Konoplja le kot podporno zdravljenje

Uporaba pripravkov iz konoplje je v zadnjem času zelo razširjena, na široko pa skušajo z njimi lajšati predvsem težave pri bolnikih z rakom. Zdravniki se pogosto soočajo z njihovimi pomisleki, pa tudi s pomisleki njihovih skrbnikov - namreč, da ne poznajo dovolj potencialnih dobrobiti, ki jih ponujajo takšni pripravki.

Konoplja kot podporno zdravljenje
Konoplja ali kanabinoide se priporoča le za izboljšanje ponavljajoče se slabosti in bruhanja, ki se pojavljajo kot neželeni učinek zdravljenja s kemoterapijo. Foto: Bigstock

Ker so želeli izboljšati seznanjenost strokovne javnosti z dokazanimi učinki kanabinoidov iz konoplje, so strokovnjaki ameriškega združenja ASCO objavili smernice, v katerih so analizirali rezultate 13 sistematičnih preglednih analiz in petih primarnih raziskav (štirih randomiziranih in ene kohortne) učinkov teh pripravkov pri onkoloških bolnikih.

Avtorji so proučili različne domnevne dobrobiti konoplje oziroma kanabinoidov, ki so vključevale njihov učinek na slabost in bruhanje ob kemoterapiji, na celotno breme simptomov, bolečino, spanje, apetit, kakovost življenja ter anksioznost in depresijo. Rezultati so pokazali, da bi lahko konopljo ali kanabinoide priporočali le za izboljšanje ponavljajoče se slabosti in bruhanja, ki se pojavljajo kot neželeni učinek zdravljenja s kemoterapijo. Tudi v tem primeru pride uporaba proizvodov iz konoplje v poštev samo kot dodatek antiemetikom. Zaenkrat ni nikakršnih znanstvenih dokazov, ki bi podpirali uporabo konoplje ali kanabinoidov neposredno za zdravljenje bolnikov z rakom. Avtorji opozarjajo, da je bilo zelo malo raziskav usmerjenih v ugotavljanje učinkovitosti teh proizvodov kot primarnih zdravil proti raku, zato takšno uporabo konoplje odsvetujejo, razen kadar se to počne v okviru kliničnih raziskav. 

Sicer pa noved smernice Ameriškega združenja za rak  (ASCO) vključujejo tudi praktična navodila za zdravnike, v katerih jih spodbujajo k spremljanju bolnikov, ki uporabljajo konopljo (ali razmišljajo o njeni uporabi). Zdravnik naj bi brez obsojanja poskušali ugotoviti na čemu temelji posameznikova odločitev o uporabi konoplje, o pričakovanih ciljih in bolnika usmeriti v čim varnejšo uporabo. 

J Clin Oncol 2024