Ko ne želim doplačati zdravila, pa tudi nazaj k zdravniku ne

Avtor: S. S.

Katedra za Socialno farmacijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s Slovenskim farmacevtskim društvom izvedla raziskavo o razumevanju in odnosu pacientov – obiskovalcev lekarn − do uvedbe sistema terapevtskih skupin v prakso.

Pokazalo se je, da pacienti v največji meri razumejo, da morajo zdravilo doplačati, ko je njegova cena višja od cene referenčnega zdravila znotraj terapevtske skupine. Bistveno manj pa razumejo namen uvedbe sistema v prakso ter nenehne spremembe cen zdravil, ko je doplačilo za posamezno zdravilo včasih potrebno, drugič spet ne.

Slabo razumejo tudi dejstvo, da obstaja drugo, primerljivo zdravilo, ki ne zahteva doplačila. Pacienti zelo slabo razumejo, da lahko v primeru posebnih zdravstvenih razlogov, ki jih opredeli zdravnik, dobijo brez doplačila tudi zdravilo, ki ga je običajno treba doplačati. Najslabše razumejo dejstvo, da mu farmacevti v lekarni ne morejo zamenjati zdravila iz terapevtske skupine, če tega ne želijo doplačati.

 
 Darja Potočnik Benčič, mag. farm. spec.

Poseben izziv predstavlja stališče pacientov, ki vidijo v sistemu nepotrebno breme in razlog za zmanjševanje zaupanja v zdravstveni sistem. Pacienti obenem dojemajo usmerjenost sistema k cenejšim zdravilom kot usmerjenost k slabši kakovosti zdravil. Obstoječ odnos je v veliki meri skladen z osebno oceno pacientov o njihovi informiranosti.

Darja Potočnik Benčič, mag. farm. spec., vodja Lekarne Ptuj, je prepričana, da bodo dolgoročno učinkoviti tisti varčevalni ukrepi na področju zdravljenja z zdravili, ki bodo usmerjeni v izboljšanje zavzetosti za zdravljenje na strani pacientov, v racionalno predpisovanje in spremenjen način dela v lekarnah, kjer bo večja skrb namenjena pacientu, njegovemu sodelovanju v procesu zdravljenja in poglobljenemu svetovanju o zdravilih.

»Vemo, da je že zdaj zavzetost za zdravljenje z zdravili zlasti pri kroničnih boleznih precej nizka. Zaupanje v predpisano zdravilo je eden od pomembnih pogojev za uspešno zdravljenje z zdravili. Ob stalnem spreminjanju cen in s tem povezanih doplačil oziroma ob stalnem spreminjanju zdravil za zdravljenje iste bolezni danes že lahko trdimo, da je pacientovo zaupanje v zdravila omajano. Pravila ZZZS sicer dopuščajo možnost, da zdravnik v upravičenih primerih na recept označi »ne zamenjuj« in v tem primeru pacient ne bo doplačal razlike nad NPV. V praksi ugotavljamo, da je teh primerov izjemno malo. Veliko pa v vsakdanji praksi srečujemo primerov, ko pacient ne želi doplačati razlike in ne želi nazaj do zdravnika,« je povedala Darja Benčič Potočnik.

 

Raziskovalna skupina projekta:

asist. Nika Marđetko, mag. farm.

doc. dr. Igor Locatelli, mag. farm

izr. prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.(vodja projekta)

 

Dodala je še, da v Lekarnah Ptuj (in po njenem mnenju tudi v drugih lekarnah) poskušajo paciente prepričati, da v primeru uspešne terapije z izbranim zdravilom kljub doplačilu ostanejo pri svojem zdravilu. Tudi zato, ker so pacienti, ki prejemajo več zdravil sočasno, praviloma starejše osebe z nizkimi dohodki. Zanje je že nekaj evrov doplačila velik strošek. Pacient, ki ne želi ali ne more doplačati razlike med ceno svojega zdravila in NPV, je torej primoran sprejeti zamenjavo svojega zdravila za primerljivo zdravilo in s tem tudi zavreči strokovno mnenje zdravnika.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj