Zaposlene v lekarnah dvakrat bolj obremenjene od moških sodelavcev

Ob Mednarodnem dnevu žena, 8. marca, Lekarniška zbornica Slovenije opozarja, da so zaposlene v lekarnah delovno preobremenjene.

Mag. Darja Benčič Potočnik
»Na današnji dan si vzemite trenutek samo zase in uživajte v svojem dnevu. Zavedajte se, da ste odlične sodelavke, mame, babice, sestre, punce, žene in prijateljice. Želim vam čudovit 8. marec!«

Razlogov za to pa je po mnenju predsednice zbornice mag. Darje Potočnik Benčič več. Razlogi za odhajanje zaposlenih iz lekarn so nizko vrednotenje njihovega dela, vedno večje obremenitve tistih, ki ostanejo, pa tudi vedno večji pritiski in zahteve pacientov. Velik problem sta tudi pridobivanje novih kadrov in nizki kadrovski normativi. Potrebovali bi vsaj 300 dodatnih magistrov farmacije in specialistov različnih specialnosti, in sicer tako na primarni ravni, torej v javnih lekarnah, kot v bolnišničnih lekarnah.

Na primarni ravni se je v obdobju od 1979 do 2021 število lekarn in lekarniških podružnic povečalo nekoliko več kot dvakrat, pomembno pa se je povečalo tudi število zaposlenih strokovnih delavcev. Število magistrov farmacije se je v tem obdobju povečalo na 1350, od tega je 88 % žensk. Kljub veliki rasti zaposlenosti v dejavnosti še zdaleč ne dosegamo postavljenega kadrovskega normativa, močno zaostajamo tudi s primerljivimi državami v Evropi.

Zaposlene odrasle ženske so po nekaterih raziskavah dvojno obremenjene, prvič na delovnem mestu in drugič v zasebnem življenju. Zato zelo težko usklajujejo službeno in zasebno življenje, kar ima velik vpliv na duševno zdravje žensk. Ženske še vedno opravljajo večino neplačanega skrbstvenega dela, kot je skrb za otroke in starejše družinske člane. Soočajo se predvsem z delovno preobremenjenostjo in pomanjkanjem časa, poleg tega so še vedno manj plačane za svoje delo, je poudarila predsednica Lekarniške zbornice.