Kako na specialistično zobozdravstveno obravnavo v tujino

Avtor: A. V.

»Zavarovane osebe lahko v drugi državi članici EU uveljavljajo zobozdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če gre za specialistične storitve, ki se uveljavljajo z napotnico, ali zaradi predolge čakalne dobe,« pojasnijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Lani je ZZZS za specialistično ambulantno zdravljenje s področja zobozdravstva v drugi državi članici EU, ki postaja vse bolj zanimivo za naše zavarovance, prejel 38 vlog za povračilo stroškov, pri čemer se je največ vlog nanašalo na storitve s področja oralne kirurgije. To niti ne preseneča, saj je bila po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki vodi evidenco čakalnih dob, lani povprečna čakalna doba v ambulantah za oralno kirurgijo 136 dni, na obravnavo pa je po podatkih iz 1. januarja letos čakalo 5.768 ljudi.

Če spomnimo, Evropska direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki je začela veljati novembra 2013, je namreč omogočila pomembno novost, in sicer da se lahko bolnik na podlagi napotnice svojega zdravnika zdravi ali gre na pregled v katerokoli državo članico EU, tudi če ima v Sloveniji možnost priti do iste storitve v zakonsko določenem roku, stroške zdravljenja pa krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pravica do čezmejnega zdravstvenega varstva se je pridružila že veljavnima pravicama, in sicer da se bolnik lahko odpravi na zdravljenje v tujino, če so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane ali pa če mora na preiskavo oziroma poseg v Sloveniji predolgo čakati.

Kdaj je potrebna predhodna odobritev ZZZS

»Pri zobozdravstvenih storitvah je predhodna odobritev ZZZS potrebna, če gre za nočitev, to je da bo storitev opravljena bolnišnično, ali za predolge čakalne dobe. V zadnjem primeru je priporočljivo, da ima oseba pred odhodom v tujino že izdelan zobnoprotetični načrt, ki ga izdela osebni zobozdravnik,« pravijo na ZZZS.

Če potrebujete predhodno odobritev ZZZS, podate vlogo na naslov ZZZS, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana. Vlogi za odobritev in povračilo stroškov dobite na enotah ZZZS in na spletni strani ZZZS. V skladu z Zakonom o upravnem postopku je rok za izdajo in vročitev odločbe čim prej, najpozneje pa v 2 mesecih in teče od dne vložitve popolne vloge.

Več informacij na Nacionalni kontaktni točki

Na podlagi napotnice se lahko v tujino odpravite tako k javnemu kot zasebnemu ponudniku zdravstvene storitve. O cenah zdravstvenih storitev doma in v tujini ter drugih podrobnostih se pozanimajte na Nacionalni kontaktni točki za čezmejno zdravstveno varstvo (NKT): na spletu: www.nkt-z.si, prek e-pošte: [email protected] in po telefonu: 01/30 77 222.

Kaj spada pod oralno kirurgijo

Ker je na področju opravljanja zobozdravstvenih storitev v tujini največ zanimanja za oralno kirurgijo, naštevamo najpogostejše posege, ki jih izvajajo na tem področju:

– ekstrakcija modrostnih zob,

– komplicirana ekstrakcija zoba ali zaostalega korena zoba,

– odstranitev vršička korena zoba ali apicektomija,

– odstranitev impaktiranih in retiniranih zob ali odontotomija,

– odstranitev različnih cist v čeljusti ali cistektomija,

– transplantacija ali regeneracija kosti.

Kot razložijo na ZZZS, so naštete storitve resda praviloma pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri nas, vendar zgolj v primeru, »če je zdravstveno stanje zavarovane osebe takšno, da utemeljuje takšno storitev, kar pa je predmet odločitve osebnega zobozdravnika oziroma napotnega zdravnika«. Ta izda napotnico, če je storitev potrebna in skladna z medicinsko doktrino ter če storitve ne more sam opraviti. »Izjema je transplantacija ali regeneracija kosti, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja le v izjemnih primerih, ki jih prav tako ugotovi osebni zobozdravnik,« še dodajo.

Najdaljše dopustne čakalne dobe

Na področju zobozdravstva je najdaljša dopustna čakalna doba za izdelavo protetičnih nadomestkov po končni sanaciji zobovja 12 mesecev, za ortodontsko zdravljenje, ki je označeno s stopnjo nujnosti »hitro« 12 mesecev, s stopnjo nujnosti »redno« pa 18 mesecev.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj