Stereotaktično obsevanje (SBRT) tudi za tumorje prostate

Petkratno stereotaktično obsevanje (metoda SBRT) tumorja prostate daje podobne rezultate kot 20 do 39 ponovitev konvencionalnega obsevanja z zunanjim žarkom, kaže 3. faza randomizirane študije PACE-B, ki so jo predstavili na letošnjem rednem letnem srečanju Ameriškega združenja za radiacijsko onkologijo (ASTRO).

Rak prostate
Stereotaktično obsevanje (SBRT) predstavlja novi standard zdravljenja raka prostate z nizkim ali ugodnim srednjim tveganjem. Foto: Bigstock

Vanjo so zajeli 847 bolnikov z rakom prostate T1c ali T2c, oceno po Gleasonu 3+4 ali manj, ravnjo za prostato specifičnega antigena (PSA) ne več kot 20 ng/ml in brez predhodne hormonske terapije, iz 37 centrov za radioterapijo v Veliki Britaniji, Kanadi, Irski. Naključno so jih razdelili v dve skupini. Ena je prejemala SBRT: 36 Gy, razdeljeno na dane frakcije v 1-2 tednih, kasneje 40 Gy do kliničnega ciljnega volumna prostate, druga pa konvencionalno radioterapijo: 39 frakcij po 78 Gy, ki so jih kasneje spremenili na 20 frakcij s po 62 Gy, v 4 do 8 tednih (študija CHHiP je namreč pokazala, da režim 20 frakcij s 60 Gy ni slabši od režima 37 frakcij s 74 Gy). Primarni cilj študije je bil ugotoviti neinferiornost SBRT (ki je bila merjena kot to, ali so bolniki ostali brez biokemičnega kliničnega neuspeha zdravljenja, opredeljenega kot povečanje ravni PSA, pojav oddaljenih metastaz ali smrt zaradi raka prostate).

Pri medianem spremljanju 73 mesecev je bila 5-letna stopnja preživetja pri bolnikih, ki so prejemali SBRT, 95,5 %, pri bolnikih, ki so prejemali standardno radiacijsko terapijo, pa 94,6 %. Incidenca neželenih učinkov je bila pri obeh terapijah nizka, brez statistično pomembnih razlik. Delež urogenitalnih neželenih učinkov stopnje 2 ali več je bil po 5 letih 5,5 % pri bolnikih, ki so bili zdravljeni s SBRT in 3,2 % pri bolnikih na konvencionalni radioterapiji. Neželeni učinki na prebavilih stopnje 2 ali več so se pojavili le pri dveh bolnikih, v vsaki skupini pri enem. Z visoko stopnjo zaupanja trdimo, da stereotaktično obsevanje (SBRT) predstavlja novi standard zdravljenja raka prostate z nizkim ali ugodnim srednjim tveganjem, ki naj se jo vključi v smernice zdravljenja.

Gre za metodo, ki je pacientom prijazna in cenovno ugodna, zahteva pa posebno pozornost glede tehnike za doseganje ciljnih učinkov, so prepričani avtorji. Opozarjajo pa, da bodo potrebne nadaljne raziskave za identifikacijo in morebitno zmanjšanje variabilnosti med onkološko obsevalno prakso glede ciljev dozimetrije, heterogenosti odmerkov, urnikov zdravljenja in drugih dejavnikov.