Pri artritisu v veliko pomoč tudi fizioterapija

Artritis, ki je opredeljen kot akutno ali kronično vnetje sklepov, lahko prizadene ljudi vseh starosti, ne glede na njihovo telesno pripravljenost, tudi otroke, najstnike, športnike, idr. V povprečju je na letni ravni v Sloveniji diagnosticiranih okrog 12.600 primerov različnih vrst artritisa.

Artritis
Vsem oblikam artritisa je skupna bolečina v sklepih, okorelost, vnetje in otekline, topla in pordela koža na prizadetem sklepu in šibkost ter izguba mišične mase. Foto: Bigstock

Svetovni dan fizioterapije, ki je vsako leto 8. septembra, letos osvetljuje artritis in pomen fizioterapevta pri njegovem zdravljenju in obravnavi. Le-ti lahko pacientom pomagajo pri obvladovanju simptomov artritisa ter povrnitvi kakovosti življenja. 

Za še bolj učinkovito, hitro in varno oskrbo pacientov fizioterapevti v Združenju fizioterapije Slovenije izpostavljajo nujnost sprejetja kadrovskih normativov in zagotovitev javnih pooblastil krovnemu združenju. Na medijskem dogodki, ki je potekal v začetku septembra na URI Soča so temo javnosti predstavili doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS, Janez Špoljar, podpredsednik ZFS in vodja fizioterapije na URI Soča, Andrea Backović Juričan, NIJZ in predsednica Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS.

Pri artritisu ne gre za eno samo bolezensko stanje, saj obstaja veliko različnih vrst. Najpogostejše vrste artritisa so: revmatoidni artritis, protin (putika), spondilitis in juvenilni idiopatski artritis (slednji prizadene 1 od 1000 otrok). Artritis prizadene ljudi na različne načine in vsako stanje ima specifične simptome, ki se spreminjajo dnevno ali na daljša časovna obdobja. Vsem oblikam artritisa je skupna bolečina v sklepih, okorelost, vnetje in otekline, topla in pordela koža na prizadetem sklepu in šibkost ter izguba mišične mase. Artritis lahko negativno vpliva na življenje posameznika, saj zmanjša mobilnost in oteži izvajanje vsakodnevnih dejavnosti ter je pogosto povezan z depresijo ali tesnobo.

Fizioterapevt pacientu svetuje in oblikuje najprimernejši program terapevtske vadbe, ki je skladen s trenutnimi gibalnimi zmožnosti in vključuje vaje za gibljivost, moč, vzdržljivost, raztegljivost, premičnost, ravnotežje in ostale gibalne sposobnosti. S pacientom poišče ravnovesje med počitkom in dejavnostjo, pomaga pri obvladovanju bolečine, otekline in okorelosti in morda svetuje obisk pri drugih zdravstvenih delavcih. Pri ljudeh z artritisom sta telesna nedejavnost in sedenje pogosta. Pri revmatoidnem artritisu je manj kot 14 % ljudi zadovoljivo telesno dejavnih. Cilj fizioterapevtske obravnave je tudi opolnomočiti pacienta, da si bo znal pomagati tudi ob morebitnih nadaljnjih izbruhih bolezni in pojavljanju simptomov kot sta bolečina in oteklina. Pomembna je torej vzpostavitev aktivnega življenjskega sloga in redna telesna vadba. 

Nujni ukrepi za zmanjšanje čakalnih dob »Združenje fizioterapevtov Slovenije se zavzema za nenehno izboljšanje kakovosti izvajanja fizioterapevtske dejavnosti, kot ene izmed poklicnih skupin znotraj zdravstvene dejavnosti, kakor tudi za učinkovitejši neposredni dostop do fizioterapevtskih storitev pacientom. Zato so potrebne določene zakonodajne spremembe, s čemer bi prav tako zmanjšali čakalne dobe. Glede na trenutne čakalne dobe pričakujemo čimprejšnje sprejetje pripravljenih kadrovskih normativov in standardov in njihovo čimprejšnjo implementacijo, saj na vseh nivojih zdravstva, predvsem pa na primarnem nivoju potrebujemo povečanje števila fizioterapevtov. Prav tako bomo tudi letos na Ministrstvo za zdravje naslovili vnovično pobudo k pričetku postopka podelitve javnih pooblastil Združenju fizioterapevtov Slovenije, kar bo združenju omogočilo, da v okviru svojih strokovnih kadrov organizira in izvaja programe strokovnih nadzorov s svetovanjem, sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih podlag za uvedbo izdajanja, podaljševanja in odvzema licenc za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti. S takšno ureditvijo se namreč aktivno spodbuja fizioterapevta k stalnemu poklicnemu razvoju, s čemer se zvišuje kakovost in varnost z dokazi podprtih obravnav pacienta, kar predstavlja javno korist,« je izpostavil doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije.

Tudi na fizioterapevta bomo čakali; če izberete zasebnika, preverite ali ima licenco

V javni zdravstveni mreži je dostop do fizioterapevtskih storitev pri težavah z artritisom možen preko delovnega naloga za fizioterapijo, izdanega s strani zdravnika specialista splošne ali družinske medicine, ali preko napotitve na fizioterapevtsko obravnavo s strani drugih zdravnikov specialistov. Trenutne čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo so po podatkih ZZZS za redno obravnavo do 448 dni za prvi termin, za zelo hitro obravnavo pa do čez 150 oz. celo čez 200 dni pri posameznih izvajalcih, ter za hitro do 373 dni. Izvajalci nimajo vpliva na napotitve in posledično tudi ne na čakalne dobe. Na samoplačniško obravnavo se lahko uporabniki naročijo neposredno pri fizioterapevtu, pri čemer je potrebno preveriti, če je fizioterapevt vpisan v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti pri Ministrstvu za zdravje, s čimer mu je bila podeljena licenca za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti.

Artritis in fizioterapija
Fizioterapevt pacientu svetuje in oblikuje najprimernejši program terapevtske vadbe, ki je skladen s trenutnimi gibalnimi zmožnosti in vključuje vaje za gibljivost, moč, vzdržljivost, raztegljivost ipd. Foto: Bigstock

Za pomoč pri spremembi gibalnih navad

in pripravo individualiziranega programa telesne vadbe lahko pacienti obiščejo tudi fizioterapevta zaposlenega v Centru za krepitev zdravja ali Zdravstveno vzgojnem centru, ki delujejo znotraj zdravstvenih domov po Sloveniji v sklopu nacionalnega programa integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje. Za individualno posvete pri njem pacient ne potrebuje napotitve s strani zdravnika. Na voljo pa ima tudi številne skupinske delavnice. Krajših delavnic se lahko udeleži ravno tako brez napotitve, medtem ko za udeležbo na daljše delavnice (npr. Gibam se, Zdravo hujšanje) potrebuje predhodno opraviti preventivni pregled v ambulanti družinske medicine pri svojem osebnem zdravniku ali njegovi pripadajoči referenčni medicinski sestri. 

Raznolika klinična slika artritisa

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča fizioterapevti v sodelovanju z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci obravnavajo paciente z različnimi oblikami artritisa. Kadar je pacient v obravnavi zaradi različnih oblik artritisa je obravnavan na oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji ali v ambulantno rehabilitacijski službi. Ker pa so artritisi cela vrsta različnih bolezni in so le-te pogosto pridružene drugemu stanja ali bolezni pacienta, se z artritisom srečujejo tudi na drugih bolnišničnih rehabilitacijskih oddelkih, ko je indicirana obravnava na URI Soča. Poleg tega sta fizioterapevt iz URI Soča Matej Kovač in pacientka prisotnim pokazala nekaj primerov terapevtskih vaj.