredek v zdravljenju neoperabilnega napredovalega NDRP s kemoradioterapijo, ki ji sledi imunoterapija. Prepričan je, da bi morali začeti zdraviti z imunoterapijo v zgodnejših stadijih bolezni in tako preprečiti poslabšanje bolezni. Tako kot večina v stroki tudi dr. Hochmaier meni, da je bolje čim prej uporabiti zdravilo, ki ima le malo neželenih učinkov.

Sorodne vsebine: 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj