Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe v ZD Ljubljana

Pacientka izpolnjuje obrazec.
V ZD Ljubljana bodo odprli skupaj 7 ambulant v 6 enotah za zavarovane paciente, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika Foto: Bigstock

Zadnja posodobitev 8.3.2023.

V okviru ZD Ljubljana so včeraj 7.3.2023 odprli že 8 ambulanto za neopredeljene zavarovane osebe, in sicer v ZD Polje. To je tretja ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe v tej enoti.

ORDINACIJSKI ČAS AMBULANTE ZA NEOPREDELJENE ZAVAROVANE OSEBE – POLJE 3:

  • torek: 14.30-18.30
  • sreda: 15.00-19.00
  • četrtek: 14.30-18.30
  • petek: 7.00-13.00 in 14.30-18.30
  • sobota: 7.00-13.00

Naročanje na pregled poteka po telefonu 01 5864 908 v ordinacijskem času ambulante. Za splošne informacije v zvezi z ambulantami za neopredeljene paciente v ZD Polje lahko pacienti pokličejo vsak delovni dan med 8.30 in 14.30 na telefonsko številko 041 785 662.

Število ambulant bomo še povečevali, v kolikor nam bo kadrovsko to dopuščalo. Že v začetku leta smo na Ministrstvo za zdravje podali pobudo, da bi v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe lahko delali tudi upokojeni zdravniki, mlajši specializanti, sobni zdravniki, zdravniki, zaposleni na ZZZS in ZPIZ in zdravniki iz drugih krajev. Na ta način bi lahko v okviru ZD Ljubljana odprli še več ambulant in tako zagotovili opredelitev več pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika.


Objavljeno 13. januar 2023.

Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so sporočili, da pripravljajo vse potrebno za organizacijo ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. Ambulante bodo v enotah ZD Ljubljana začeli vzpostavljati, ko bodo urejene tehnične zahteve s strani ZZZS za opredelitev pacientov. V prvem koraku bodo odprli skupaj 7 ambulant v 6 enotah: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Urniki in druge pomembne informacije bodo objavljene na njihovi spletni strani. Prednostno se bodo v ambulantah za neopredeljene zavarovane oseb v posamezni enoti opredeljevali tisti pacienti, ki so imeli izbranega osebnega zdravnika v tej enoti in imajo v njej tudi svojo zdravstveno dokumentacijo.

Za delo v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe se je prijavilo 20 zdravnikov, ki so zaposleni v ZD Ljubljana in 19 zdravnikov zunaj zavoda. »Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v teh ambulantah, sprva ne bomo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika, saj bomo lahko odprli omejeno število ambulant. Ne glede na to pa bomo še vedno zdravstveno oskrbo zagotavljali vsem osebam, ki jo bodo potrebovali (tudi tistim, ki nimajo zdravnika več kot dve leti), in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran. Če bo Ministrstvo za zdravje ugodilo naši pobudi, da se v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe lahko vključijo tudi upokojeni, sobni zdravniki, mlajši specializanti, zdravniki zaposleni na ZZZS in ZPIZ itd., bomo naše kronične in akutne ambulante preoblikovali v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe, kot jih predvideva Ministrstvo za zdravje. V tem primeru se bodo pacienti seveda lahko opredelili dodatno v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe.«

Vsem pacientom svetujejo, da recepte za kronično terapijo, napotnice za kontrolne preglede, naročilnice za medicinske pripomočke naročijo pravočasno (vsaj 10 dni pred iztekom), saj bodo administrativne storitve praviloma urejene v roku enega tedna od naročila.

Število ambulant bodo povečevali, v kolikor jim bo kadrovsko to dopuščalo. Poudarjajo, da se hkrati trudijo za zaposlitev novih zdravnikov družinske medicine, kar se jim zdi edina prava rešitev, da ima vsak pacient svojega osebnega zdravnika.