Covid-19 zmanjšal dostopnost do fizioterapije

Letošnji svetovni dan fizioterapije, ki je po vsem svetu potekal na temo »Rehabilitacija in covid-19«, je Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) namenilo večanju zavedanja o njenih koristih za zdravje in o tem, kaj je še potrebno zagotoviti na nivoju sistema, da bo ustrezno prepoznana in dostopna.

Fizioterapija ima pomembno mesto pri ljudeh v ranljivih okoljih, kot so domovi za starejše. Foto: Bigstock

»V času covid-19 se je še posebej pokazalo, da je nujna večja dostopnost fizioterapije, kar se močno kaže tudi pri starejši populaciji. Zato pa so potrebne tudi sistemske spremembe. V ZFS se zavzemamo za učinkovito krajšanje čakalnih dob, zato predlagamo sprejem kadrovskih normativov na vseh ravneh zdravstvenega varstva ter uvedbo neposrednega dostopa pacientov do fizioterapije z možnostjo samonapotitve pacienta na fizioterapijo, kot imajo urejeno v večini razvitih evropskih držav. Predlagamo tudi uvedbo patronažne fizioterapije v okviru timov za dolgotrajno oskrbo, vključitev diplomiranega fizioterapevta v vse referenčne ambulante in druge preventivne programe, ki vključujejo telesno dejavnost, ter izboljšanje kakovosti fizioterapevtske dejavnosti s ponovno regulacijo poklica fizioterapevta (ponovna uvedba licenc, specializacije, kot imajo to urejeno zdravniki in medicinske sestre in fizioterapevti drugje po Evropi in svetu),« se je zavzel doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije.

Fizioterapija in oskrbovanci domov za starejše

Fizioterapija ima pomembno mesto pri ljudeh v ranljivih okoljih, kot so domovi za starejše. Letošnji osrednji dogodek so pripravili v domu za starejše Dom pod gorco v Mariboru, kjer so oskrbovancem okrepili fizioterapevtsko vadbo. Direktor doma je povedal, da se je pri stanovalcihzaradi manjše možnosti izvajanja fizioterapije v času izolacije pokazal upad psihofizične kondicije in tudi kognitivnih funkcij. Da so sicer izvajali alternativne aktivnosti, kot je na primer vadba na balkonih in individualna vadba, vendar da že v običajnih okoliščinah nimajo dovolj kadra, da bi to izvajali v zadostnem obsegu, v času izolacije pa se je ta primanjkljaj še dodatno pokazal.

Fizioterapija na daljavo

Ob tej priložnosti so v ZFS predstavili tudi nekatere sodobne pristope k izvajanju terapij. V času covid-19 se v svetu in tudi že v Sloveniji vse bolj uveljavlja fizioterapija na daljavo. V Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor (žal samo) na ta dan ljudem nudijo fizioterapijo na daljavo, ki zahteva posebne organizacijske in strokovne pristope, dolgoročno pa bi lahko pomenil velik premik k dostopnosti fizioterapije za še večji del populacije. www.physio.si

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj