V Ljubljani prenovljeni prostori za najtežje bolnike

Avtor: R. M. Z.

Od sredine septembra je odprt prenovljen Oddelek intenzivne terapije na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. S prenovo so prostore posodobili in so postali primerni za sprejem in zdravljenje najtežjih bolnikov. 

Nove napeljave in posodobljena infrastruktura omogočajo varen priklop in uporabo številne tehnične opreme, potrebne za varno zdravljenje življenjsko ogroženih posameznikov.  Z menjavo stropa so zadostili tudi higienskim pogojem za sprejemanje najtežjih hematoonkoloških bolnikov. Oddelek ima 10 intenzivnih postelj. Letno na oddelku zdravijo v povprečju od 320 do 350 bolnikov, s povprečno ležalno dobo med 10 in 11 dni, sporočajo iz UKC Ljubljana. Je edini infekcijski oddelek intenzivne terapije najvišje stopnje v Sloveniji in kot tak tudi referenčni center za nekatere redkejše okužbe s hudim potekom. 

Obnova je potekala tri mesece. Vrednost investicije je približno 500.000 evrov, večina z lastnimi sredstvi UKC Ljubljana in klinike, na pomoč pa so priskočili tudi donatorji.
Oddelek intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je bil ustanovljen leta 1957 in se je imenoval Respiracijski center. Bila je to prva enota za mehansko predihavanje na ozemlju današnje Slovenije. Oddelek je imel v 60. letih minulega stoletja pionirsko vlogo v svetovnem merilu pri zdravljenju tetanusa, postavil je merila za zdravljenje akutnih bolezenskih stanj pri več drugih življenjsko nevarnih okužbah ter osnove intenzivne medicine pri nas.
Prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., vodja Oddelka intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je poudaril: »Skozi leta se je struktura bolnikov močno spremenila. Danes na oddelku zdravimo bolnike z okužbami različnih organskih sistemov, zaradi katerih so bolniki neposredno življenjsko ogroženi in potrebujejo podporo aparata za mehansko predihavanje, hemodinamski nadzor in podporo cirkulaciji, ali intenzivni nadzor z merjenjem znotraj lobanjskega tlaka, ob boleznih osrednjega živčevja s komo. Najpogosteje zdravimo bolnike s sepso in septičnim šokom, pljučnico z odpovedjo dihanja, bolnike z bakterijsko ali hudo virusno okužbo osrednjega živčevja in bolnike z infekcijskim endokarditisom. Ena od glavnih usmeritev oddelka je zdravljenje življenjsko nevarnih okužb pri bolnikih z okvarjeno imunostjo, kot so hematoonkološki bolniki, bolniki na glukokortikoidih, različnih bioloških zdravilih ali kemoterapevtikih, ki okvarjajo imunost. Pri teh bolnikih so okužbe pogost zaplet, bolnike lahko neposredno življenjsko ogrožajo in potrebujejo kompleksno diagnostiko ter običajno zelo zahtevno zdravljenje.« 
Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., je povedala: »Smo edini infekcijski oddelek intenzivne terapije najvišje stopnje v Sloveniji in kot tak tudi referenčni center za nekatere redkejše okužbe s hudim potekom, ki zahtevajo obravnavo na intenzivnem oddelku, kot so: malarija, HIV/AIDS, še vedno posamezni primeri tetanusa, hemoragične mrzlice in druge. Oddelek je strokovno usposobljen in do neke mere tudi prostorsko prilagojen za sprejem bolnika z okužbo, ki bi zahtevala karantensko osamitev, kot je na primer ebola. Na oddelku uvajamo popolno računalniško informatizacijo z avtomatskim zajemom vseh podatkov in spremenljivk, ki jih sledimo pri posameznem bolniku in v kratkem načrtujemo uvedbo elektronskega temperaturnega lista. Že sedaj je velik del nalog, naročil in opisov vezanih na bolnika, zabeležen samo v elektronski obliki. Kmalu načrtujemo oddelek “brez papirja”.« 
Oddelek je bil prvič celovito prenovljen 1989 in sedanja prenova je bila glede na iztrošenost električne napeljave, napeljave plinov in vode nujna. Na oddelku je stalno zaposlenih pet zdravnikov specialistov, štirje od njih imajo ob osnovni specializaciji iz infektologije opravljeno tudi subspecializacijo iz intenzivne medicine. 
Na oddelku je trenutno zaposlenih 33, večinoma diplomiranih medicinskih sester, ki v dveh ali treh turnusih vodijo zdravstveno nego bolnikov 24 ur dnevno in sedem dni na teden. Številne med zaposlenimi na oddelku ob delu z bolniki opravljajo še pedagoško in raziskovano delo, še piše na spletni strani UKC Ljubljana. V rednem delovniku sta na oddelku tudi dva fizioterapevta oz. fizioterapevtki. 
»Vizija oddelka je vsekakor slediti strokovne novosti s področja intenzivne medicine in jih kritično umestiti v zdravljenje naših bolnikov, skrbeti za prenos znanja s področja intenzivne infektologije, področja bolnišničnih okužb na oddelkih intenzivne terapije in za racionalno rabo protimikrobnih zdravil tudi na drugih intenzivnih oddelkih v UKC Ljubljana in širše v Sloveniji. Ožje področje strokovnega dela bodo tudi v bodoče življenjsko nevarne okužbe pri bolnikih z okvarjeno imunostjo, bolniki s sepso in bolniki z okužbami osrednjega živčevja. Nadaljevali bomo s pedagoškim delom na pred in podiplomskem izobraževanju ter z raziskovalnim delom,« je še povedal prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
Foto: UKC Ljubljana

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj