Obetavni rezultati imunoterapije – nova doba v zdravljenju raka

Avtor: Sanja V. Švajger

Na letošnjem letnem srečanju ASCO, ki je potekalo prvi teden junija v Chicagu, so bili predstavljeni odmevni rezultati študij o zdravilu pembrolizumab pri 16 vrstah raka, med stroko pa so še posebej odmevali podatki o celokupnem preživetju pri nedrobnoceličnem raku pljuč, melanomu in pri urotelijskem karcinomu. 

Nepreslišana izjava prof. dr. Tanje Čufer, da je lepota imunoterapije v izjemno dolgem preživetju, se je pred kratkim znova potrdila in utrdila mesto najnovejšega pristopa v zdravljenju malignih obolenj. Najnovejši izsledki o celokupnem preživetju pri zdravljenju z imunoterapevtskimi zdravili nedrobnoceličnega raka pljuč, melanoma in urotelijskega karcinoma, objavljeni na najpomembnejšem onkološkem kongresu ASCO, so namreč odlični. Ob tem je nadvse pomembno, da je kakovost življenja teh bolnikov dobra, da zdravljenje dobro prenašajo in da so maloštevilni neželeni učinki obvladljivi. Impozantni in do pred kratkim nepredstavljivi podatki o času preživetja pri melanomu govorijo sami zase – večina bolnikov (91 %) z melanomom (IV) faze, ki so po dveh letih prenehali zdravljenje s pembrolizumabom, je bila po skoraj 10 mesecih spremljanja še (vedno) živa in brez napredovanja bolezni. 

Dobre izkušnje pri naših bolnikih

Pogostnost z zdravljenjem povezanih neželenih učinkov je z zdravilom pembrolizumab manjša kot s kemoterapijo na podlagi platine. Dozdajšnje izkušnje kolegov so zelo pozitivne, je za našo revijo povedala asist. prof. Mirjana Rajer; bolniki zdravila dobro prenašajo, hujših stranskih učinkov nima, odzivi na zdravljenje pa so zelo dobri in pri nekaterih bolnikih dolgotrajni. 

Melanom – trajen odziv tudi po končanem zdravljenju 

Preživetje pri napredovali metastatski bolezni melanoma je bilo slabo; po petih letih je preživelo le 15–20 odstotkov bolnikov. Število zbolelih za melanomom se v zadnjih štirih desetletjih povečuje, podatki za leto 2012 pa kažejo, da je bilo po vsem svetu odkritih več kot 230.000 novih primerov. V ZDA je melanom med najpogosteje odkritimi vrstami raka in je odgovoren za velikansko večino smrti, ki jih povzroči rak kože. Za leto 2017 je samo v ZDA pričakovanih 76.380 novih bolnikov in 10.130 smrti zaradi te bolezni. Obstajala je velika neizpolnjena potreba po novem zdravilu, zato je prihod imunoterapevtskega zdravila pembrolizumab nadvse dobrodošel. »Med dolgoročnejšim spremljanjem v tej raziskavi še naprej vidimo boljše preživetje z zdravilom pembrolizumab; to velja tudi za bolnike, katerih zdravljenje se je že končalo,« je povedala dr. Caroline Robert, predstojnica dermatološkega oddelka na Gustave Roussy, Villejuif in Cancer Campus Univerze Paris-Sud, Grand Paris. Dodala je: »Prav tako pomembno je, da izsledki še naprej potrjujejo tudi že ugotovljene varnostne značilnosti zdravila pembrolizumab.«

Novi izidi

V raziskavi 3. faze KEYNOTE-006, v katero so bili vključeni bolniki z inoperabilnim ali metastatskim melanomom, se je izkazalo, da so izidi preživetja pri tistih, ki še niso bili zdravljeni ali so za zdravljenje napredovalega melanoma prejeli eno predhodno linijo zdravljenja s pembrolizumabom (v monoterapiji), trajno boljši kot z imunoterapevtikom ipilimumabom. Korist za preživetje se je ohranila pri bolnikih, ki so dokončali načrtovani dve leti zdravljenja s pembrolizumabom.

Nedrobnocelični rak pljuč – dolgo preživetje in dobro prenašanje terapije 

Biološki označevalec (marker) PD1 je kazalnik, ki razkriva informacije o normalnih bioloških dogajanjih, bolezenskih dogajanjih ali o odzivih na terapevtsko ukrepanje. Biološke označevalce lahko ocenimo na vzorcih krvi, urina ali blata.  

Pljučni rak je eden najbolj napadalnih (agresivnih) vrst raka pri človeku in ima delež 5-letnega celokupnega preživetja največ 10–15 odstotkov. Pri bolnikih v IV. stadiju z napredovalim pljučnim rakom je delež 5-letnega celokupnega preživetja samo 2 odstotka. Je najpogostejša vrsta raka na svetu; ocena je, da je bilo leta 2012 1,8 milijona novih primerov tega raka. Je najpogostejši rak pri moških in tretji najpogostejši pri ženskah. V zdravljenju raka pljuč so napredek prinesla tudi tarčna zdravila, novejša imunoterapija pa s svojimi večletnimi zazdravitvami prinaša svetel žarek in velik preskok na obravnavanem področju.

Na kongresu ASCO so bili predstavljeni dolgoročni podatki o preživetju brez napredovanja bolezni in celokupnem preživetju z zdravilom pembrolizumab v monoterapiji in kombiniranem zdravljenju kot prvi liniji terapije. V primerjavi s kemoterapijo je zdravljenje s pembrolizumabom (raziskava KEYNOTE-24) doseglo značilno boljše celokupno preživetje med daljšim, približno šestmesečnim spremljanjem. Koristi za prejemnike pembrolizumaba so bile tako velike, da so preskušanje predčasno prekinili, da bi lahko zdravilo pembrolizumab dobili vsi bolniki. 

V raziskavi KEYNOTE-021G pa so ob več kot petih mesecih dodatnega spremljanja z zdravilom pembrolizumab v kombinaciji s kemoterapijo (s pemetreksedom in karboplatinom) ugotovili trend k boljšemu celokupnemu preživetju v primerjavi s kemoterapijo, in sicer kljub velikemu deležu prehoda bolnikov v drugo terapevtsko skupino. 

Zdravilo pembrolizumab je tako postalo nov standard prve linije zdravljenja bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč in edino zdravilo proti PD-1-L1, ki kot prva linija zdravljenja dokazano izboljša celokupno preživetje bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč in zelo izraženim PD-L1 (TPS ≥ 50 %).

Napredovale vrste raka mehurja s podaljšanimi preživetji

Pembrolizumab je podaljšal celokupno preživetje v okviru monoterapije pri bolnikih z lokalno napredovalim ali metastatskim napredovalim urotelijskim karcinomom, izkazal pa se je tudi pri bolnikih z napredovalo boleznijo, neprimerno za kemoterapijo. Tudi pri rakih mehurja je testiranje izraženosti markerja PD-L1 ob postavitvi diagnoze nujno, saj le tako prepoznajo bolnike, ki jim bo zdravilo pembrolizumab najbolj koristilo. 

Pembrolizumab je namenjen tudi za zdravljenje bolnikov s ponovnim ali z metastatskim ploščatoceličnim rakom glave in vratu ter napredovanjem bolezni med kemoterapijo, ki vključuje platino, ali po takšni kemoterapiji, potekajo pa številne raziskave o možnosti uporabe pri napredovali bolezni raka glave in vratu, napredovalem raku dojke, raku endometrija, jajčnikov in materničnega vratu, pri napredovalih rakih prebavil, odpornem klasičnem Hodgkinovem limfomu in pri številnih drugih rakih. Program kliničnega razvoja zdravila pembrolizumab zajema več kot 30 vrst tumorjev v več kot 500 kliničnih preskušanjih in v več kot 300 preskušanjih v kombinaciji z drugimi zdravili proti raku.

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj