Kako bomo ukrepali glede demence?

Avtor: S. S.

Demenca ni le zdravstveni problem, ampak močno obremenjuje družbo kot celoto. Po podatkih SZO in ADI, ki vključuje 84 držav članic, in SZO so svetovni posredni in neposredni stroški demence v letu 2010 ocenjeni na 604 milijard USD letno, kar predstavlja 1% svetovnega BDP. Po smernicah SZO in EU je tudi naše Ministrstvo za zdravje v javno razpravo dalo dokument, pri katerem lahko do 9. decembra podate svoja mnenja tudi vi. 

‘Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020’ predstavlja temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj. Njen namen je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnjega odkrivanja bolezni ter primernega standarda zdravstvene in socialne zaščite in zdravstvene oskrbe pacientov z demenco. Vsebuje kratek in jasen prikaz obstoječega stanja pri nas – epidemiološkega stanja, zdravstvene, socialne in pravne zaščite oseb z demenco.

Pacienti z demenco so posebej ranljiva ciljna skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje, pri tem pa se osredotoča na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje države in multidisciplinaren pristop obravnave. S tem bo moč doseči tri glavne cilje strategije – zgodnjo diagnozo bolezni, dostopnost do obravnave in zdravljenja z antidimentivi ter vzpostavitev usklajene podpore osebam z demenco, njihovim družinam in oskrbovalcem. 

Osnova za doseganje teh ciljev je spoštovanje temeljnih človekovih pravic oseb s pomočjo spodnjih desetih prioritet.
a) Ozaveščanje in destigmatizacijo bolezni.
b) Zgodnja diagnoza, zdravljenje in nadaljnja celostna obravnava pacienta (princip verige oskrbe).
c) Dostopnost do obravnave in zdravljenja z antidimentivi.
d) Prilagojeni socialnovarstveni programi.
e) Podpora raziskovalnemu delu na področju demenc.
f) Izdelava nabora epidemioloških podatkov.
g) Paliativna oskrba pacienta z demenco.
h) Vzpostavitev regionalnih centrov za multidisciplinarno obravnavo pacientov.
i) Izobraževanje strokovnega kadra in načrtovanje – vključevanje vsebin v obstoječe srednješolske, dodiplomske in podiplomske programe, vključno z stalnim strokovnim usposabljanjem, za zagotavljanje visokokakovostne oskrbe.
j) Zagovorništvo. 

Strategija odraža aktualno evropsko in mednarodno politiko in sledi evropskim in mednarodnim priporočilom in usmeritvah ter načrtuje tudi črpanje evropskih in mednarodnih sredstev za uresničevanje. Pri uresničevanju ciljev strategije in njihovega uresničevanja bodo vključeni vsi pristojni deležniki in zainteresirana javnost.

Predlog Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 najdete na naslednji povezavi: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/demenca/

Sodelovala tudi nevladna organizacija Spominčica

Strategijo je pripravila delovna skupina, ki jo sestavljajo predsednica Dušanka Petrič, Ministrstvo za zdravje in člani dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika, Ljubljana, primarij dr.  Dušan Flisar, Univerzitetni klinični center Maribor, Boštjan Zupan, dr. med., Splošna bolnišnica Celje, dr. Tatjana Cvetko, Zdravstveni dom Koper, Spominčica, Bojanka Genorio, direktorica Dom starejših občanov Fužine, Štefanija Lukič  Zlobec, predstavnica Slovenije v Alzheimer Evropa in NVO Spominčica, Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Darinka Klančar, dr.med., Evita, Zdravstveni dom Cerknica.   

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj