V Ljubljani poteka Konferenca o neenakosti v zdravstvu

Na Gospodarskem razstavišču poteka od 11. do 13. junija 2019 v so-organizaciji Ministrstva za zdravje RS Konferenca Svetovne zdravstvene organizacije o neenakosti v zdravju: zdravo in uspešno življenje za vse.

Konferenca Svetovne organizacije je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj z drugimi. Foto: MZ

Konferenco so uradno otvorili minister za zdravje Aleš Šabeder, dr. Iroske Ostlin, v.d regionalne direktorice Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije in Chis Brown, vodje evropskega urada SZO za vlaganja v zdravje in razvoj.

Konferenca Svetovne organizacije je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj z drugimi in ne nazadnje za predstavitev primerov dobre prakse, ki smo jih razvili v Sloveniji. S Centrom Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje in razvoj v Benetkah slovenski strokovnjaki in ministrstvo že več let sodelujejo pri razvijanju orodij za spremljanje neenakosti in njihovo naslavljanje. Takšno sodelovanje pomeni krepitev naših lastnih kapacitet na tem področju, projekti, ki se trenutno izvajajo in dobro potekajo pa so tudi rezultat znanja, ki smo ga v preteklosti pridobili v tem sodelovanju.  

Tak podoben dogodek je Slovenija nazadnje gostila leta 1996, ko je bila v Ljubljani konferenca Svetovne zdravstvene organizacije o zdravstvenih sistemih. V okviru konference bo sprejeta Ljubljanska izjava, predstavljeni pa bodo tudi preliminarni podatki iz poročila, ki ga bo Svetovna zdravstvena organizacija v celoti objavila septembra letos.

 Na neenakosti v zdravju vsekakor vplivajo tudi druge politike države, od socialne do zaposlitvene in izobraževalne, v zdravstvu pa k neenakostim najbolj prispevajo razlike v dostopnosti do zdravstvenih storitev, vključno z dostopom do preventivnih programov. Slovenija velja za državo, kjer so razlike v dostopnosti do zdravstvenih storitev med manjšim. Posamezniki in določene skupine prebivalstva pa se na primer zaradi nepoznavanja ali neutemeljenega strahu ne udeležujejo preventivnih pregledov, ki so v zdravstvu na voljo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Eden od pomembnih dejavnikov za neenakosti v zdravstvu je tudi zdravstvena pismenost. Med drugim gre pri zdravstveni pismenosti za to, da ljudje razumejo, kako v svoje dobro najbolje uporabljati zdravstveni sistem. Ker tega ne gre prepuščati iznajdljivosti posameznika, bodo v naslednjih letih na ministrstvu razvili v sodelovanju s stroko orodja za izboljšanje zdravstvene pismenosti v populaciji. Gre predvsem za enostaven dostop do razumljivih informacij, ki so na voljo pacientu.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj