Etilni estri omega-3 kislin lahko povzročijo atrijsko fibrilacijo

Odbor za varnost (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je na septembrskem zasedanju potrdil, da bo atrijska fibrilacija od zdaj naprej navedena kot pogost neželen stranski učinek zdravil, ki vsebujejo etilne estre omega-3 kislin.

Omega-3
Če se ob jemanju etilnih estrov omega-3 kislin razvije atrijska fibrilacija, je zdravljenje potrebno trajno prekiniti. Foto: Bigstock

Odločitev so sprejeli potem, ko so sistematično pregledali randomizirane, s placebom kontrolirane študije, ki so pokazale od odmerka odvisno povečanje tveganja za atrijsko fibrilacijo pri bolnikih s srčno-žilnimi boleznimi, če so bili zdravljeni z etilnimi estri omega-3 kislin.

Tveganje je bilo največje pri odmerku 4 g/dan. Etilni estri omega-3 kislin se sicer uporabljajo za zdravljenje hipertrigliceridemije v primeru, da sprememba življenjskega sloga ni dovolj. Gre za zdravila, ki znižujejo ravni serumskih lipidov in se predpisujejo kot monoterapija pri hipertrigliceridemiji tipa IV ali v kombinaciji s statini pri hipertrigliceridemiji tipa IIb/III. Če se ob jemanju razvije atrijska fibrilacija, je zdravljenje potrebno trajno prekiniti. Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih, ki so sočasno na antikoagulativni terapiji, zaradi vpliva na faktorje strjevanja krvi.