Mesec preprečevanja zasvojenosti

Avtor: R. M. Z.

Mesec november je mesec preprečevanja zasvojenosti od alkohola, drog in iger na srečo. Podatki o uživanju alkohola in dostopnosti do različnih drog v Sloveniji so slabši kot je povprečje evropskih držav. Poleg tega v Slovenijo prihajajo tudi nove sintetične droge, zato se v zadnjih letih povečuje število pacientov, ki se zdravijo zaradi zastrupitev s sintetičnimi drogami in konopljo.

Nove odvisnosti, nove droge

V svetu medmrežja in sodobnih komunikacijskih tehnologij, ki dostop do medmrežja omogočajo 24 ur na dan, se lahko razvije odvisniško vedenje. Mladi so še posebej ranljivi, saj v vedno večji meri vstopajo v svet iger na srečo. Če pogledamo z epidemiološkega vidika, sta odvisnost od interneta in iger na srečo pri nas še slabo prepoznavni odvisnosti, zaradi katere ljudje mnogokrat prepozno vstopajo v programe zdravljenja odvisnosti, ki pa jih je za to področje premalo. Zato bi morali razviti ustrezne preventivne programe, ki bi vplivali na spremembo vedenja ljudi, posledično pa bi se posamezniki izognili zasvojenosti z medmrežjem.

»Preventiva je eden ključnih pristopov, ki pomagajo krepiti in izboljševati zdravje, kakovost življenja ter blaginjo posameznika in skupnosti. Najbolj učinkovita je, če so je deležni že otroci in mladostniki ter če se izvaja skozi vsa življenjska obdobja. Prepreči lahko marsikatero bolečino, trpljenje in prezgodnjo smrt,« je povedal dr. Jože Hren z Ministrstva za zdravje in dodal: »V slovenskem prostoru se izvajajo številni preventivni programi, poskrbeti pa je treba, da so dokazano učinkoviti in dostopni vsem, še posebej ranljivim skupinam prebivalstva. Na Ministrstvu za zdravje v sodelovanju s stroko načrtujemo, da bomo vzpostavili učinkovit sistem za spremljanje in zagotavljanje kakovosti preventivnih programov na področju drog. To bo pomemben premik v sistemu, s čimer bodo preventivni programi z vsakim letom bolj kakovostni in dostopni vsem.«

Dostopnost drog v Sloveniji je zaskrbljujoča

Po podatkih presečne raziskave ESPAD, ki vsaka štiri leta poteka v evropskem prostoru, je razvidno, da mladostniki iz Slovenije ocenjujejo, da je dostopnost do različnih drog pri nas večja kot v povprečju evropskih držav. Najbolj odstopamo pri konoplji, saj kar 45 odstotkov mladih ocenjuje, da je dostopnost do konoplje lahka, medtem ko je povprečje evropskih držav le 29 odstotkov.

Tudi podatki glede uživanja alkohola iz leta 2011 niso spodbudni in so nad evropskim povprečjem. »Ista raziskava je namreč pokazala, da je v Sloveniji v letu 2011 alkohol kadarkoli v življenju uživalo 93 odstotkov mladostnikov v starosti 15–16 let, kar je več kot je evropsko povprečje, ki je 83 odstotkov. V zadnjem letu je v Sloveniji alkohol uživalo 87 odstotkov, v evropskih državah pa v povprečju 77 odstotkov mladostnikov. V zadnjem mesecu je pri nas alkohol uživalo 65 odstotkov  mladostnikov, evropsko povprečje pa je 56 odstotkov. Prav toliko slovenskih mladostnikov je že bilo v svojem življenju vinjenih, kar je več od evropskega povprečja, ki je 46 odstotkov. Zadnje leto je bilo v Sloveniji vinjenih 45 odstotkov mladostnikov, evropsko povprečje le 36 odstotkov,« je ugotovitve raziskave povzel Milan Krek z NIJZ in dodal, da je tako v Sloveniji kot v Evropi konopljo kadarkoli v življenju uporabljala skoraj četrtina  mladostnikov. V zadnjem letu je v Sloveniji konopljo uporabljala slaba petina (evropsko povprečje: 13 odstotkov) mladih, v zadnjem mesecu pa desetina slovenskih mladostnikov (evropsko povprečje: 7 odstotkov).

Milan Krek z NIJZ je prav tako opozoril: »Poleg drog, ki jih že dokaj dobro poznamo, pa tudi v slovenskem prostoru v ospredje prihajajo nove sintetične droge. Število pacientov, ki so se na oddelku za zastrupitve UKC Ljubljana zdravili zaradi zastrupitev s sintetičnimi drogami, se je od leta 2010, ko je bilo takih primerov 11, povečalo na 62 primerov letu 2014. Prav tako se je povečalo število zastrupitev zaradi uporabe konoplje, in sicer iz šestih primerov v letu 2010 na 53 primerov v letu 2014.«

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj