Ste kandidat za povračilo stroškov za zobni implant?

Avtor: R. M. Z.

Kdaj je pacient upravičen do plačila vstavitve zobnih vsadkov? Kakšen je postopek pridobitve soglasja zavarovalnice? O novostih na tem področju je spregovoril mag. David Debevc, dr. med. in dr. dent. med., specialist maksilofacialne kirurgije in otorinolaringologije. Ob tem poudarja, da sprejetje novih pravic bistvenih sprememb za zavarovance na področju zobnih vsadkov ne prinaša.

zobni vsadki

»Sprejetje novih pravic v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo že nekaj časa pričakovano, vendar je ob tem treba poudariti, da nova odločitev bistvenih sprememb za zavarovance na področju zobnih vsadkov ne prinaša. Zobnoprotetična rehabilitacija s pomočjo zobnih vsadkov je bila že do zdaj omogočena bolnikom, ki so izpolnjevali določena merila oziroma indikacije. V zadnjih letih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) odobril povračilo stroškov vstavitve implantatov v primerih, ko zavarovani osebi na noben način ni bilo mogoče zagotoviti ustrezne zobnoprotetične rehabilitacije skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. V praksi je to pomenilo, da so zavarovanci ZZZS predložili prošnjo in mnenja specialistov maksilofacialne ali oralne kirurgije in specialista protetike. Izvedenec je nato skladno s postavljenimi indikacijami presodil, ali se lahko odobri plačilo na osnovi tretjega odstavka 259. člena Pravil. V tem členu je zapisano, da lahko ZZZS izjemoma odobri osebni medicinski pripomoček, zdravilo ali živilo oziroma celotno ali delno povračilo stroškov, ki niso pravica. Indikacije za odobritev so po novem zapisane v 30. členu Pravil,« pojasnjuje David Debevc.

Kdaj so pacienti upravičeni do plačila vstavitve implantatov?

»Zavarovalnica krije strošek vstavitve zobnih vsadkov po operaciji v zgornji ali spodnji čeljusti zaradi rakavega obolenja. Prav tako so upravičeni bolniki z oligodontijo oziroma s prirojeno odsotnostjo vsaj šestih stalnih zob. Tudi bolnikom s prirojeno anomalijo kosti ali z razcepom kosti (shiza) obvezno zavarovanje krije stroške vstavitev zobnih vsadkov. Najpogostejša indikacija pa je napredovala atrofija – resorpcija kosti zgornje ali spodnje čeljusti. A resorpcija mora po Lekholm-Zarbovi klasifikaciji dosegati (visoko, op. avt.) stopnjo D ali E (slika 1). V navedenih primerih je oskrba s klasično totalno protezo zaradi slabih anatomskih pogojev nesmiselna, ker ne omogoči ustreznega funkcionalnega rezultata. Število zobnih vsadkov, ki omogočajo izdelavo z vsadki podprte proteze, je omejeno na dva v spodnji čeljusti in štiri v zgornji.« 

slika celjusti pacienta

Rentgenska slika čeljusti pacienta, ki izpolnjuje pogoje za vstavitev dveh implantatov v spodnjo čeljust in

izdelavo totalne proteze sidrane na ta dva implantata

Je treba pošiljati prošnjo na ZZZS za zdravljenje z implantati?

»Po novem 30. člen Pravil odpravlja potrebo po pošiljanju prošnje na ZZZS,« pojasnjuje David Debevc in dodaja: »V primerih, ko bodo zavarovanci izpolnjevali pogoje (presodila bosta kirurg in protetik), se bo izvedlo ustrezno zdravljenje, ki ga bo v celoti pokril ZZZS. Določbe, ki se nanašajo na pravico do zobnih vsadkov, bodo stopile v veljavo eno leto po uveljavitvi Pravil, to je 13. oktobra prihodnje leto.«

Koliko pacientov pa zadošča kriterijem?

Pričakovano število zavarovanih oseb, pri katerih bo potrebna tovrstna oskrba, je po mnenju stroke nekaj čez 500 letno, ocenjuje kirurg David Debevc: »Najmanjši delež predstavljajo bolniki po operaciji shize in posamezniki z oligodontijo. Največji delež na drugi strani pa predstavljajo bolniki z napredovalo atrofijo kosti. Če so pacienti že več let brez svojih zob in nosijo totalno protezo, ki zaradi slabih kostnih pogojev nima več dobre retence, bi svetoval pogovor z izbranim zobozdravnikom. Ta naj presodi, ali je smiselna podložitev – reparatura stare proteze, izdelava nove ali napotitev k specialistu protetike. Če bodo napoteni k specialistu, se bo ta na osnovi kliničnega pregleda in rentgenske slike čeljusti odločil o upravičenosti do vstavitve zobnih vsadkov, na katere se sidra totalna proteza,« svetuje strokovnjak.

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj